Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 17 kwietnia 2021, sobota.  Imieniny: Klary, Roberta, Rudolfa, Stefana

R E K L A M Afree counters


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNASzanowni Państwo!

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski, w tym również na terenie powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego, zacznie funkcjonować system nieodpłatnej pomocy prawnej.

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) powiat czarnkowsko - trzcianecki będzie realizował od 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. W związku z tym, w oparciu o przepisy powyższej ustawy, starosta czarnkowsko - trzcianecki ustalił punkty, w których dla osób uprawnionych będzie udzielana nieodpłatnie pomoc prawna. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlokalizowane w powiatowym i w gminnych lokalach, na podstawie zawartych porozumień.

Na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie w 4 punktach:

Punkt nr 1 w Czarnkowie - w siedzibie Urzędu Miasta przy placu Wolności 7. Punkt czynny będzie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00.

Punkt nr 2 w Trzciance - w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mickiewicza 50. Punkt czynny będzie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00.

W powyższych punktach pomocy prawnej udzielać będą osobiście adwokaci i radcy prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy.

Punkt nr 3 zorganizowany został w dwóch lokalizacjach:
w Wieleniu - w budynku przy ul. Jana Pawła II nr 27. Punkt czynny będzie przez 3 dni w tygodniu tj. środę, czwartek i piątek w godz. 9.00 - 13.00.
w Połajewie - w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Obornickiej 1. Punkt czynny będzie przez 2 dni w tygodniu tj. w poniedziałek i wtorek w godz. 9.00 - 13.00.

Punkt nr 4 został zorganizowany w dwóch lokalizacjach:
w Drawsku - w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Powstańców Wlkp. 121. Punkt czynny będzie przez 2 dni w tygodniu tj. we wtorek i czwartek w godz. 9.00 - 13.00.
w Krzyżu Wlkp. - w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzyż Wlkp. przy ul. Wojska Polskiego 7. Punkt czynny będzie przez 2 dni w tygodniu tj. w poniedziałek i piątek w godz. 9.00 - 15.00.

Punkt nr 3 i 4 obsługiwany będzie organizację pozarządową wyłonioną do realizacji powyższego zadania w otwartym konkursie ofert.

W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) punkty będą nieczynne.

Zgodnie z ustawą, nieodpłatną pomoc prawną (na etapie przedsądowym) będą mogły otrzymać:
 • osoby, które nie ukończyły 26 roku życia,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci i weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

  Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona będzie musiała wykazać przez:
 • przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
 • przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,
 • przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość (w przypadku osoby uprawnionej w wieku do 26 lat lub powyżej 65),
 • złożenie oświadczenia, w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

  Pomoc prawna będzie polegała na:
 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

  Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

  Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego oraz spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
  Alicja Dąbrowska
  Sekretarz Powiatu
 • O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
  Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
  © Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.