Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 19 czerwca 2019, środa.  Imieniny: Bożysława, Juliana, Romualda, Sylwii

R E K L A M A

free counters


RAZEM DLA LEPSZEGO ROZWOJU DZIECKA


Od września 2009 r. miasto Czarnków wraz z partnerskim miastem Gadebusch w Niemczech realizuje wspólny projekt w ramach programu Comenius Regio pod nazwą "Edukacja kulturalna przedszkolaka".

Projekt służy wymianie doświadczeń pomiędzy partnerami projektu, którymi są przedszkola, a także instytucje i stowarzyszenia kulturalne. Współpraca na poziomie europejskim między regionami pozwala na wypracowanie modelu edukacji kulturalnej, opartej na różnorodnych formach pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Udział w projekcie środowisk kulturalnych (artystów, instruktorów) z wykorzystaniem obiektów kultury pozwala na pełniejszy i bogatszy zakres realizowanych zadań.
"Edukacja kulturalna przedszkolaka" wychodzi naprzeciw potrzebom uczestnictwa małego dziecka w kulturze, rozwijaniu spontanicznej aktywności i zdolności do postrzegania i reagowania na piękno otaczającego świata. Realizacji zadania przyświeca cel wyrównania szans edukacyjnych dzieci z małych środowisk oraz likwidacja zapóźnień cywilizacyjnych związanych z kulturą w środowiskach lokalnych. Wymiana doświadczeń z przygranicznym partnerem europejskim pozwala na wzbogacenie oferty o doświadczenia i rozwiązania sprawdzone w partnerskim mieście, porównywanie systemów edukacji.
W ramach projektu zaplanowano szereg działań edukacyjno - artystycznych: spektakle, koncerty, wystawy, warsztaty, których efektem są konkretne przedsięwzięcia realizowane w przedszkolach przez zespoły teatralne, taneczne i grupy plastyczne, a prezentowane na forum środowisk lokalnych. Rezultatem projektu zarówno dla dzieci jak i innych uczestników (nauczycieli, rodziców, środowisk artystycznych) jest wypracowanie nawyku i potrzeby uczestnictwa w kulturze, uczenie wrażliwości, rozwijanie uzdolnień.
Realizacja projektu pozwala także na zbliżenie środowisk przedszkolnych, nawiązanie przyjacielskich kontaktów pomiędzy kadrą pedagogiczną przedszkoli, a także pomiędzy twórcami i animatorami kultury z partnerskich regionów.
Właśnie w ramach takiej wymiany gościliśmy w Czarnkowie w dniach 4-7. marca 2010 r. delegację z partnerskiego miasta Gadebusch. Goście w ramach projektu przyjechali do Czarnkowa pierwszy raz, w celu bliższego poznania partnera, zaprezentowania bazy czarnkowskich przedszkoli i Miejskiego Centrum Kultury, wymiany dotychczasowych doświadczeń pedagogicznych, osiągnięć w obszarach objętych projektem.
Panie odwiedzające Czarnków, jako przedszkolanki zaangażowane w realizacje wspólnego projektu, uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych w czarnkowskich przedszkolach, zapoznały się również ze specyfiką pracy MCK.
Ciesząc się ze wzajemnej współpracy placówek, podkreślono w rozmowie, że niezmiernie ważne jest pielęgnowanie rodzimych tradycji, kształtowanie poczucia narodowej dumy już wśród najmłodszych. Wzajemna wymiana informacji, poglądów na sprawy wspomagania rodziców przez instytucje w wychowaniu dzieci, oglądanie zajęć dydaktycznych z dziećmi prowadzonych przez polskich nauczycieli było kolejnym doświadczeniem dla wszystkich uczestników spotkania.
Jak widać współpraca pomiędzy Czarnkowem a Gadebusch rozwija się bardzo prężnie. W ramach projektu strona niemiecka zaprosiła polskich przyjaciół na rewizytę na początku lipca. Warto dodać, że projekt ten będzie kontynuowany do września 2011 roku.
Marcin Waśko


Fot. Grzegorz Wójcik

Więcej zdjęć i relacje filmowe >>
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |  Czarnkow.pl  |   NetBase Czarnkôw  |  Strony WWW o Czarnkowie
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 22U, tel./fax (067) 356-68-35, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.