Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 20 września 2019, piątek.  Imieniny: Dionizego, Filipa, Maurycego, Renaty

R E K L A M Afree counters


POTENCJAŁ SIŁ TWÓRCZYCH


Miesiąc wrzesień jest tym miesiącem, w którym uczniowie wracają w mury szkoły oraz następują działania i rozwijają się plany pracy szkoły na cały rok szkolny. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie wkroczył w nowy rok szkolny z olbrzymim potencjałem sił twórczych oraz interesującą ofertą edukacyjną dla swoich uczniów.

W szkole rozpoczęło naukę 161 uczniów technikum, 125 zasadniczej szkoły zawodowej oraz 190 słuchaczy szkoły dla dorosłych. Nastąpiła kontynuacja kształcenia w Technikum (technik logistyk, technik budownictwa, technik informatyk, technik mechatronik, technik rolnik, technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik żywienia i gospodarstwa domowego) oraz w Technikum Uzupełniającym i Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Szkoła na "Górce" to szkoła zaangażowana czynnie w realizację wielu projektów i programów edukacyjnych ogólnopolskich, powiatowych oraz szkolnych. Uczniowie biorą udział w wielu wyjazdach edukacyjnych oraz projektach współfinansowanych przez Unię Europejską. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć projekty krajowe: "Szkoła Kluczowych Kompetencji", "As Kompetencji", "Kompetencje kluczowe drogą do kariery", "Matematyka Reaktywacja". Nauczyciele szkoły ciągle podnoszą swoje kompetencje oraz wyjeżdżają z zespołami badawczymi uczniów na konferencje, targi edukacyjne, letnie obozy naukowe, czy panele dyskusyjne. Partnerami szkoły są wyższe uczelnie z Wrocławia, Szczecina, Człuchowa, Poznania, Lublina, Warszawy, Piły. Obecnie szkoła rozpoczęła realizację nowego projektu: "Szkoła sukcesu - ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT", z realizatorem projektu English Unlimited z Sopotu. Niewątpliwym sukcesem szkoły jest posiadanie Znaku Jakości Interkl@sa, Certyfikatu Jakości Szkoła Przedsiębiorczości, tytułu Szkoła Humanitarna. W szkole działa również Szkolne Koło Caritas, którego członkowie angażują się we wszelkie działania i inicjatywy służące dobru innego człowieka, także w powiecie i regionie. ZSP w Czarnkowie stawia przed uczniami i nauczycielami ciągle nowe wyzwania, dlatego jest miejscem, w którym uczniowie mają możliwość kształcenia na wysokim poziomie różnych kompetencji, miedzy innymi dzięki istniejącym nowoczesnym pracowniom przedmiotowym, wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny, czy zastosowaniu w praktyce technologii informacyjnej. Dzięki takim działaniom uczniowie mają możliwość realizacji swoich zamierzeń i planów, poszerzają horyzonty edukacji i są młodym pokoleniem, które przekonane o własnej wartości i zdobytych umiejętnościach odważnie wchodzi na rynek pracy, promujący ludzi aktywnych i przedsiębiorczych. Opublikowana ostatnio przez WUP lista rankingowa Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego pokazuje, że szkoła pozyskała jedne z większych środków unijnych w Wielkopolsce na rozwój szkół zawodowych. Będą więc dalsze szkolenia, kursy, uprawnienia do pozyskania dla uczniów: prawo jazdy, Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL). ZSP w Czarnkowie potwierdza również wysokie wyniki nauczania: ponadprzeciętną zdawalność tegorocznego egzaminu maturalnego, w czterech przedmiotach: język polski, matematyka, język niemiecki, język angielski. Szkoła osiągnęła najwyższe wyniki wśród techników wielkopolskich: stanin 6 (na 9), łącznie kilkanaście procent szkół w Wielkopolsce miało wyższe wyniki (głównie LO). Obecnie realizowane są także dwie innowacje pedagogiczne: "Wirtualne laboratoria - sukces innowacji" oraz "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo". Jest to projekt testujący MEN, powstały we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie, którego celem jest zwiększenie skuteczności edukacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kształtowanie kompetencji kluczowych, zwłaszcza takich jak inicjatywność i przedsiębiorczość oraz opracowanie innowacyjnych narzędzi do zajęć z przedmiotu ekonomia w praktyce. Stworzenie uczniom okazji do współpracy, współzawodnictwa i oceny własnych umiejętności staje się jednym z priorytetów działań szkoły na "Górce". Nie sposób wypisać wszystkich działań szkoły. Pewne jest, że nie byłyby one możliwe bez udziału nauczycieli i uczniów, którzy niejednokrotnie pokazują, że są nie tylko znawcami w swojej dziedzinie, ale i dobrymi, przedsiębiorczymi organizatorami.
Anna Zalewska
Centrum Informacji ZSP im. Józefa Nojego w Czarnkowie
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |  Czarnkow.pl  |   NetBase Czarnkôw  |  Strony WWW o Czarnkowie
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 22U, tel./fax (067) 356-68-35, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.