Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 20 kwietnia 2021, wtorek.  Imieniny: Agnieszki, Czesława, Lecha, Szymona

R E K L A M A



free counters


GŁÓWNIE O BEZROBOCIU



Na ostatniej sesji Rady Gminy Czarnków, która odbyła się w dniu 22 marca br. tematem wiodącym było sprawozdanie z aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz z działań podejmowanych na rzecz zmniejszenia bezrobocia w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim i gminie Czarnków. Dyrektor PUP Krystyna Wawrzyniak przedstawiła szczegółowe informacje na temat stanu bezrobocia.

Liczba bezrobotnych w gminie Czarnków na koniec lutego 2016 wynosiła 271 osób, co stanowiło ponad 9,6% ogółu bezrobotnych w powiecie. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2015 liczba ta spadła o 270 osób, tj. o 49,9 %. Największymi problemami z aktywizacją osób bezrobotnych z gminy Czarnków były problemy z dojazdem, niski poziom wykształcenia mieszkańców, duża liczba osób z ustalonym III profilem pomocy oraz trudności w zapewnianiu opieki nad osobami zależnymi czy zbyt krótkie godziny otwarcia przedszkoli. W powiecie liczba bezrobotnych na koniec lutego 2016r. wynosiła 2.835 osób i spadła o 1.212 osób, a wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w gminie Czarnków na koniec lutego 2016 roku wyniósł 3,6%.

Podczas sesji podjęto uchwały w następujących sprawach:

Zatwierdzenia Planu Odnowy wsi Zofiowo na lata 2016-2020.

Zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonych numerami działek 368/23, 368/24, 368/25, 368/26, 368/27, 368/28, 368/29, 368/30, 368/31 położonych w obrębie wsi Kuźnica Czarnkowska, stanowiących własność Gminy Czarnków.

Nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, położonych w obrębie wsi Śmieszkowo.

Zgody na nabycie nieruchomości.

Zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego.

Określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Czarnków spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia.

Udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z budżetu Gminy Czarnków z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy Czarnków w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków.

Zmiany budżetu na 2016 rok.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad przewodniczący Rady Gminy Henryk Mietlicki oraz wójt gminy Czarnków złożyli wszystkim obecnym na sesji życzenia wielkanocne. Życzenia złożył też przewodniczący Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego Bogdan Tomaszewski.
Agnieszka Wiśniewska

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.