Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 19 lipca 2024, piątek.  Imieniny: Alfreda, Marcina, Nory, Wincentego, Włodzimierzafree counters


NAUKA TO CENNY DAR


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie, jak każda polska szkoła, 3 września rozpoczął nowy rok szkolny 2012/2013. Szkoła błyszczy olbrzymim potencjałem twórczym i osobowym.

Dyrektor szkoły Jan Palacz przywitał nauczycieli, uczniów bardzo ciepło, szczególnie tych, którzy pojawili się w jej murach po raz pierwszy. Wszystkim uczniom na progu nowego roku szkolnego życzył sukcesów, nowych przyjaźni, realizacji marzeń. Dyrektor przedstawił też nową wizję szkoły na najbliższe 5 lat oraz przypomniał najważniejsze sukcesy szkoły z roku 2011/2012. Omówił realizację licznych projektów edukacyjnych, w których udział bierze szkoła oraz zaznaczył, że uczniowie szkoły objęci projektami poszerzają swoją wiedzę, umiejętności, biorą udział w spotkaniach, wyjazdach dydaktycznych i naukowych oraz uzyskują podręczniki, przewodniki i pomoce dydaktyczne do przedmiotów objętych projektami. W trakcie akademii odwołano się nie tylko do wydarzeń zmieniających bieg historii - wybuchu II wojny światowej, czy napaści radzieckiej na Polskę; ale także wydarzeń i uroczystości z życia dzisiejszej szkoły na "Górce": 40 rocznicy zakończenia budowy nowych obiektów Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy ulicy Chodzieskiej, 20 - lecia pracy na stanowisku dyrektora szkoły Jana Palacza oraz 10 rocznicy przyznania szkole nowego sztandaru oraz nowej nazwy. W wyniku przemian w oświacie Zespół Szkół Zawodowych 1 września 2002 roku zmienił nazwę na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Dzisiejsza "Górka" wkroczyła w nowy rok szkolny z bardzo dobrze wykwalifikowaną, przygotowaną kadrą pedagogiczną, nowoczesnymi pracowniami multimedialnymi, dydaktycznymi. Społeczność uczniowska została wzbogacona o liczne grono: ponad 400 uczniów klas pierwszych oraz 200 słuchaczy szkoły dla dorosłych. Szkoła uruchomiła oddziały dziennego technikum w zawodach: technik budownictwa, technik ekonomista, technik informatyk, technik logistyk, technik organizacji reklamy, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechatronik oraz 3-letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową. W ZSP utworzono również Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Nauka kontynuowana jest w Zasadniczej Szkole Zawodowej dla Dorosłych, Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym, Technikum Uzupełniającym w zawodach: technik mechanik, technik handlowiec, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik technologii drewna i Szkole Policealnej w zawodach: technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik usług kosmetycznych, technik logistyk, technik rolnik. Dużym zainteresowaniem cieszy się nowa forma kształcenia ustawicznego: Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, do których nabór trwa nadal. Jest to kolejny sukces szkoły, która może rozwijać uczniów, kształcić kompetencje oraz wpływać na jakość kształcenia ukierunkowany na rynek pracy.
Szkoła na "Górce" jest przyjazna uczniowi, otwarta na jego zainteresowania, występuje również jako organizator wielu imprez środowiskowych, konkursów powiatowych czy programów profilaktycznych. Wszystkie te sukcesy szkoły, plany, wyzwania nie byłyby możliwe bez zaangażowanej młodzieży i nauczycieli, którzy niejednokrotnie pokazują, że są nie tylko znawcami w swojej dziedzinie, ale i dobrymi, przedsiębiorczymi organizatorami. Szkoła posiadając Certyfikat Jakości "Szkoły Przedsiębiorczości", Znak Jakości Interkl@sa, Certyfikat Szkoły Zaangażowanej Społecznie, czy Szkoły Humanitarnej stawia przed uczniami i nauczycielami ciągle nowe wyzwania.
Teraz, kiedy czas wakacji pozostał za nami, pojawiają się nowe zadania, dążenia i plany, bo przecież "nauka jest niezmierzonym morzem dobrej wody. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony."
A. Zalewska
Centrum Informacji ZSP im. Józefa Nojego w Czarnkowie

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.