Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 12 lipca 2024, piątek.  Imieniny: Brunona, Feliksa, Henryka, Jana, Weroniki, Weryfree counters


OZNACZ SWÓJ DOMPolicjanci z Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie podjęli działania prewencyjne pod nazwą "Oznacz swój dom". Głównym celem działań jest zwrócenie uwagi na to, jaki wpływ ma właściwe i widoczne oznakowanie budynków na skrócenie czasu dojazdu i szybką interwencję służb ratowniczych.

Wraz z rozwojem urbanistycznej zabudowy miejskiej i osiedli mieszkaniowych w ostatnich latach na terenie naszego powiatu, częstym zjawiskiem jest brak oznaczenia posesji przez właścicieli, administratorów lub użytkowników nieruchomości, wbrew obowiązkowi umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek taki wynika wprost z przepisu art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego (tekst jednolity Dz.U. Z 2010 r Nr 193 poz. 1287 z póź. zm.).

Spadek poczucia obowiązku wynikającego z powyższych przepisów uzasadnia podjęcie działań mających na celu mobilizację i zwiększenie świadomości społeczności lokalnej w kontekście oznaczenia numerem domu / posesji, a także umieszczenia nazwy ulicy, co w zdecydowany sposób przyczyni się do usprawnienia i przyśpieszenia działań zarówno policji, ale także innych służb i podmiotów, dla których łatwość identyfikacji poszczególnych domów lub obiektów ma istotne znaczenie w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa.

Istotnym jest fakt, że uchylanie się od jego realizacji, ale także realizowanie go w niewłaściwy sposób, poprzez brak utrzymania takiej tabliczki w należytym stanie, jest wykroczeniem, które zgodnie z przepisem art. 64 Kodeksu Wykroczeń zagrożone jest karą grzywny do 250 zł lub karą nagany.

Ważne jest także to, aby uświadomić społeczeństwu, że proponowane czynności prewencyjne prowadzone przez dzielnicowych nie mają charakteru represyjnego. Przede wszystkim mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa społeczności lokalnej, jak również mają stać się zaczątkiem w kształtowaniu wzajemnych, pozytywnych relacji mających głównie rozpoznanie lokalnych potrzeb i oczekiwań, co w konsekwencji przyczyni się do wzrostu zaufania i współpracy tych społeczności z policją i każdą inną służbą, inspekcją czy strażą, odpowiedzialną za bezpieczeństwo i porządek.

W związku z powyższym działania będą przeprowadzone dwuetapowo, w miesiącu marcu 2016 roku będą to działania informacyjne, natomiast w kwietniu 2016 roku odbędą się działania sprawdzająco - represyjne.
Justyna Przybył
KPP w Czarnkowie
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.