Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 19 kwietnia 2021, poniedziałek.  Imieniny: Ady, Konrada, Leona, Włodzimierza

R E K L A M Afree counters


SENIORZY W ŻYCIU PUBLICZNYM19 stycznia 2015 r. w auli Edukacji Lubasz odbyła się konferencja "Seniorzy w życiu publicznym, prawa i możliwości aktywnego uczestnictwa" - pierwsze ponadlokalne spotkanie przedstawicieli środowisk seniorskich, organizacji pozarządowych i przedstawicieli samorządu.

Organizatorzy Konferencji: Stowarzyszenie "Bliżej Siebie i Natury" z Lubasza, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czarnkowie oraz Zespół Szkół Edukacja Lubasz Spółka z o.o. zaprosili do dyskusji wokół najistotniejszych dla seniorów spraw blisko 90 osób, w tym liczne grono członków Wielkopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku z: Piły, Chodzieży, Obornik, Szamotuł, Wronek, Trzcianki, Margonina i Wągrowca, ekspertów oraz przedstawicieli lokalnych władz - aktywnie uczestniczyli: Tadeusz Teterus - starosta czarnkowsko - trzcianecki, Jacek Klimaszewski - zastępca starosty czarnkowsko - trzcianeckiego, Franciszek Strugała - burmistrz miasta Czarnków, Edward Kulesza - zastępca wójta gminy Czarnków, Marcin Filoda - wójt gminy Lubasz, Marcelina Sadowska - przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Beata Rączka - sekretarz Urzędu Miasta Czarnków.

Konferencję zainaugurowała Liliana Helwich - członek Stowarzyszenia Bliżej Siebie i Natury w Lubaszu nakreślając zakres tematyczny i oczekiwania wiązane z wnioskami wypracowanymi podczas panelu dyskusyjnego. W krótkich wystąpieniach samorządowcy, starosta Tadeusz Teterus i wójt Marcin Filoda, wyrażali gotowość do współpracy z przedstawicielami seniorów i innych organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów i potrzeb tych środowisk. Następnie prezes UTW Czarnków Elwira Stańczak przybliżyła zebranym działalność uniwersytetu w latach 2012 - 2014 w prezentacji pt.: "Aktywność seniorów na przykładzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czarnkowie", a Liliana Helwich szczegóły realizowanego w 2014 roku na terenie gminy Lubasz programu "Siła aktywnych seniorów i seniorek". Marcelina Sadowska z Regionalnego Ośrodka Polityki w Poznaniu zaprezentowała "Wielkopolski Program na Rzecz Osób Starszych do 2020 roku" skupiając się na możliwościach finansowych i organizacyjnych oraz głównych problemach osób w wieku emerytalnym. Przedstawiła zakres i skalę finansowania działań społecznych realizowanych przez ROPS w latach 2012 - 2014.

W dalszej części konferencji głos zabrała sekretarz Urzędu Miasta Beata Rączka, która omówiła działania Urzędu na rzecz współpracy z seniorami. Szczegółowo omówiła tworzenie Rady Seniorów, która powstaje jako ciało doradcze z inicjatywy UTW Czarnków: Elwiry Stańczak - prezes oraz Grażyny Jęśko-Sołtysiak - wiceprezes stowarzyszenia. Kolejnym punktem konferencji były wystąpienia przedstawicieli Rad Seniorów działających w Obornikach i Pile. Przedstawiciel UTW w Obornikach Jerzy Wilczek krótko omówił przebieg powoływania Rady Seniorów i plan pracy na rok 2015. W dyskusji przedstawiciele zaproszonych Uniwersytetów Trzeciego Wieku podkreślali korzyści płynące ze współpracy z organami samorządowymi, a wśród nich:
- lepsze wykorzystanie środków finansowych z samorządu na rzecz potrzeb seniorów,
- lepsze rozpoznanie potrzeb środowiska seniorów,
-otwarcie na problemy i wymiana doświadczeń oraz integracja środowiskowa i międzypokoleniowa,
- wykorzystanie doświadczeń osób starszych, inicjowanie i organizowanie zadań dla seniorów.

Konferencja przebiegła w miłej atmosferze, uczestnicy mieli też możliwość wymiany doświadczeń i ożywionych dyskusji przy kawie. Niewątpliwie, to ponadlokalne spotkanie seniorów było inspiracją dla dalszego rozwoju działań w swoich środowiskach lokalnych i, tym samym, wzbogacenia zasobów społecznych naszych "małych ojczyzn". Wnioski wypracowane podczas spotkania będą wykorzystywane w dalszej współpracy organizacji seniorskich z samorządem lokalnym, w szczególności kwestie takie, jak: sposoby tworzenia całościowych systemów wsparcia dla osób starszych oraz rozbudowania infrastruktury usług zdrowotnych i rehabilitacyjnych; utworzenie miejsca dziennego pobytu dla ludzi starszych, w których będzie dostępna opieka medyczna (geriatryczna i psychogeriatryczna); szkolenia dla opiekunów osób chorych i niedołężnych, podniesienie kompetencji osób wspierających seniorów; rozszerzenie oferty skierowanej dla panów seniorów, rozpoznanie ich oczekiwań i opracowanie programu skierowanego do tej grupy seniorów; współpraca organizacji seniorskich w regionie; wykorzystanie możliwości rządowego programu "Senior - vigor" i wdrożenia inicjatyw wynikających z tego programu.
Alicja Brylińska
Maja WróbelFot. Halina Gurda
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.