Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 15 kwietnia 2021, czwartek.  Imieniny: Anastazego, Cezarego, Olimpii, Wacława

R E K L A M Afree counters


JEDEN POMYSŁ - TYSIĄCE INICJATYW!Pod tym hasłem 21 czerwca 2016 r. w Restauracji Cegielnia w Brzeźnie odbyła się konferencja inaugurująca wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w nowym okresie programowania PROW 2014 - 2020.

Spotkanie rozpoczęło się podsumowaniem działalności stowarzyszenia. Wszystko zaczęło się 10 lat temu - od jednego pomysłu. Od pomysłu, który zrodził się w głowie kilku osób, a pociągnął za sobą tysiące inicjatyw! Pomysł zawiązania Czarnkowsko - Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania zmienił i nadal zmienia nasz czarnkowsko - trzcianecki region i nas samych. Uczestnicy nie kryli pozytywnego zaskoczenia z tego, co udało się dotychczas zrobić. 10 lat temu powołano naszą Lokalną Grupę Działania. Było wiele wątpliwości, wiele niedowierzania, że można współpracować z trzema sektorami, że to się uda, że tak się da. Dziś widzimy konkretne efekty, efekty współpracy wielu podmiotów i środowisk. Po pierwsze udało się zrealizować szereg projektów zmieniających nasz obszar. Gminy będące członkami LGD wzbogaciły się o nowe obiekty, takie jak: boiska, strefy rekreacyjne, place zabaw, czy świetlice wiejskie. Wsparcie otrzymały również wydarzenia o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, odbywały się festyny i pikniki rodzinne, które przyczyniły się do aktywizacji społeczeństwa. Przedsiębiorcy z kolei rozwinęli bazę noclegową, wypożyczalnie sprzętu turystycznego i bazę rekreacyjną tworząc przy tym nowe miejsca pracy. Po drugie, udało się zapewnić sprawne funkcjonowanie stowarzyszenia, co potwierdzają pozytywne raporty z kontroli, które jak wiadomo towarzyszą wszystkim projektom unijnym. Po trzecie współpraca. Nasza LGD ma ponad 170 członków z trzech różnych sektorów. Każdy ma swoje cele i oczekiwania. Dlatego niezmiennie cieszy fakt, że mimo wszystko udaje nam się współpracować bez niepotrzebnych konfliktów z korzyścią dla mieszkańców. Cieszy to, co udało się dotychczas zrobić - ludzie i proces współpracy to nasz największy sukces!

Pierwsza część konferencji zakończyła się miłym akcentem wręczenia podziękowań dla Czarnkowsko - Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania. Doceniono dotychczasową działalność, podkreślając również niemałe osiągnięcie w konkursie na wybór Lokalnych Strategii Rozwoju. I miejsce w Wielkopolsce to wielki sukces, ale to także ogromna radość połączona z wielką odpowiedzialnością. Wywalczyliśmy 10 mln. zł. na projekty naszych beneficjentów! 17 maja 2016 r. zawarliśmy umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju PROW na lata 2014 - 2020. Dokument przygotowany wspólnie z mieszkańcami naszego obszaru to nowy pomysł i nowa szansa na tysiące inicjatyw na terenie całego powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego. Przed nami szkolenia, spotkania, nabory wniosków, aktywizacja i wdrażanie projektów. Wspólnie sięgajmy po środki unijne i rozwijajmy nasz obszar!

W drugiej części konferencji uczestnikom przybliżono wiedzę nt. nowej LSR, jej głównych celów, zasad przyznawania dofinansowania oraz typów operacji, które będą miały największe szanse na wsparcie z budżetu LSR. W nowym okresie programowania PROW 2014 - 2020 należy zwrócić uwagę przede wszystkim na dokument jakim jest Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), która stanowi podstawę działań Cz-T LGD w najbliższych latach. W tym dokumencie zawarte zostały kierunki rozwoju obszaru na kolejne lata oraz pomysły na wykorzystanie funduszy europejskich. Należy pamiętać, że w proces budowy strategii zostało zaangażowane społeczeństwo lokalne. To mieszkańcy obszaru LGD, niezależnie od pozycji społecznej czy wieku, mieli kluczowe znaczenie w procesie planowania dokumentu, ponieważ nikt tak dobrze nie zdefiniuje swoich potrzeb i problemów, jak grupa mieszkańców, których te problemu dotyczą.

Zaprezentowano też najważniejsze zmiany w działaniu "LEADER". Należy podkreślić, że w PROW na lata 2014 - 2020 główny nacisk został położony na rozwój przedsiębiorczości i na ten cel zaplanowano 5 mln zł. Nowy okres to nowe konkursy i nowe wytyczne dla osób, które chcą sięgać po środki unijne. LGD otrzymało szersze kompetencje w zakresie oceny i wdrażania wniosków, ale zmniejszono możliwość angażowania się w działania aktywizacyjne. Zmienił się również obszar działania i w tym rozdaniu środków o wsparcie również będzie mogło ubiegać się miasto Czarnków.

Najbliższe lata to praca dla ludzi i z ludźmi. Wspólnie z mieszkańcami określiliśmy nasz cel główny - Współpraca dla rozwoju obszaru LSR. Chcemy korzystać z tego, co przez 10 lat udało się wypracować. Zmieniają się ludzie tworzący LGD, z których każdy zostawia tu cząstkę siebie. Nie zapominamy o tym. Będziemy korzystać z doświadczeń poprzedników, wdrażając równocześnie nowe pomysły i metody pracy. Cieszy nas fakt, że nasza LGD się rozrasta, przybywa nowych członków, liderów, wolontariuszy. Z pewnością będziemy stawiać na rozwój, na rozsądną i konstruktywną współpracę ze środowiskiem, na edukację, a tym samym na ciągły proces zmian, z których korzyści czerpiemy my i nasi mieszkańcy. Nie chcemy ograniczyć się tylko do jednego źródła finansowania, chcemy korzystać również z innych funduszy. Chcemy tak wykorzystać dany nam czas, aby za kilka lat, kiedy skończą się środki europejskie, LGD mogła dalej istnieć. Pamiętamy, że to stowarzyszenie tworzą nasi mieszkańcy i to dla nich chcemy pracować.

Na koniec chciałabym bardzo serdecznie podziękować, po pierwsze wszystkim osobom, które przez 10 lat w jakikolwiek sposób wspierały i przyczyniały się do działalności Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania. Nie sposób wymienić tutaj wszystkich - dlatego wszystkim razem i każdemu z osobna w imieniu Zarządu mówię: DZIĘKUJĘ! Po drugie słowa podziękowania kieruję również przybyłym gościom i osobom, którzy uczestniczyły w konferencji "Jeden pomysł - tysiące inicjatyw!" Mamy nadzieję, że wszelkie życzenia i ciepłe słowa, których nie brakowało tego dnia, spełnią sią. Już dzisiaj wiemy, że są one dla nas bodźcem do podejmowania kolejnych inicjatyw! Nie czekajmy aż świat stanie się lepszy, najważniejsze zmiany zaczynają się najbliżej nas.
Agnieszka Kulesza
Prezes Czarnkowsko - Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszaru wiejskie". Konferencja inaugurująca wdrażanie LSR zorganizowana przez Czarnkowsko - Trzcianecką Lokalną Grupę Działania, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 PROW 2014-2020.

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.