Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 12 lipca 2024, piątek.  Imieniny: Brunona, Feliksa, Henryka, Jana, Weroniki, Weryfree counters


JUŻ PO IV KONWENCIE21 grudnia, tym razem w gościnnych murach Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu, odbył się kolejny, IV Konwent Burmistrzów oraz Wójtów Miast i Gmin Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego.

W sali herbowej wieleńskiego M-GOK-u, w przedświątecznej atmosferze spotkali się włodarze miast i gmin naszego powiatu. Program obrad objął dwa istotne punkty, a mianowicie: podsumowanie dotychczasowych prac nad opracowaniem i wdrożeniem Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego łącznie z analizami rynku transportowego na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego oraz możliwości pozyskania dofinansowania przez JST w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Jak poinformowała zebranych naczelnik Wydziału Komunikacji Mariola Kubiś - 1 marca 2011 roku weszła w życie Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, która z dniem 1 stycznia 2017 roku nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek organizacji publicznego transportu zbiorowego na swoim terenie oraz obowiązek opracowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. W związku z tym że, nasz powiat spełnia kryterium określone w ustawie, niezbędnym stało się wykonanie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Zawiera on będzie między innymi: analizę rynku transportowego na terenie powiatu, określenie sieci komunikacyjnej, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, ocenę i prognozy potrzeb przewozowych, przewidywane finansowanie usług przewozowych, preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu oraz zasady organizacji rynku przewozów, w tym przewidywany tryb wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego. Projekt planu przedstawiono już na wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty i Sportu, Komisji Rolnictwa, Środowiska, Infrastruktury i Bezpieczeństwa oraz Komisji Budżetowo Gospodarczej Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego 1 grudnia br. Po 1 stycznia 2017 roku za organizacje komunikacji publicznej i określonych zadań organizatora, odpowiadać będą organy samorządowe różnych szczebli - w tym władze powiatowe, organy poszczególnych gmin lub ich związku, jeżeli taki zostanie na tym obszarze utworzony oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego, jeżeli udzieli zamówienia publicznego na linie komunikacyjną w przewozach wojewódzkich, która przebiegać będzie przez teren powiatu. Do kompetencji starosty należeć będzie organizacja przewozów powiatowych, gdy będą miały one charakter użyteczności publicznej, tj. takich, których cały przebieg linii komunikacyjnych znajdować się będzie na obszarze powiatu pod warunkiem przebiegu przez co najmniej dwie gminy. Posiadanie planu transportowego umożliwi zatem staroście współorganizowanie komunikacji publicznej na obszarze powiatu.

Konkurs w ramach POWER - Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, został ogłoszony w dniu 14.12.2015r. Wnioski o dofinansowanie należy składać w okresie od 01.02.2016r. do 29.02.2016r. i tutaj zdaniem Marcina Króla reprezentującego MTD Consulting, jednostki samorządu mogą uzyskać środki chociażby na wdrażanie rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi, istotnymi dla prowadzenia działalności w dwóch obszarach: podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami. Istotnymi rzeczami byłyby tutaj elektronizacja procesów, podniesienie kompetencji kadr i rozwiązania zarządcze, informacja dla inwestorów.
Powiat

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.