Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 13 kwietnia 2021, wtorek.  Imieniny: Justyna, Justyny, Małgorzaty, Marcina

R E K L A M Afree counters


GMINA CZARNKÓW LIDEREM
w pozyskiwaniu funduszy z budżetu UEW środę, 4 lutego 2015 roku, wójt gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek wraz ze skarbnikiem Magdaleną Mendyk podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowy na realizację dwóch projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Pierwszy projekt pn. Remont infrastruktury rekreacyjno - turystycznej w Gminie Czarnków obejmuje dwa zadania:
- remont ścieżki dydaktycznej dla turystyki pieszej i rowerowej na terenie Walkowic, Romanowa Górnego i Romanowa Dolnego;
- remont budynku turystyczno - rekreacyjnego w Walkowicach.
Głównym celem projektu jest zapewnienie wzrostu liczby turystów odwiedzających tereny naszej gminy i możliwości pokazania im piękna nadnoteckiej przyrody. Zaplanowane prace obejmą przede wszystkim renowacje tablic informacyjnych i ścieżki dydaktycznej pieszo - rowerowej oraz zapewnienie spokojnego miejsca odpoczynku dla strudzonego turysty poprzez wykonanie remontu budynku turystyczno - rekreacyjnego.

Drugi projekt pn. Remont sali wiejskiej i świetlic na terenie Gminy Czarnków obejmuje trzy zadania:
- remont budynku świetlicy wiejskiej w Radolinku,
- remont budynku świetlicy w Walkowicach,
- remont dachu na budynku sali wiejskiej w Ciszkowie.
Gmina od wielu lat działa w tym kierunku i wykorzystuje możliwości pozyskiwania środków UE w celu podnoszenia jakości i atrakcyjności sal wiejskich, które od zawsze były i są punktem centralnym życia każdej społeczności lokalnej. Głównym celem tych trzech zadań realizowanych w ramach projektu jest podniesienie standardu życia w zakresie kulturalno-społecznym mieszkańców naszej gminy. Jest to odpowiedź na zgłaszane potrzeby społeczeństwa, które w dobie szeroko pojmowanej integracji rozwija swoje pasje, organizuje spotkania oraz dąży do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Przewidywany koszt ww. zadań to kwota ponad 200 tys. zł, z czego kwota otrzymanego przez Gminę dofinansowania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to 123.456zł. Kwota ta stanowi nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych, które gmina poniesie przy realizacji projektu. Termin realizacji ww. zadań - wiosna 2015 roku.
Joanna Kurkiewicz

Pierwszy rajd rowerowy ścieżką dydatktyczną
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.