Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 22 listopada 2019, piątek.  Imieniny: Cecylii, Celiny, Marka, Stefana

R E K L A M A

free counters


WCZORAJSZY PRZYMUS, DZISIEJSZĄ SZANSĄ


Od 26 marca, na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego, trwa kwalifikacja wojskowa, na którą zobowiązani są stawić się mężczyźni kończący w tym roku kalendarzowym dziewiętnasty rok życia. Możliwość przyjęcia mają także ochotnicy, w tym kobiety, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat.

Kwalifikacja wojskowa ma na celu założenie ewidencji wojskowej, ustalenie zdolności do czynnej służby, wstępne przeznaczenie oraz wydanie wojskowego dokumentu osobistego. Po upływie 14 dni od otrzymania orzeczenia Powiatowej Komisji Lekarskiej, osoby stające do kwalifikacji będą przenoszone do rezerwy i na tym etapie mogą, choć nie muszą, zakończyć swój kontakt z wojskiem. Jednocześnie, podczas kwalifikacji w Czarnkowie, prowadzona jest akcja "Dając krew - ratujesz życie", w ramach której młodzi ludzie zachęcani są do oddawania krwi. Akcji patronuje powiat czarnkowsko - trzcianecki oraz Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie. Wszyscy oddający krew, oprócz przysługujących rekompensat, otrzymują także upominki od starosty powiatu. Kwalifikacja potrwa do 27 kwietnia.
W 1991 roku Władysław Pasikowski nakręcił, okrzyknięty później mianem kultowego, film "Kroll" z udziałem między innymi Olafa Lubaszenki i Bogusława Lindy. Reżyser, na tle dezercji żołnierza szukającego zemsty po zdradzie żony, przedstawił zasady panujące w ówczesnych jednostkach wojskowych, gdzie wcieleni odbywali zasadniczą służbę wojskową. Wielu twierdziło, że fabularna fikcja niewiele odbiega od rzeczywistości. Wszechobecna "fala", poniżanie żołnierzy oraz argument siły, miały być wizytówką koszar mijającego systemu. Trudno zatem się dziwić, że służba wojskowa stanowiła zło konieczne, a wszelkie próby uniknięcia "zaszczytnego obowiązku" traktowane były jako działanie w samoobronie. Sposobów na ucieczkę przed wcieleniem było kilka. Do najpopularniejszych należały wyimaginowane choroby, służba zastępcza lub symulacja uzależnienia od środków odurzających. W dzisiejszych realiach, po zniesieniu obowiązku zasadniczej służby wojskowej, sytuacja wygląda zupełnie inaczej.
Obecnie, w obliczu dużego bezrobocia, stający do klasyfikacji wojskowej służbę w armii postrzegają jako szansę i początek kariery. Zamierzają zostać na stałe żołnierzami zawodowymi lub traktują wojsko jako poczekalnię do nadejścia lepszej koniunktury na rynku pracy. Służbą w armii zainteresowane są najczęściej osoby ze średnim wykształceniem, którym trudno znaleźć zatrudnienie. Jednak wcale nie tak łatwo zostać zawodowym wojskowym. W naszej armii, podobnie zresztą jak w wielu armiach zachodnich, coraz większe znaczenie zaczynają odgrywać umiejętności. Wojna dziś, to przede wszystkim specjalistyczny sprzęt. Wprawdzie polska armia stanowi pewien anachronizm wojskowości światowej, ale zakup chociażby samolotów wielozadaniowych F-16, inteligentnych izraelskich rakiet lub przejęcie wycofywanych z armii niemieckiej Leopardów, powoduje że nasze państwo zmierza w kierunku modernizacji i unowocześniania sprzętu, a to właśnie kształtuje pobyt na wyszkolonego żołnierza. Szczególnie poszukiwani są kierowcy z prawem jazdy kategorii C i CE oraz osoby z wykształceniem technicznym. Dla wszystkich natomiast szansą może być wstąpienie w szeregi Narodowych Sił Rezerwowych.
Marcin Małecki
Podejmij wyzwanie

Wykonywanie obowiązków służbowych w czasie pokoju w ramach Narodowych Sił Rezerwowych polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych rotacyjnych oraz pełnieniu okresowej służby wojskowej. Ćwiczenia rotacyjne żołnierzy NSR wynoszą do 30 dni w danym roku kalendarzowym. Za każdy dzień służby żołnierz NSR otrzymuje uposażenie, bezpłatne zakwaterowanie oraz zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do jednostki wojskowej, z którą ma podpisany kontrakt. Służba w ramach NSR realizowana będzie w oparciu o przydział kryzysowy nadawany na okres od 2 do 6 lat, z możliwością jego ponownego przedłużenia.
W trakcie służby w NSR istnieje możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych oraz stopnia wojskowego, a także zdobycie przepustki do udziału w misjach zagranicznych. Kontrakt w ramach NSR stanowi również ogromną szansę dla tych wszystkich, którzy wiążą swoją przyszłość z wojskiem zawodowym.
Do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych może ubiegać się każdy wyszkolony żołnierz rezerwy, posiadający obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię (niekaralność) oraz odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej. Współczesne Siły Zbrojne są także przyjaźnie nastawione do kobiet, które obecnie stanowią coraz wyższy procent stanu osobowego armii. Dla ochotników, którzy wcześniej nie pełnili żadnego rodzaju czynnej służby wojskowej, a zamierzają podjąć obowiązki w ramach NSR, została wprowadzona służba przygotowawcza, której okres szkolenia wynosi:
- dla żołnierza kształcącego się na oficera do sześciu miesięcy - wykształcenie co najmniej wyższe,
- dla żołnierza kształcącego się na podoficera do pięciu miesięcy - wykształcenie co najmniej średnie,
- dla żołnierza kształcącego się na szeregowego do czterech miesięcy - wykształcenie co najmniej gimnazjalne.
Szczegółowe informacje o służbie w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz służbie przygotowawczej można uzyskać osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Pile, przy ul. Kossaka 16 lub telefonicznie pod numerem 67 2126772, gdzie pracownicy udzielą wszelkich niezbędnych informacji.
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Pile
ppłk Tomasz Cieślak


Fot. Marcin Małecki
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |  Czarnkow.pl  |   NetBase Czarnkôw  |  Strony WWW o Czarnkowie
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 22U, tel./fax (067) 356-68-35, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.