Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 20 kwietnia 2021, wtorek.  Imieniny: Agnieszki, Czesława, Lecha, Szymona

R E K L A M Afree counters


"JESTEM ASEM SEGREGACJI"Związek Międzygminny "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" powołany w celu wdrożenia i realizowania zadań znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązany jest m. in. do prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami, a w szczególności edukacji w zakresie selektywnej zbiórki. W 2015 r. Związek będzie realizował kampanię edukacyjną pn. "Jestem asem segregacji", stanowiącą kontynuację wcześniejszych - "Segregacja nie jest trudna - wystarczy tylko chcieć" oraz "Młodzi mistrzowie segregacji".

W ramach kampanii zostaną przeprowadzone 272 prelekcje, we wszystkich publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie wszystkich 14 gmin członkowskich. Łącznie są to 172 placówki z filiami i oddziałami zamiejscowymi. Kampania dociera również do ośrodków szkolno - wychowawczych oraz ośrodków socjoterapii. Prelekcje odbywać się będą w terminie od 2 marca do 29 maja br. Zakres tematyczny zajęć obejmuje m. in. zasady segregacji obowiązujące na terenie PRGOK, zagadnienia ograniczania odpadów w życiu codziennym, recykling odpadów i ich drugie życie, a także ekooznaczenia. Potencjalna grupa odbiorców kampanii ok. 31 tys. dzieci i młodzieży ze wszystkich ww. placówek oświatowych.

W ramach kampanii zostanie wydany poradnik segregacji odpadów, który zostanie przekazany wszystkim uczestnikom zajęć. Poradnik jest przejrzysty, czytelny i zrozumiałych nawet dla dzieci niepotrafiących czytać i wyposażony jest w magnes co umożliwia praktyczne zastosowanie go np. na lodówce w kuchni.

Ponadto w ramach kampanii zorganizowane zostaną trzy konkursy, z czego dwa w dwóch kategoriach wiekowych:

Konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych na grupową pracę plastyczną wykonaną z odpadów pt. "Odpadowy ekoludek". Zadaniem uczestników będzie budowa odpadowego ekoludka oraz przesłanie do biura Związku zdjęcia o określonej wielkości wykonanego dzieła wraz z jego opisem (z uwagi na ograniczoną powierzchnię Związek nie ma możliwości gromadzenia prac w swojej siedzibie). Za udział w konkursie i kampanii każda placówka przedszkolna (ilość 91) otrzymuje pakiet materiałów edukacyjnych składający się z następujących elementów: puzzle "Recykling odpadów", puzzle "Oszczędzaj wodę i chroń środowisko", puzzle "Oszczędzaj energię i chroń środowisko", gra planszowa "Kolorowy świat odpadów", gra memo "Proste sposoby na ochronę przyrody". Konkurs adresowany do wszystkich dzieci przedszkolnych - łącznie ok. 7 tys.

Konkurs rysunkowy dla uczniów szkół podstawowych pt. "Moja czysta okolica", z podziałem na dwie kategorie: klasy I-III, klasy IV-VI. Zadaniem uczniów jest wykonanie rysunku swojej okolicy i nadesłanie pracy do biura Związku. Jury konkursu nagrodzi trzy najlepsze prace z kategorii klas I-III oraz trzy najlepsze prace w kategorii klas IV-VI. Nagrodami będą tablety w ilości łącznej 6 sztuk. Potencjalna grupa odbiorców –wszyscy uczniowie szkół podstawowych w ilości ok. 15 tys. osób.

Konkurs fotograficzny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. "Segregacja na co dzień - dobre praktyki" z podziałem na dwie kategorie: szkoły gimnazjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne. Zadaniem uczniów będzie wykonanie fotografii o określonej wielkości, która będzie przedstawiać dobre pozytywne przykłady segregacji w życiu codziennym, czy to w domu, czy w szkole, zakładzie pracy, urzędzie, na osiedlu, w gminie, w mieście. Jury konkursu nagrodzi trzy najlepsze fotografie w kategorii gimnazja i trzy w kategorii szkoły ponadgimnazjalne. Łącznie 6 aparatów fotograficznych. Potencjalna grupa odbiorców - wszyscy uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ilości ok. 9 tys.

Realizatorem kampanii jest firma Business Communication Group Sp. z o.o. w Pile, która ma duże doświadczenie w organizacji szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej.

Całkowity koszt kampanii, łącznie z działaniami promocyjnymi wynosi 144.240 zł. Biorąc pod uwagę duży zakres przedsięwzięcia Związek wystąpił o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Uroczyste zakończenie kampanii odbędzie się 10 czerwca 2015 r. (środa) w Regionalnym Centrum Kultury w Pile, pl. Staszica 1. Podczas uroczystości nastąpi podsumowanie działań, zostaną wręczone nagrody w konkursach a także odbędzie się przedstawienie teatralne o tematyce odpadowej, które będzie mogło obejrzeć ponad 1000 dzieci z gmin członkowskich.
Agnieszka Matusiak

Wcześniejszy artykuł
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.