Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 12 maja 2021, środa.  Imieniny: Domicelli, Jana, Joanny, Pankracego

R E K L A M Afree counters


RADNI MIESZKAŃCOMW czwartek, 17 marca, w czarnkowskim Klubie Seniora odbyło się pierwsze z dwóch zaplanowanych przez radnych Rady Miasta Czarnków spotkań z mieszkańcami miasta. Zaprezentowano plan kadencyjny RM na bieżącą kadencję oraz wysłuchano uwag mieszkańców.

Spotkanie prowadził przewodniczący Rady Miasta Andrzej Tadla, wspomagany przez przewodniczącą Komisji Społecznej Małgorzatę Zajda. Na początku przewodniczący przedstawił zebranym wszystkich radnych, wyjaśniając ich funkcje w poszczególnych komisjach. Zaprezentowała się Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w składzie: przewodnicząca Joanna Dymek-Helak i członkowie Jan Furmann, Henryk Garstka, Barbara Lipska, Piotr Paweł Pawłowski i Stefan Radomski, Komisja Społeczna w składzie: przewodnicząca Małgorzata Zajda i członkowie Michał Geremek, Ewa Jędrowiak-Michalak, Dionizy Kochański, Jacek Kowalski, Krzysztof Maćkowiak, Tadeusz Mendyk i Stanisław Michalski oraz Komisja Rewizyjna w składzie: przewodnicząca Barbara Lipska oraz członkowie Jan Furmann, Jacek Kowalski i Stefan Radomski. Przedstawiony został plan kadencyjny Rady Miasta, który można podzielić na trzy części: inwestycyjną, gospodarczą i społeczną. Wśród zadań inwestycyjnych omówiono zarówno te, które już zostały ukończone jak i te znajdujące się w trakcie realizacji lub w niedługim czasie rozpoczną się. Mówiono więc o uzbrojeniu terenów pod aktywność gospodarczą, wybudowanym boisku sportowym przy szkole podstawowej, kontynuacji budowy ścieżek rowerowych wraz z promenadą, rewitalizacji parku im. St. Staszica z przebudową części przeznaczonej dla widowni, zakończonej budowie miasteczka ruchu drogowego oraz zmodernizowanej ul. Kościuszki. W części gospodarczej zaplanowano działania w kierunku przygotowania zaplecza ul. Rolnej pod zabudowę wielo i jednorodzinną, uzbrojenie nowych terenów pod budownictwo, inwestycje w kierunku poprawy infrastruktury (drogi, chodniki, instalacja ciepłownicza) oraz sprzyjanie rozwojowi przedsiębiorczości. Natomiast w części społecznej planu znalazły się takie zadania jak: remonty zasobów komunalnych, wspieranie inwestorów realizujących budownictwo mieszkaniowe, pomoc młodzieży (stypendia), wdrożenie karty dużej rodziny, wspieranie organizacji pozarządowych, poprawa bezpieczeństwa, troska o bezpieczeństwo socjalne, zaspakajanie potrzeb sportowych i kulturalnych, współpraca przy tworzeniu budżetu obywatelskiego i wprowadzenie bezpłatnego nauczania j. angielskiego w przedszkolach. Przewodnicząca Komisji Społecznej Małgorzata Zajda zaprezentowała zebranym zdjęcia, ukazujące już zrealizowane zadania oraz te, które są w trakcie realizacji.

Mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań radnym oraz wnoszenia uwag. Dotyczyły one w przeważającej części spraw porządkowych oraz poprawy bezpieczeństwa. Zwrócono również uwagę na brak w mieście lekarza okulisty, związanego kontraktem z NFZ. Przewodniczący RM obiecał, że wszystkie uwagi skieruje według kompetencji do odpowiednich organów. Szkoda tylko, że w spotkaniu nie uczestniczyli młodzi mieszkańcy miasta tak aktywni na forach internetowych.
Marek Ambicki


Fot. Marek Ambicki
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.