Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 21 kwietnia 2021, środa.  Imieniny: Bartosza, Feliksa, Jarosława, Konrada

R E K L A M Afree counters


CZY POWIAT STAĆ NA ZMIANY?W Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie radnych, dyrektorów jednostek powiatowych oraz związków zawodowych z przedstawicielami firmy EMPRO, która przygotowuje optymalizację funkcjonowania jednostek powiatowych poprzez obniżenie kosztów ich utrzymania. Oszczędności mają wynikać z poprawy organizacji pracy i zarządzania oraz większej efektywności energetycznej.

W ostatnich miesiącach firma EMPRO prowadziła audyty w jednostkach powiatowych pod kątem wskazania oszczędności, jakie można uzyskać poprawiając organizację oraz energooszczędność. 14 lipca efekty kilkumiesięcznej pracy przedstawiono radnym oraz kierownikom zainteresowanych placówek. Spotkanie otworzył starosta Tadeusz Teterus, przedstawiając założenia programu. Przed powiatem stoją potężne wyzwania. Społeczeństwo oczekuje poprawy funkcjonowania wielu jednostek, szczególnie tych, które zajmują się edukacją, opieką oraz ochroną zdrowia. Powiat nie ma środków własnych, które pozwolą sfinansować tak ważne i wielkie inwestycje. Rezerw należy więc szukać w oszczędnościach oraz środkach zewnętrznych. Aby określić potrzeby oraz możliwości, Zarząd skorzystał z doświadczenia specjalistycznej firmy EMPRO. Wyniki pracy audytorów pokazują, że istnieje szansa obniżenia kosztów funkcjonowania naszych jednostek poprzez zmiany systemu zarządzania, termomodernizacje, budowę źródeł produkcji energii własnej oraz np. wspólne zakupy. Dodać należy, że wszystkie te działania nie zmierzają do redukcji i szukania oszczędności w zatrudnieniu. Największe zmiany dotyczą ZZOZ w Czarnkowie. Ta jednostka z dniem 1 stycznia 2017 roku musi zacząć spełniać wszystkie unijne standardy. Problem pogarsza fakt, że szpital jest poważnie zadłużony. Brak podjęcia działań, stawia jego dalsze funkcjonowanie pod dużym znakiem zapytania. Kołem ratunkowym może okazać się program oszczędnościowo - inwestycyjny, przygotowany przez ekspertów EMPRO. Z jego założeń wynika, że powiat w najbliższych latach będzie musiał dostosować warunki w obiektach służby zdrowia do wymogów unijnych. Także wszystkie pozostałe placówki będą musiały spełnić dyrektywy energetyczne oraz wymogi sanitarne i p. poż. Niedotrzymanie podpisanych przez rząd umów grozi zamknięciem obiektów. Powiat nie ma możliwości sfinansowania żadnej większej inwestycji. Rodzi się więc pytanie, jak podołać potrzebom? EMPRO radzi skorzystać ze ścieżki partnerstwa publiczo - prywatnego oraz podjęcia znacznych programów oszczędnościowych. Przy czym suma oszczędności i wygenerowanych dodatkowych dochodów, musi być większa niż opłaty z tytułu spłaty inwestycji. Takie warunki są do spełnienia. Aby przejść jednak do kolejnego etapu i podjąć działania, należy zlecić opracowanie studium wykonalności, a więc uszczegółowienia projektu. W tym wypadku konieczne są już wydatki. Te wyniosą około 150 tys. złotych. Zarząd i Rada Powiatu muszą odpowiedzieć na pytanie, czy podjąć dalsze kroki? Czy proponowane działania spełnią oczekiwania? I czy w perspektywicznym okresie, nastąpi rzeczywista poprawa funkcjonowania podstawowych jednostek podległych powiatowi? Kolejnym, i bodaj najważniejszym, pytaniem są finanse. Obecni na sali radni dopytywali o wieloletnie zobowiązania, spłaty, efektywność oszczędności oraz zasady funkcjonowania szpitali w systemie partnerstwa publiczno - prywatnego. Kończąc spotkanie starosta apelował "Cóż można zrobić nie mając pieniędzy na konieczne inwestycje? Odpowiedź może być tylko jedyna: zacząć oszczędzać, znaleźć nowe źródła dochodów oraz partnera, z którym - choć trzeba będzie podzielić się zyskiem - to jednak pozwoli to na rozwój. Innej drogi nie ma, jeśli nie chcemy stagnacji i biernego oczekiwania na gorsze".
Piotr Keil
Starostwo Powiatowe

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.