Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 16 kwietnia 2021, piątek.  Imieniny: Benedykta, Julii, Kseni, Urbana

R E K L A M Afree counters


BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYCH
informacja dotycząca wnoszenia przez mieszkańców gminy Czarnków
opłaty partycypacyjnejInformujemy, że zakończyła się inwestycja pod nazwą "Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - aglomeracja Brzeźno" w ramach, której zmodernizowano istniejącą oczyszczalnię ścieków w Brzeźnie oraz wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Huta, Romanowo Dolne oraz Romanowo Górne (część).

Łączny koszt zadania to kwota 14 242 618,82 zł, z tego:
 • oczyszczalnia ścieków - 1 461 989,18 zł,
 • sieć kanalizacyjna w Hucie - 3 048 813,80 zł,
 • sieć kanalizacyjna w Romanowie Dolnym i Górnym - 9 522 926,59 zł,
 • koszty pozostałe (dokumentacja, nadzór inwestorski, promocja projektu) - 208 889,25 zł,
 • dotacja z UE - 5 837 491, 02 zł,
 • wkład własny gminy - 8 405 127,80 zł w tym, około 1,5 mln zł podatek VAT - odzyskiwany po realizacji poszczególnych etapów inwestycji.

  Zadanie trwało łącznie 5 lat, a na etapie budowy w Romanowie Dolnym nastąpiło opóźnienie spowodowane trudnymi warunkami terenowymi ale głównie niespodziewanym zejściem firmy wykonawczej z budowy i koniecznością rozpisania nowych przetargów.

  W chwili obecnej rozliczany jest ostatni etap budowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Poznaniu, który przekazuje transze dofinansowania unijnego.

  Chociaż informacje dotyczące inwestycji i zasad finansowania były przekazywane wielokrotnie w różnych formach na etapie projektowania i później realizacji inwestycji przypominamy, że zgodnie z przyjętymi od dawna zasadami mieszkańcy gminy partycypują w kosztach realizacji inwestycji. Dotyczy to wszystkich inwestycji wodno - kanalizacyjnych. Kwoty opłat zmieniają się wraz z upływem czasu i w chwili obecnej są na poziomie 800 zł w przypadku budowy sieci kanalizacyjnej i 750 zł w związku z budową sieci wodociągowej.

  Opłata partycypacyjna jest rozłożona na 4 raty i wnoszona przez mieszkańców na podstawie podpisanej umowy cywilno- prawnej. W przypadkach uzasadnionych losowo raty mogą zostać ustalane indywidualnie, w innych terminach, w innych kwotach rat, a czas spłaty może zostać wydłużony.

  Opłatę w tej wysokości wnieśli już mieszkańcy wsi Huta.

  Opłata ta ma też charakter solidarnościowy i jest elementem sprawiedliwej polityki inwestycyjnej równej dla wszystkich mieszkańców, szczególnie tych, którzy w latach wcześniejszych musieli partycypować w kosztach poprzez różne formy zorganizowania.

  W tamtych czasach były to społeczne komitety budowy, które paradoksalnie były elementem obowiązkowym, aby móc uzyskać dotację z budżetu państwa, lub też funkcjonowała forma obowiązkowego udziału własnego wymaganego również, w celu uzyskania dotacji zewnętrznej.

  Wszystkie inwestycje w gminie Czarnków prowadzi się do końca, a więc do przyłączenia całkowitego nieruchomości, zarówno jeśli chodzi o sieć kanalizacyjną, jak i wodociągową. Nie należy mylić tej opłaty z opłatą za przyłącze. Jest to opłata związana z partycypacją w kosztach inwestycji, opłata za przyłącze tutaj nie występuje.

  Opłata ta wreszcie daje możliwość odstąpienia przez gminę od naliczenia opłaty adiacenckiej wynikającej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek uzbrojenia jej w sieć kanalizacyjną. Uchwała Nr XXX/226/2005 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej znajduje się do wglądu na stronie gminy (http://www.czarnkowgmina.pl/zasoby/files/2014/grudzien/uchwala226.pdf).

  Tak więc, nie podpisanie umowy cywilno- prawnej skutkuje naliczeniem opłaty adiacenckiej na podstawie decyzji administracyjnej w wysokości 50 % różnicy wartości nieruchomości przed i po inwestycji.

  Dotychczas nie zdarzyło się jeszcze aby mieszkańcy wybrali formę rozliczenia w postaci opłaty adiacenckiej.
  Informacja przygotowana przez Urząd Gminy Czarnków
 • O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
  Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
  © Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.