Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 12 kwietnia 2021, poniedziałek.  Imieniny: Damiana, Juliana, Wiktora, Zenona

R E K L A M Afree counters


GORĄCY CZAS FAJERWERKÓWZa kilka dni świętować będziemy nadejście Nowego Roku. Warto więc przypomnieć sobie i pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa podczas zabaw z materiałami pirotechnicznymi.

Gdzie należy zaopatrywać się w fajerwerki?
Ustawodawca bardzo rygorystycznie określa warunki, jakie musi spełniać pod względem ochrony pożarowej, przechowywania i obsługi podmiot chcący prowadzić sprzedaż materiałów pirotechnicznych. Warunki ustawy mogą być spełnione tylko w wyspecjalizowanych punktach, mających odpowiednie zaplecze magazynowe i spełniających wszelkie wymogi ochrony pożarowej. Dopuszcza się sprzedaż fajerwerków w centrach handlowych czy sklepach wielobranżowych, jednakże pod warunkiem spełniania pewnych wymogów, a mianowicie:
 • sprzedaż winna odbywać się na stoiskach z obsługą, gdzie towar podaje klientowi tylko uprawniony sprzedawca,
 • wyroby takie winny być posortowane w sposób widoczny, wg klas dopuszczenia do sprzedaży,
 • stoisko powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy oraz tablice informacyjne o zakazach otwierania opakowań na terenie obiektu, wnoszenia tych wyrobów do innych części obiektu oraz użytkowania fajerwerków w obiekcie i jego sąsiedztwie.
  Reasumując, należy podkreślić, że sprzedaż jakichkolwiek materiałów pirotechnicznych (także zimne ognie) na targowiskach lub z samochodu jest zabroniona.

  Oznakowanie na opakowaniu.
  Każdy wyrób z grupy pirotechniki widowiskowej, na który nie jest wymagana koncesja, musi posiadać na opakowaniu:
 • kod klasyfikacyjny 1.4G lub 1.4S oraz znak literowy NWP (nie wymaga uzyskania pozwolenia na nabywanie, używanie i przechowywanie),
 • instrukcję przechowywania i używania w języku polskim.

  Zasady bezpieczeństwa.
 • zakupu fajerwerków może dokonać tylko osoba pełnoletnia w wyspecjalizowanych sklepach lub stoiskach sprzedaży,
 • należy je przechowywać w miejscach suchych, z dala od źródeł ciepła i bez dostępu do nich dzieci,
 • przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania,
 • odpalenie fajerwerków musi odbywać się wyłącznie pod nadzorem trzeźwej osoby pełnoletniej, z zachowaniem szczególnej ostrożności,
 • nie należy używać niewybuchów oraz uszkodzonych materiałów pirotechnicznych.

  Odpowiedzialność prawna.
  Sprzedaż materiałów pirotechnicznych dozwolona jest tylko osobom pełnoletnim. Naruszenie tej normy jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 2. W zakresie używania materiałów pirotechnicznych, powszechnym rozwiązaniem stosowanym w wielu miastach Polski, jest przepis art. 51 KW, w którym opisano czyn polegający na zakłócaniu ciszy, spokoju i porządku publicznego. Ustawodawca chroni spokój i porządek publiczny przed jego zakłócaniem, które może przybierać różne formy. Przepis nie zawiera ograniczeń czasowych obowiązuje on nieprzerwanie cały rok. Dla wyczerpania znamion wykroczenia, a tym samym podjęcia interwencji przez strażnika lub policjanta, wymagane jest zgłoszenie osoby, której przeszkadza hałas. W przypadku, gdy funkcjonariusz nie jest świadkiem zdarzenia, zgłaszający musi świadczyć przez sądem. A oto sankcje prawne dla osób powyżej 17 roku życia:
 • mandat karny wg taryfikatora w wysokości 150 zł (250 zł w porze nocnej),
 • wniosek ukaranie do sądu - grzywna do 5 tys. zł.

  Pamiętajmy też o naszych czworonogach! Nasza zabawa fajerwerkami jest dla nich najgorszym przeżyciem w roku!
  Wojciech Michałkiewicz
  Rzecznik prasowy KPP

 • O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
  Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
  © Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.