Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 15 kwietnia 2021, czwartek.  Imieniny: Anastazego, Cezarego, Olimpii, Wacława

R E K L A M Afree counters


RAZEM ŁATWIEJ I SKUTECZNIEJPrzedstawiciele powiatów czarnkowsko - trzcianeckiego i strzelecko - drezdeneckiego podjęli współpracę w dziedzinie ochrony zabytków, edukacji oraz komunikacji. Spotkanie starostów oraz grup roboczych odbyło się w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie.

W 2003 r. z inicjatywy władz powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego oraz gminy Drawsko nawiązano kontakt z sąsiednim powiatem. Podobieństwo doświadczeń wynikających z usytuowania obu powiatów oraz szansa integracji ich środowisk lokalnych stały się przyczynkiem do nawiązania bliższej współpracy na płaszczyźnie oświatowej, kulturalnej, sportowej, turystycznej oraz w sferze ekologii, promocji i rozwoju tych powiatów.

W ostatni wtorek w Czarnkowie odbyło się spotkanie tematyczne służące zacieśnianiu współpracy i wymianie poglądów w sferze oświaty, komunikacji i opieki nad zabytkami. Uczestnikami spotkania ze strony powiatu strzelecko - drezdeneckiego byli: Edward Tyranowicz - starosta, Bogusław Kierus - wicestarosta, Elżbieta Sidor - naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu, Sławomir Bugara - naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej oraz Roman Cisowski - dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego. Powiat czarnkowsko - trzcianecki reprezentowali: Tadeusz Teterus - starosta, Jacek Klimaszewski - wicestarosta, Wioletta Szukajło - gł. specjalista ds. kultury, sportu i współpracy samorządowej, Ryszard Jabłonowski - naczelnik Wydziału Edukacji oraz Robert Ratajczak - zastępca naczelnika Wydziału Komunikacji. Po oficjalnym powitaniu odbyły się spotkania w grupach tematycznych.

W dziedzinie ochrony zabytków poruszono kwestie "Programu opieki nad zabytkami", który jest zadaniem ustawowym samorządów wszystkich szczebli. W powiecie czarnkowsko - trzcianeckim w czerwcu ubiegłego roku uchwalony został drugi już program na kolejne 4-lecie tj. na lata 2014-2017. Został on opracowany zarówno celem realizacji zapisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, lecz przede wszystkim w celu dążenia do znaczącej poprawy stanu zasobów regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz zachowania krajobrazu kulturowego powiatu. Strona czarnkowska zasugerowała, aby formułując "Program opieki nad zabytkami" powiat strzelecko - drezdenecki przyjął zadania należące z mocy ustawy do obowiązków powiatu, ale przede wszystkim skupił się na zabytkach, do których posiada tytuł prawny. Strony rozmawiały również na temat zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, które wyglądają podobnie w obu samorządach. Powiat czarnkowsko - trzcianecki zabezpiecza na ten cel nieco większe środki w budżecie, które i tak są "kroplą w morzu" potrzeb właścicieli zabytków. W obu powiatach odbiorcami pomocy, której udzielamy są głównie parafie, a pozyskiwane przez nie dotacje przeznaczane są na remonty kościołów.

Osoby zarządzające oświatą omówiły aktualną sytuację kształceniową w powiatach. Każda ze stron przedstawiła swoje rozwiązania organizacyjne, które w ostatnich latach zostały wdrożone wraz z przemyśleniami i doświadczeniami z tego wynikającymi. Naczelnik Wydziału Edukacji z Czarnkowa omówił projekt realizowany przez powiat w zakresie działania 3.5 POKL na lata 2007-2013, dotyczący organizacji doskonalenia nauczycieli w powiecie oraz skutki jego wdrażania w Polsce. Bardzo duże zainteresowanie strony strzelecko - drezdeneckiej wzbudził MOS w Białej prowadzony dla 84 dziewcząt na poziomie gimnazjum. Strona czarnkowska wyraziła duże zainteresowanie Zespołem Ekonomiczno - Administracyjnym funkcjonującym w powiecie strzelecko-drezdeneckim. Strony umówiły się na kolejne spotkanie za kilka dni w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej, aby naocznie przekonać się o funkcjonowaniu tej placówki.

Podczas spotkania naczelników wydziałów komunikacji poruszono sprawę dotyczącą konieczności wprowadzenia tzw. Planów Zrównoważonego Transportu Publicznego przez starostów, które mają obowiązywać od stycznia 2017 r. Naczelnicy wyrazili chęć współpracy oraz wzajemnej pomocy przy wdrażaniu planów transportowych, jednocześnie zwrócili uwagę na niejasność przepisów dotyczących opracowania przez powiaty planów transportowych oraz bardzo krótki czas pozostały do ich wdrożenia. Wymieniono się również uwagami i spostrzeżeniami na temat funkcjonowania oraz rozwiązywania bieżących problemów w wydziałach komunikacji w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim oraz strzelecko - drezdeneckim.
W. Szukajło, R. Jabłonowski, R. Ratajczak


Fot. Piotr Keil
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.