Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 14 kwietnia 2021, środa.  Imieniny: Bernarda, Justyna, Martyny, Waleriana

R E K L A M Afree counters


JEDNOMYŚLNE ABSOLUTORIUMPodczas obrad XXV sesji Rady Gminy Czarnków, która odbyła się dnia 30 maja br., radni po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej zdecydowali o jednogłośnym udzieleniu absolutorium wójtowi gminy Czarnków Bolesławowi Chwarściankowi. Radni także jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czarnków za rok 2015.

Po przyjęciu porządku obrad przewodniczący Janusz Wielgosz przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Gminy Czarnków. Zgodnie z harmonogramem sprawozdanie złożył również wójt gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę, że najważniejszym zadaniem wójta jest wykonanie budżetu uchwalonego przez Radę. "Moment uchwalenia budżetu na dany rok jest tak naprawdę początkiem ciągłej pracy nad zwiększeniem dochodów, korektą wydatków, wprowadzania nowych zadań, te działania mają charakter permanentny i mają swoistą dynamikę. To praca zbiorowa wielu osób, w której uczestniczy Rada Gminy, wójt - jako organ wykonawczy, ale również wszyscy pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych, a w sposób szczególny skarbnik odpowiedzialna za prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z przepisami prawa".

Następnie skarbnik gminy Czarnków Magdalena Mendyk przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu za rok 2015, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Majewski odczytał wniosek komisji o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Czarnków. Wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu, zespół w Pile. W dalszej kolejności Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Bezpośrednio po głosowaniu wójt Bolesław Chwarścianek podziękował radnym za docenienie jego pracy oraz otrzymany kredyt zaufania i zapewnił o swojej rzetelnej pracy dla dobra całej społeczności lokalnej. Słowa podziękowania skierował również do radnego Henryka Mietlickiego, pod którego przewodnictwem Rada Gminy Czarnków pracowała w 2015 roku.

Radni wręczyli wójtowi kwiaty i złożyli gratulacje oraz podziękowania za realizację zadań na rzecz gminy. Gratulacje złożyła również posłanka na Sejm RP Maria Małgorzata Janyska, która dziękowała całemu aparatowi urzędniczemu. Słowa uznania kierowała również do skarbnik gminy Czarnków Magdaleny Mendyk, która dba o kształt i jakość finansów.

Ponadto radni przyjęli jeszcze osiem ważnych uchwał, których treść znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej.
Agnieszka Wiśniewska
Urząd Gminy CzarnkówO serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.