Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 18 maja 2021, wtorek.  Imieniny: Aleksandra, Alicji, Bohdana, Feliksa

R E K L A M Afree counters


WIZJA BEZ PLANUW czwartek, 28 kwietnia, w sali sesyjnej czarnkowskiego Ratusza odbyła się XXIII sesja Rady Miasta. Chociaż głównym tematem była realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, to obrady zdominował temat dotyczący aktualnej sytuacji szpitala w Czarnkowie.

Bardzo zwięzłe sprawozdanie z realizacji programu dotyczącego współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok przedstawiła pełnomocnik burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Kamila Szpotek. Wynika z niego, że na realizację ujętych w programie zadań publicznych wydano 296.250 zł. Dodatkowo na współorganizację imprez 20.000 zł, co w sumie daje 316.250 zł. W ubiegłym roku dotacje podmiotowe otrzymały 3 organizacje na kwotę 154.250 zł z czego 30.000 zł na CIS pochodziło z tzw. funduszu alkoholowego. Natomiast dotacje celowe przyznano 15 organizacjom pozarządowym na kwotę 142.000 zł, z czego 105.000 zł pochodziło z funduszu alkoholowego i narkotykowego. W poszczególnych sferach wydatki przedstawiały się następująco: "kultura fizyczna i sport" z ustawy o sporcie - 124.250 zł, "kultura fizyczna i sport" z otwartych konkursów ofert - 75.000 zł, "działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych" z otwartych konkursów ofert - 35.000 zł, "kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" z otwartych konkursów ofert - 3000 zł, "przeciwdziałanie uzależnieniom - wypoczynek letni dzieci i młodzieży" - małe granty- 29.000 zł, "reintegracja zawodowa mieszkańców miasta" - 30.000 zł. W ramach współpracy pozafinansowej samorząd miasta bezpłatnie udostępniał organizacjom pomieszczenia Ratusza, a w celach biurowych pomieszczenie w lokalu przy ul. Browarnej 6. Organizacje miały również możliwość bezpłatnego korzystania z pomieszczeń w MCK - sala towarzyska i inne pomieszczenia wykorzystywane na różne spotkania okolicznościowe i warsztaty, a klub sportowy korzysta z infrastruktury OSiR. Dotacji udzielono 17 organizacjom, wśród których między innymi znalazły się: Klub Tenisa Stołowego "Noteć" na organizację i prowadzenie zajęć sportowych w tenisie stołowym dla zawodników klubu otrzymał - 20.000 zł, Miejski Klub Sportowy "Noteć" Czarnków na organizację i prowadzenie szkolenia drużyn piłkarskich i siatkarskich - 104.250 zł, a na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą - 45.000 zł. Dotacje otrzymały również: Ognisko TKKF "Nałęcz", Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Czarnkowie, Polski Związek Niewidomych, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Rowerowa Sekcja Turystyczna, Uczniowski Klub Sportowy Jedynka, Klub Tenisa Stołowego "Noteć", Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków LO Czarnków, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marii Magdaleny, TPD w Czarnkowie i ZHP Hufiec Trzcianka. Wsparcie dla organizacji pozarządowych, skutkowało znacznym uaktywnieniem zarówno młodzieży jak i osób starszych. To cieszy, bo z roku na rok aktywność mieszkańców miasta rośnie co przekłada się na powstanie wielu nowych inicjatyw kulturalnych, sportowych jak i społecznych.

Kolejnym punktem porządku dziennego czwartkowej sesji była informacja starosty o aktualnej sytuacji szpitala w Czarnkowie. Oprócz starosty Tadeusza Teterusa w debacie uczestniczyli również: po. dyrektora szpitala w Czarnkowie Barbara Wicher, przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Tomaszewski, członek Zarządu Jan Pertek oraz radni powiatowi Ewa Kozłowicz i Waldemar Pawłowski. Starosta poinformował, że w związku z koniecznością spełnienia określonych standardów przez wszystkie szpitale do stycznia 2018 roku, powstała konieczność doprowadzenia powiatowych lecznic w Trzciance i Czarnkowie do takiego stanu, aby te standardy zostały spełnione. Wymaga to ogromnych środków finansowych, których nie ma, a należy je znaleźć. Starostwo podjęło już działania w kierunku szukania oszczędności. Zatrudniło firmę, która przeprowadziła audyt jednostek powiatowych i wskazała gdzie i jak można zaoszczędzić. Z informacji starosty wynika, że już udało się pozyskać tą drogą około 3 milionów zł. To jednak kropla w morzu potrzeb. Powstała więc inicjatywa utworzenia fundacji na rzecz szpitali. W tym celu odbyły się w Czarnkowie i Trzciance spotkania z samorządowcami oraz przedsiębiorcami, którzy już złożyli deklarację wsparcia fundacji. Starosta stwierdził, że utrzymanie szpitali w dobrej kondycji jest dla powiatu priorytetem, nawet kosztem takich inwestycji jak utrzymanie w odpowiedniej kondycji dróg powiatowych. Aby zrealizować cel, do którego się dąży, trzeba mieć wizję - mówił. - My taką wizję mamy i jestem przekonany, że cel osiągniemy. Na potwierdzenie swych słów starosta zaprezentował trzy slajdy, obrazujące czarnkowski szpital sprzed lat, obecnie i w przyszłości. Trzeba przyznać, że ten ostatni zrobił na wszystkich ogromne wrażenie. Przypominał do złudzenia nowoczesną bryłę gmachu Centrum Zdrowia Matki Polki. Przystąpiono do dyskusji. Radny Piotr Pawłowski stwierdził, że oczekiwał od starosty merytorycznej informacji, popartej konkretnymi liczbami. Tymczasem usłyszał cały szereg okrągłych słów, bez żadnych konkretów oraz liczb. - To wizjonerstwo panie starosto, a my oczekiwaliśmy od pana konkretów. Starosta wyjaśnił, że zaprezentował jeden z elementów polityki powiatu i wiele wskazuje na to, że to dobry kierunek. Świadczy o tym choćby wynik finansowy szpitala, który po raz pierwszy w 2014 i 2015 roku był dodatni. Jednak o przedstawienie szczegółów poprosił po. dyrektor a szpitala Barbarę Wicher. Dyrektorka potwierdziła nieduży, ale dodatni bilans za dwa poprzednie lata i przedstawiła potrzeby umożliwiające spełnienie narzuconych kryteriów. Okazuje się, że to niebagatelna suma około 16 milionów złotych. Jeśli do tego dodamy około 10 milionowe zadłużenie szpitala, to suma urasta do zawrotnej kwoty. Trudno się więc dziwić, że radni z rezerwą podchodzili do wizji starosty, która jawi się wspaniale funkcjonującymi szpitalami powiatowymi. Radni z prawdziwą troską pytali o szczegóły obecnego funkcjonowania szpitala. Burmistrz Czarnkowa Franciszek Strugała stwierdził, że każdemu z mieszkańców miasta i powiatu z pewnością zależy na dobrze prosperującej lecznicy w Czarnkowie, ale na obecne problemy jednostki trzeba spojrzeć realnie. Wizjonerstwo jest dobre, ale jeśli ma realną szansę na realizację. Burmistrz zacytował jakże trafną myśl Seneki: "Jeśli ktoś nie wie, do którego portu płynie - żaden wiatr nie jest dobry". Radni pytali o poziom dochodów lekarzy i pielęgniarek w szpitalu, o sposób rozliczania prywatnej działalności prowadzonej na terenie szpitala, o kryteria konkursu na dyrektora jednostki jak również o wizję pracowników szpitala, ukazującą sposób wyjścia z kryzysowej sytuacji. Na szczegółowe pytania odpowiadała po. dyrektora Barbara Wicher. Wyjaśniła między innymi, że nie można jednoznacznie odpowiedzieć jaka jest stawka godzinowa lekarzy, bo uzależnione jest to od wielu czynników. Jednak upraszczając można powiedzieć, że to kwota mieszcząca się w widełkach od 45 do 120 zł za godzinę. Jeśli chodzi o pielęgniarki, jest podobna sytuacja. Jednak w tym przypadku widełki mają znacznie mniejszy zasięg i kształtują się od 15 do 30 zł i od 18 do 32 zł. Nie została wyjaśniona kwestia wynagrodzenia osób rejestrujących usługi prywatne. Dyrektorka nie potrafiła odpowiedzieć jak wynagradzane są osoby dokonujące rejestracji prywatnych usług wykonywanych w szpitalu i czy praca ta wykonywana jest jednocześnie dla kilku podmiotów. Na wynajmie pomieszczeń szpitalnych na prywatną działalność, szpital zarabia miesięcznie 5-6 tys zł (słownie: pięć do sześciu tysięcy). Na pytanie dotyczące przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora jednostki starosta odpowiedział, że trwa procedura, ale jest zdania iż funkcję tę powinna pełnić osoba miejscowa. Uzasadniał to tym, że dyrektor wywodzący się z lokalnego środowiska lepiej orientuje się w sytuacji regionu i taki wybór byłby trafniejszy. Odmienne zdanie zaprezentował członek Zarządu Jan Pertek twierdząc, że taką sytuację już szpital przechodził, a konsekwencje kierowania jednostką przez osobę z lokalnego środowiska skutkowały ogromnym zadłużeniem szpitala. Odmienny pogląd zaprezentował również odnośnie pomocy finansowej powiatu dla szpitala. Jego zdaniem powiat nie jest w stanie w tak krótkim czasie wygenerować tak ogromnych środków, a podstawą wyjścia z kryzysowej sytuacji jest efektywne kierowanie szpitalem przez kompetentną osobę i realna pomoc wszystkich, którym na czarnkowskim szpitalu zależy.

Dyskusja pewnie trwałaby znacznie dłużej, ale radni musieli realizować zaplanowany wcześniej porządek dzienny sesji. Podziękowano więc gościom i realizowano kolejne punkty. Burmistrz przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami, a radni podjęli siedem ważnych dla miasta i mieszkańców uchwał.

Czwartkowa sesja znaczne przedłużyła się, a to z uwagi na kwestie dotyczące miejscowego szpitala. Z przebiegu dyskusji wyraźnie widać, że radni i władze miasta poważnie zaniepokojeni są sytuacją czarnkowskiej lecznicy. I trudno się dziwić. Każdy chciałby pod ręką mieć dobry szpital z prawdziwymi fachowcami. Nikomu nie uśmiecha się szukać pomocy w Poznaniu, Pile, czy innych miastach. Dlatego z uwagą będziemy przyglądać się wszystkim poczynaniom związanym z sytuacją czarnkowskiego szpitala. Bo tu nie chodzi o futurystyczną budowlę, na którą każdy zwróci uwagę. Tu chodzi o czarnkowską lecznicę z prawdziwego zdarzenia.
Marek Ambicki

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.