Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 17 kwietnia 2021, sobota.  Imieniny: Klary, Roberta, Rudolfa, Stefana

R E K L A M Afree counters


SŁÓW PARĘ O NISKIEJ EMISJICzy wiesz, że przestarzałe i niesprawne urządzenia grzewcze, jakość węgla, spalanie w piecach odpadów (pociętych opon, worków foliowych, butelek plastikowych itp.), a także nieodpowiedni stan techniczny instalacji kotłowych mogą być przyczyną wielu chorób? Poniżej przedstawiamy materiał wprowadzający do cyklu artykułów poświęconych tym niezwykle istotnym z punktu widzenia naszego zdrowia zagadnieniom.

Środowisko w którym żyjemy jest obecnie coraz bardziej zanieczyszczone. Niewielkie obszary mogą poszczycić się niskimi poziomami zanieczyszczeń. Większość terenów jest bardzo zaniedbanych i zniszczonych. Powietrze, którym oddychamy w coraz większym stopniu wpływa negatywnie na nasze organizmy. Trzeba podjąć odpowiednie kroki, by zapobiegać dalszej dewastacji. W ramach działań związanych z ochroną środowiska, należy przeciwdziałać zanieczyszczeniom gleb, wód i powietrza. Są to sfery powiązane ze sobą. Zanieczyszczenia z powietrza mogą np. opadać na gleby, z gleb przedostawać się do wód. Ze środowiska mogą przedostawać się bezpośrednio do naszych organizmów, ale też pośrednio poprzez zanieczyszczony pokarm.

Największym niebezpieczeństwem dla naszej atmosfery są: tlenek węgla, tlenek azotu, dwutlenek siarki oraz pyły. Wszystkie te gazy przyczyniają się do znacznego zanieczyszczenia atmosfery. W konsekwencji mamy do czynienia z tak groźnymi zjawiskami jak na przykład kwaśne deszcze i smog. Jedną z podstawowych metod walki z tymi zjawiskami, jest przede wszystkim usuwanie ich przyczyn - między innymi przez likwidację przestarzałych technologii.

Obecnie stan powietrza, którym oddychamy nie jest już niestety tylko problemem lokalnym. Stanowi problem międzynarodowy. W związku z tym podpisywane są umowy międzynarodowe dotyczące ograniczania emisji szkodliwych gazów i pyłów. 13 listopada 1979 roku 35 krajów (w tym Polska) podpisało Konwencję o Transgranicznym Zanieczyszczeniu Powietrza. Ma ona na celu ograniczanie ilości i zasięgu rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza.

Czym jest niska emisja? Tak nazywamy emisje powstające przy korzystaniu z nieefektywnych urządzeń grzewczych i instalacji kotłowych oraz spalanie złej jakości paliw powodujące zagrożenia dla człowieka i środowiska. W wyniku niskiej emisji zostaje zanieczyszczone powietrze (powstaje smog), woda, szkodliwe substancje akumulowane są również w organizmach żywych. Problem niskiej emisji dotyczy wielu gospodarstw domowych, gdyż ich paleniska stanowią główne źródło zanieczyszczania środowiska poprzez tzw. emisją komunalną. To właśnie niska emisja ma największy udział w zanieczyszczeniu powietrza w Polsce. Przez niską emisję rozumiemy: emisję komunikacyjną; emisję pyłów i szkodliwych gazów, pochodzącą z lokalnych kotłowni węglowych, a także domowych pieców grzewczych, gdzie spalanie węgla odbywa się w sposób nieefektywny; zanieczyszczenia z wysypisk i składowisk odpadów - biogazy, odory, pyły.

Stan instalacji grzewczych w wielu domach ze względu na ich wiek, pozostawia wiele do życzenia. Większość z nich nie ma układów oczyszczania, więc przez komin ulatują najróżniejsze szkodliwe substancje, którymi potem oddychamy. Kominy domów mają najczęściej wysokość około 10 m, co sprawia, że zanieczyszczenia rozprzestrzeniają się po okolicy.

Emisja zanieczyszczeń zależy też od jakości paliwa. Nawet najlepsze urządzenie grzewcze - kocioł, czy piec - będzie emitował zanieczyszczenia, jeżeli będzie zasilany nieodpowiednim paliwem. Niejednokrotnie korzystanie z taniego paliwa jest tylko oszczędnością pozorną. Z jednej strony mniejsze są koszty zakupu, ale z drugiej strony znacząco więcej trzeba go zużyć, dla zapewnienia właściwego ogrzania budynku. Piece węglowe - takich mamy nadal najwięcej - opalane są zwykle niskogatunkowym węglem, bo jest najtańszy. A jak brakuje pieniędzy, to do paleniska pakowane są śmieci - bez selekcji. Jeśli nic z tym nie zrobimy, skala problemu będzie narastać... Zastanów się na tym! Ciąg dalszy nastapi.
R. Jaremba / S. Rataj
ZSP Trzcianka

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.