Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria     Archiwum
Dzisiaj jest: 15 sierpnia 2022, poniedziałek.  Imieniny: Daniela, Marii, Napoleona, Stefana

R E K L A M Afree counters


PODSUMOWANIA I PLANYW dniu 28 maja 2016 r. obradował XI Zjazd Oddziału Miejsko - Gminnego Związku OSP RP w Czarnkowie. Jest to wydarzenie szczególne, bowiem dokonano oceny pięcioletniej statutowej działalności społecznej służby na rzecz bezpieczeństwa ludzi i ich mienia oraz przyjęto program działania na nowa kadencję.

Walne zebrania sprawozdawczo - wyborcze w OSP pozwoliły zgromadzić wiele spostrzeżeń uwag i wniosków oraz ujawnić ludzi, którzy swoim zaangażowaniem i poświęceniem niosą pomoc, poczucie bezpieczeństwa oraz tworzą pozytywny wizerunek organizacji strażackiej w mieście i gminie Czarnków. Obecna kampania sprawozdawczo - wyborcza przebiega w roku jubileuszu 95-lecia Związku OSP RP. Jubileusz przypadający na rok 2016 jest świętem wszystkich Ochotniczych Straży Pożarnych stowarzyszonych w związku i działaczy realizujących cele i zadania związku. Do obecnego zjazdu przystąpiono w atmosferze społecznego uznania i zaufania, które jest udziałem wszystkich druhen i druhów. Wola działania wsparta potrzebą niesienia humanitarnej pomocy innemu człowiekowi stanowi najwyższą wartość całego związku i jest źródłem indywidualnej satysfakcji.

W zjeździe, który odbywał się sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie, uczestniczyli przedstawiciele i delegaci OSP wybrani podczas walnych zebrań sprawozdawczo - wyborczych w macierzystych jednostkach oraz zaproszeni goście w osobach: dh Kajetan Karzkowiak - prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Czarnkowie, st. bryg. Jacek Kwapis - Komendant Powiatowy PSP w Czarnkowie, Bolesław Chwarścianek - wójt gminy Czarnków, Janusz Wielgosz - przewodniczący Rady Gminy w Czarnkowie, Grzegorz Kaźmierczak - zastępca burmistrza Czarnkowa.

Obradujący XI Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Czarnkowie:
 • przyjął sprawozdanie z działalności zarządu i komisji rewizyjnej oddziału oraz jednogłośnie udzielił absolutorium ustępującemu zarządowi,
 • zatwierdził skład zarządu oddziału miejsko - gminnego na nową kadencję oraz wybrał swoich przedstawicieli do składu zarządu oddziału powiatowego,
 • wybrał nową komisję rewizyjną,
 • dokonał wyboru delegatów na zjazd oddziału powiatowego,
 • uchwalił program działania oddziału miejsko - gminnego na lata 2016-20020.

  Zarząd Oddziału Miejsko - Gminnego Związku OSP RP w Czarnkowie na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco: prezes Tadusz Stachowski, wiceprezes Wiesław Hryncewicz, wiceprezes Adam Ruta, sekretarz Ewa Miler, skarbnik Monika Leśniewska, komendant M-G OSP Tadeusz Mendyk, członek prezydium Marek Wylegała, członkowie zarządu: Ryszard Banachowicz, Dawid Cichowicz, Robert Kajzderski, Jan Majewski, Stefan Radunz, Krzysztof Wiśniewski. W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego weszli: przewodniczący Waldemar Warnke, wiceprzewodniczący Jerzy Koprowski, sekretarz Łukasz Madaj. Wybrano także delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP, który odbędzie się 28 października 2016r. w Czarnkowie: Adam Andrzejewski, Ireneusz Fręśko, Stanisław Klimczak, Grzegorz Woźnicki oraz przedstawicieli do władz struktur powiatowych ZOSP RP: Tadeusz Mendyk, Tadeusz Stachowski, Marek Wylegała.

  W czasie zjazdu zasłużonym działaczom wręczono odznaczenia i podziękowania za wieloletnią, społeczną pracę. Brązowym medalem "Za zasługi dla Pożarnictwa" odznaczona została druhna Monika Leśniewska z OSP Romanowo Dolne, natomiast podziękowania otrzymali: wójt gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek, burmistrz Czarnkowa Franciszek Strugała, dh Bogdan Bukowski z OSP Marunowo, komendant Tadeusz Mendyk oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Gębic i Jędrzejewa.

  Na zakończenie zaproszeni goście wyrazili słowa uznania i podziękowania za dotychczasową działalność oraz złożyli gratulacje nowo wybranym władzom.
  Tadeusz Mendyk

  Fot. Łukasz Ibsz
 • O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
  Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
  © Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.