Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 15 października 2019, wtorek.  Imieniny: Jadwigi, Jagody, Leonarda, Tekli, Teresy

R E K L A M Afree counters


REMONT, CZYLI PROBLEM Z ODPADAMI


Okres urlopowy to głównie czas wypoczynku, choć nie tylko. Wielu przerwę w pracy zawodowej wykorzystuje na remont domu czy mieszkania. Zwykle przy tej okazji pojawia się problem zagospodarowania zużytych sprzętów, urządzeń oraz gruzu. Należy mieć świadomość, że nie wszystko można gromadzić w pojemnikach na odpady komunalne. Bardzo często niewiedza jest przyczyną łamania prawa, co grozi konsekwencjami w postaci kar pieniężnych.

W czasie remontu lub przebudowy domów i mieszkań najczęściej powstaje mieszanka niejednolitych odpadów składających się głównie z gruzu betonowego i ceglanego, odpadów ceramicznych (kafelki, urządzenia sanitarne), fragmentów drewnianych, tworzyw sztucznych, szkła i papieru. Najprostszym sposobem pozbycia się tych odpadów jest zamówienie w jednej z firm wywozowych specjalnego kontenera lub w przypadku ich mniejszych ilości worków na gruz. Można również we własnym zakresie wywieźć odpady bezpośrednio na składowisko, ale wówczas należy wcześniej upewnić się, że odbiorca ma możliwość ich przyjęcia. W przypadku zlecania prac firmie budowlanej, to ona przejmuje obowiązek wywozu gruzu. Zgodnie z rozdziałem 4 § 20 pkt 2 uchwały Rady Miasta z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Czarnkowa, zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne gruzu. Rozdział 11 tej samej uchwały przewiduje kary dla wszystkich, którzy nie stosują się do zapisów regulaminu. W określonych sytuacjach (budowa drogi, utwardzanie terenu, itp.), można wysypywać gruz w miejscach wskazanych wcześniej przez władze samorządowe.
Podobne zasady dotyczą odpadów wielkogabarytowych (biblioteczki, szafy, regały, kanapy, fotele, itp.), które także należy indywidualnie wywieźć na miejsce składowania lub zlecić wywóz specjalistycznej firmie. Niemniej wiele miast i gmin (być może w przyszłości także Czarnków), sezonowo (zwykle wiosną i jesienią), prowadzi w określonym dniu nieodpłatny wywóz i składowanie niechcianych sprzętów, tzw. "wystawki". Obciąża to samorządowy budżet, ale przynosi też korzyści. Zmniejsza się liczba dzikich wysypisk, a ponadto osoby mniej zamożne mogą znaleźć dla siebie niezniszczone meble, a nienadające się do użytku przeznaczyć na opał.
Odrębny problem stanowi zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, komputery, świetlówki, żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, wiertarki, baterie, akumulatory, telefony komórkowe, itp.). Tego typu urządzenia zawierają liczne substancje trujące (rtęć, związki bromu, kadm, PCB, freon, azbest), które po wydostaniu się na zewnątrz przenikają do gleby, zatruwając środowisko i stwarzając zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r., zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne zaliczane są do kategorii odpadów niebezpiecznych, w związku z czym powinny być oddawane do specjalnych punktów zbierania. Za składowanie tego typu odpadów w innych miejscach (także śmietnikach) grozi kara grzywny od 500 do 5000 zł. W Czarnkowie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny bezpłatnie odbiera Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Aga", ul. Chodzieska 7 oraz Miejski Zakład Komunalny, ul. Browarna 6. Dodatkowo zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych można się pozbyć przy zakupie nowego sprzętu. Sprzedawca jest zobowiązany odebrać od klienta stary sprzęt za nowy w stosunku 1:1 (np. telewizor za telewizor).
Zatem, jeżeli decydujemy się na przebudowę, remont lub przeprowadzkę, powinniśmy dodać do ogólnych kosztów także te, związane z usunięciem odpadów niekwalifikujących się jako komunalne.
Marcin Małecki

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Uchwała nr XLII/271/05 Rady Miasta Czarnków z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie: szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Czarnkowa

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |  Czarnkow.pl  |   NetBase Czarnkôw  |  Strony WWW o Czarnkowie
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 22U, tel./fax (067) 356-68-35, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.