Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 19 kwietnia 2019, piątek.  Imieniny: Ady, Konrada, Leona, Włodzimierza

R E K L A M A

free counters


ZGROMADZENIE ZATWIERDZIŁO BUDŻET29 stycznia br. odbyło się II Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi". Zgromadzenie przyjęło uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018 oraz planu finansowego na 2015 r., a także zatwierdziło plan pracy komisji rewizyjnej.

Dochody bieżące Związku w 2015 r. zaplanowano w kwocie ogółem 24 830 032,00 zł. Ustalono je na podstawie aktualnej i projektowanej liczby mieszkańców objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi oraz liczby ujętych w systemie nieruchomości niezamieszkałych, a także prognozy kształtowania się wskaźnika średniej efektywnej stawki opłaty. Zwrócono przy tym uwagę, że zrównoważenie tegorocznego budżetu nie wymaga korekty obowiązujących stawek opłaty za prowadzenie systemu gospodarki odpadami. W ramach tegorocznego budżetu przewidziane jest rozpoczęcie budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Z uwagi na przewidywane wysokie koszty tego przedsięwzięcia w trakcie posiedzenia wskazano na potrzebę rozważenia możliwości finansowania tej inwestycji również ze źródeł zewnętrznych.

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku istnieje potrzeba dokonania korekt w obowiązującym statucie oraz regulaminie utrzymania czystości. Zarząd przedstawi na kolejnym posiedzeniu Zgromadzenia wypracowane w tym względzie propozycje.
Agnieszka Matusiak

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |  Czarnkow.pl  |   NetBase Czarnkôw  |  Strony WWW o Czarnkowie
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 22U, tel./fax (067) 356-68-35, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.