Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria     Archiwum
Dzisiaj jest: 17 sierpnia 2022, środa.  Imieniny: Anity, Elizy, Jacka, Joanny, Juliana, Mirona

R E K L A M Afree counters


NA SESJI O BEZPIECZEŃSTWIEW czwartek, 28 stycznia, w sali sesyjnej czarnkowskiego Ratusza odbyła się XIX sesja Rady Miasta. Jej głównym tematem było bezpieczeństwo w mieście, a sprawozdania z tego zakresu zaprezentowali przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej. Radni podjęli również cały szereg uchwał, ważnych dla miasta i jego mieszkańców.

Dyskusję o bezpieczeństwie w mieście, zwalczaniu i zapobieganiu zagrożeniom, rozpoczęła zastępca komendanta Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie Roma Figaszewska. Zaprezentowała statystykę policyjną, ukazującą w liczbach ilość przestępstw, wykroczeń i zdarzeń w porównaniu do poprzednich lat. Z przedstawionych informacji wynika, że następuje poprawa w zakresie ogólnie pojętego bezpieczeństwa. Oczywiście nie można powiedzieć, że jest idealnie. Stale odnotowuje się łamanie prawa, przepisów o ruchu drogowym, ale ogólnie statystyki wskazują na tendencje zniżkowe. To pocieszające i zdajemy sobie sprawę, że ogromny wpływ na taką sytuację mają działania służb mundurowych, w tym Policji. Nie można w tym miejscu nie wspomnieć o szerokiej działalności prewencyjnej funkcjonariuszy, jaką prowadzą wśród dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach. Na koniec swojego wystąpienia pani komendant zaprezentowała kilka slajdów, obrazujących działania funkcjonariuszy na przestrzeni minionego roku. Podziękowała też władzom samorządowym miasta za wsparcie finansowe, które umożliwiło zakup nowego radiowozu. Po sprawozdaniu przedstawicielki Policji przyszedł czas na Straż Pożarną. Sprawozdanie z działalności tej formacji przedstawił zastępca komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Czarnkowie Adam Kotiuszko. Mówił o zagrożeniach z jakimi mamy do czynienia na terenie powiatu i sposobami ich zapobiegania. Komendant zwrócił uwagę na duży teren działania, jaki znajduje się pod opieką KPSP w Czarnkowie. Najwięcej zagrożeń występuje na terenie działalności zakładów przemysłowych, choć duże zalesienie powiatu stwarza również poważne zagrożenie pożarowe. Oprócz podstawowych działań strażaków dotyczących gaszenia pożarów, należy do nich jeszcze wiele innych zadań, jak choćby zabezpieczenie i pomoc w różnego rodzaju kolizjach i wypadkach drogowych, zwalczanie niebezpiecznych owadów i wiele, wiele innych. Komendant zwrócił uwagę na strukturę organizacyjną jednostki powiatowej, która zobowiązana jest do podejmowania działań na terenie całego powiatu. Zdarzają się sytuacje, że czarnkowscy strażacy wyjeżdżają do akcji np. w rejon Wielenia, pozostawiając swą jednostkę bez obsady. W razie równoczesnej konieczności podjęcia działań na swoim terenie, trzeba korzystać z okolicznych jednostek OSP, najczęściej z Sarbi. Dlatego komendant apelował o podjęcie działań i pomoc w utworzeniu dodatkowej brygady wyjazdowej, stacjonującej na stałe w czarnkowskiej strażnicy. Adam Kotiuszo wiele miejsca poświęcił również na informacje dotyczące szerokiej działalności prewencyjnej i szkoleniowej wśród młodzieży. Podziękował również za wsparcie finansowe władz miasta na działalność prowadzoną przez strażaków. Kolejne sprawozdanie z działalności za 2015 rok przedstawił komendant Straży Miejskiej Henryk Zborowski. Ze sprawozdania wynika, że funkcjonariusze SM mają bardzo szeroki zakres działania. Komendant przybliżył dane statystyczne, obrazujące ilość służb przeprowadzonych wspólnie z policjantami, ilość wystawionych mandatów, pouczeń i interwencji. Działania funkcjonariuszy SM na co dzień być może nie są zbyt widoczne, jednak w zestawieniu rocznym widać wyraźnie konieczność działania takiej służby na terenie miasta. Komendant nie ukrywał zadowolenia z obietnicy zakupu nowego samochodu dla funkcjonariuszy. Podziękował również przedstawicielom Policji i Straży Pożarnej za doskonale układającą się współpracę. Po wystąpieniach przedstawicieli służb mundurowych przyszedł czas na pytania. Dotyczyły one między innymi ilości wakatów w komendzie Policji, przebiegu wspólnych patroli Policji i Straży Miejskiej oraz rozprowadzania przez Straż Pożarną czujek czadu. Po wysłuchaniu odpowiedzi na zadane pytania sprawozdanie z pracy między sesjami przedstawił burmistrz Franciszek Strugała. Mówił między innymi o ogłoszonym przetargu na przebudowę ul. Wodnej wraz z parkingiem, zakończeniu prac związanych z przygotowaniem planu rewitalizacji parku Staszica, pracach związanych z opracowaniem planu dróg dojazdowych do terenów przeznaczonych pod inwestycje, pracach związanych z planowaną termomodernizacją obiektów oświatowych, o remontach zasobów mieszkaniowych, promocji miasta i wydanych zarządzeniach. Kolejnym punktem czwartkowej sesji było odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli remontu ulic Brzezińskiej i Widokowej. Protokół odczytała przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Lipska, a radni przyjęli go nie wnosząc żadnych zastrzeżeń. Następnie przyszedł czas na część uchwałodawczą. Radni podjęli 12 uchwał, i tylko w stosunku do dotyczącej zmian w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, nie byli jednomyślni. Po podjęciu uchwał odczytano korespondencję jaka wpłynęła do RM między sesjami. Natomiast w "wolnych głosach" mówiono o konieczności naprawy nawierzchni uszkodzonej przez opady na ulicy Brzezińskiej i niedostatecznym jej oświetleniu. Z kolei troje przedstawicieli grupy mieszkańców Czarnkowa, którzy wzięli udział w czwartkowej sesji, przekazało pismo skierowane do burmistrza Franciszka Strugały i dyrektora MCK Jana Pertka z apelem wycofania się z organizacji imprezy plenerowej Sunrise Dance Party. W tekście czytamy: "Zdajemy sobie sprawę, że część młodzieży chętnie uczestniczy w takich imprezach, ale pamiętajmy również o podstawowej funkcji kultury jaką jest wychowanie. Panie Dyrektorze, doceniając Pana dobre działania w sferze kultury uważamy, że pomysł ten jest amoralny, destrukcyjny i szkodliwy dla młodego pokolenia. Uważamy również, że tak Pan jak i Pan Burmistrz wycofacie się z tego projektu po jego dokładnym przeanalizowaniu. Uspokoi to emocje z tą sprawą związane". Pod wspomnianym pismem podpisało się już ponad 120 osób, a według inicjatorów akcji podpisy są nadal zbierane. Z pewnością władze miasta i dyrekcja MCK wnikliwie przeanalizują przedstawione argumenty.
Marek Ambicki


Fot. Marek Ambicki

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.