Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 18 maja 2021, wtorek.  Imieniny: Aleksandra, Alicji, Bohdana, Feliksa

R E K L A M Afree counters


POLICYJNE PODSUMOWANIE ROKU 2014Odprawa roczna z udziałem zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Rafała Kozłowskiego odbyła się 22 stycznia w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie. Wśród zaproszonych gości byli starosta czarnkowsko -trzcianecki Tadeusz Teterus, jego zastępca Jacek Klimaszewski, przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Tomaszewski oraz Prokurator Rejonowy Radosław Gorczyński. W odprawie wzięli udział policjanci wszystkich pionów z Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie i komisariatów policji.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia prezentacji i omówienia wyników pionu kryminalnego przez Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie mł. insp. Piotra Skrzypkowiaka. Komendant odniósł się do prezentowanych liczb i wykresów, omówił obszary w których zrealizowano zakładane mierniki i wskazał te, których realizacja w bieżącym roku powinna przynieść lepsze efekty. Następnie, na temat działania pionu prewencji głos zabrał I zastępca KPP w Czarnkowie mł. insp. Piotr Ryżek. Zastępca również odniósł się do realizowanych mierników i wyników osiągniętych w poszczególnych obszarach przez policjantów podległego mu pionu. W dalszej części odprawy Komendant Powiatowy omówił tematykę dyscypliny służbowej i przeprowadzonych w 2014 roku inwestycji. Wspomniał o wykonanej w czarnkowskiej komendzie termomodernizacji, umożliwieniu przez trzcianecki samorząd odbycia krótkich praktyk dla słuchaczy Szkoły Policji w Pile na terenie Trzcianki i zakupie radiowozu dla Wydziału Ruchu Drogowego dzięki wsparciu Urzędu Miasta w Czarnkowie i Starostwa Powiatowego. Komendant przypomniał, że dzięki wsparciu samorządów i instytucji w ubiegłym roku zakupiono również sprzęt dla Wydziału Kryminalnego czarnkowskiej Komendy, uzyskano sprzęt kwaterunkowy z Sądu Rejonowego w Trzciance, wyremontowano łazienkę w Rewirze Dzielnicowych w Lubaszu, uzyskano środki od samorządu Trzcianki na dokumentację techniczną potrzebną do projektu termomodernizacji budynku tamtejszego komisariatu, a także uzyskano deklarację wsparcia z Nadleśnictwa Krzyż zakupu radiowozu dla miejscowych policjantów. Komendant Skrzypkowiak powiedział również o planach i założeniach na rok 2015. Planowane jest uzupełnienie stanu etatowego Wydziału Ruchu Drogowego i poprawa bazy lokalowo - sanitarnej wydziału, utworzenie grupy PAT zajmującej się specjalną profilaktyką dla młodzieży, dalsze remonty wewnątrz budynku KPP i modernizacja budynku garażowo - świetlicowego z adaptacją na pomieszczenie do odpraw służbowych i izbę tradycji, termomodernizacja kompleksowa komisariatu policji w Trzciance włącznie z wymianą kotłowni, systematyczna wymiana mebli i sprzętu biurowego, udział w projekcie pozyskania łodzi patrolowej i samochodu do zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych, wspólne z Prokuraturą Rejonową wprowadzanie nowych regulacji prawnych i procedur dotyczących Kodeksu Postępowania Karnego, wprowadzenie systemu powiadamiania SMS-em o zdarzeniach osób funkcyjnych z KPP w Czarnkowie, a także dalszych zakupów pojazdów służbowych na zasadach sponsoringu. W dalszej części odprawy głos zabrali zaproszeni goście. Starosta Teterus wyraził podziękowanie za wkład pracy i zaangażowanie policjantów, a także za odpowiedzialną i rzetelną służbę na rzecz mieszkańców naszego powiatu. Prokurator Gorczyński podzielił swoją wypowiedź na dwie części - w pierwszej przedstawił ocenę przez pryzmat wyników osiągniętych przez prokuraturę, na które w oczywisty sposób wpływ miała praca policjantów. Wśród aspektów pozytywnych wymienił spadek liczby spraw w stosunku do roku 2013, wysoką skuteczność ścigania wyrażoną liczbą spraw zakończonych aktem oskarżenia, a także skuteczne zabezpieczanie mienia przestępców na poczet przyszłych kar i roszczeń. Aspekty negatywne poruszone przez Prokuratora Gorczyńskiego to przewlekłość spraw (duży odsetek spraw długotrwałych w granicach 3-6 miesięcy i powyżej), kiepska praca policyjnych laboratoriów i brak możliwości udziału podmiotów zewnętrznych w przeprowadzaniu ekspertyz i badań m.in. w sprawach narkotykowych, czy w sprawach wypadków drogowych i długi czas oczekiwania na efekty prowadzonych czynności, a także nie realizowanie postanowień prokuratorów co do powoływania biegłych. Prokurator zwrócił również uwagę na konieczność zwiększenia procentowego liczby osób korzystających z dobrowolnego poddania się karze, a na koniec zapowiedział rewolucję w procedurze karnej czekającą nas w 2015r. Kolejnym prelegentem w czasie odprawy był przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Tomaszewski. Przewodniczący również podziękował policjantom za dobrą pracę w minionym roku, i ze swojej strony zaprosił na posiedzenia Rady. Po wystąpieniach zaproszonych gości głos zabrał zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł.insp. Rafał Kozłowski. Na wstępie komendant odniósł się do wystąpień komendantów powiatowych i gości. Stwierdził, że nie są nam potrzebne cyfry i oceny przez pryzmat słupków, a ocena społeczeństwa. Nie należy również sugerować się ocenami województwa, a porównywać swoje wyniki do wyników lat ubiegłych. Komendant zauważył, że ocena pracy czarnkowskich policjantów została wyartykułowana przez starostę i prokuratora. Następnie insp. Kozłowski przedstawił zebranym krótką prezentację wyników województwa, która zawierała między innymi dane dotyczące wykrywalności, skierowania do służby, liczby podejmowanych interwencji i czasu reakcji na zdarzenie. Komendant mówił o bezpieczeństwie imprez masowych, bezpieczeństwie na drogach i profilaktyce. Odniósł się do danych dotyczących poczucia bezpieczeństwa obywateli i strategii na rok 2015. Na zakończenie komendant zaapelował do zebranych o poczucie odpowiedzialności i obowiązkowości, a także podziękował za pracę w minionym 2014 r.
Wojciech Michałkiewicz
Rzecznik prasowy KPP


O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.