Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 12 maja 2021, środa.  Imieniny: Domicelli, Jana, Joanny, Pankracego

R E K L A M Afree counters


INWESTYCJE W KSZTAŁCENIE OSÓB PRACUJĄCYCH / KFSKrajowy Fundusz Szkoleniowy w skrócie KFS wspiera pracodawców inwestujących w kształcenie osób pracujących. W dniu 29.10.2014 r. odbyła się w Starostwie Powiatowym konferencja, której celem była promocja KFS przeznaczonego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat. Konferencja adresowana była do pracodawców powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego, którzy licznie przybyli na zaproszenie Starosty.

Wykład na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego, jako nowego instrumentu rynku pracy, jak również wiele innych finansowych instrumentów wspierających zatrudnienie przeprowadziła Jolanta Molska - Jerin - radca prawny Kancelarii Radcy Prawnego w Warszawie. Pracodawcy mieli możliwość konsultacji swoich potrzeb związanych z zatrudnieniem w kontekście wspierania środkami Funduszu Pracy z wykładowcą i dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie. Jolanta Molska - Jerin zwróciła uwagę, iż wpływ na kształtowanie sytuacji na rynku pracy mają głównie pracodawcy zatrudniający pracowników. Urząd pracy świadczy usługi dla pracodawców i bezrobotnych podejmując różne działania promujące i wspierające zatrudnienie, natomiast nie jest podmiotem zatrudniania bezrobotnych. Starosta zwrócił się do pracodawców z prośbą o współpracę w rozwiązywaniu problemów lokalnego rynku pracy, wspólnego planowania zatrudnienia i efektywnego korzystanie ze środków publicznych.

Dyrektor PUP poinformowała pracodawców o zmianach zachodzących na rynku pracy i o wielkości przeznaczonych środków na aktywizację lokalnego rynku pracy w latach 2010 - 2014. Na dzień 30 września br. liczba bezrobotnych w powiecie wynosiła 3.853 osoby, tj. o 1.015 osób mniej niż 4 lata wcześniej. Poziom bezrobocia w okresie 2010 - 2014 uległ obniżeniu o 18,8% tj. znacznie więcej niż średnia w subregionie pilskim wynosząca 10,4%, w Wielkopolsce 10,7% i w kraju 5,2%. Porównując mierniki oceny lokalnego rynku pracy powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na tle powiatów regionu pilskiego i średnich mierników osiągniętych w Wielkopolsce i kraju należy stwierdzić, iż tempo obniżania się poziomu bezrobocia było najwyższe.

Poziom bezrobocia determinowany był również wysokością środków adresowanych do osób bezrobotnych i pracodawców. Na promocje zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia w latach 2010 - 2014 wydatkowano łącznie 83 mln zł, w tym na aktywizację osób bezrobotnych 52%, tj. 43 mln zł. Łącznie zaktywizowano w tym okresie blisko 8 tys. bezrobotnych, tj. średniorocznie 2 tys. osób. Wydatkowane środki wpłynęły na pobudzenie w regionie popytu na wyroby i usługi a tym samym na jego rozwój i zwiększenie zatrudnienia. Poziom bezrobocia determinowany był również wysokością pozyskanych środków z Unii Europejskiej.

Bezrobocie jest efektem kondycji gospodarki w regionie i miernikiem jej oceny w zależności od poziomu wzrostu lub spadku zatrudnienia. W latach 2010 - 2014 mamy do czynienia z tendencją zmniejszenia się poziomu liczby osób poszukujących pracy, co oznacza, iż zarządzanie administracyjne regionu i menadżerów firm było na tyle skuteczne, że przynosiło konkretne rezultaty w obniżeniu poziomu bezrobocia.

Na zakończenie konferencji dyrektor PUP zwróciła się do pracodawców o stałą współpracę z urzędem i bieżącego zgłaszania swoich planowanych potrzeb związanych z zatrudnieniem. Zwróciła również uwagę na fakt, iż najważniejsze na dzień dzisiejszy jest zweryfikowanie przez pracodawców potrzeb kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników w wieku co najmniej 45 lat, bowiem 31 października br. mija termin składnia wniosków przez pracodawców na powyższy cel.O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.