Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 11 kwietnia 2021, niedziela.  Imieniny: Bartłomieja, Leona, Marka, Stanisława

R E K L A M Afree counters


KOLEJNY SEZON NA GURUSZKACHDotychczasowe badania archeologiczne w Drawsku, na Guruszkach, dostarczyły informacji i zabytków z epoki brązu, z czasów panowania na tych terenach kultury łużyckiej, około 1000 lat p.n.e.

Kolejny raz w tym miejscu zaczęto chowa?zmarłych w epoce wpływów rzymskich, czyli na początku naszej ery, i znowu po kilkuset latach w XVII wieku. To właśnie z tych czasów pochodz?tajemnicze znaleziska zmarłych z ułożonymi, najwyraźniej celowo, ostrymi przedmiotami. Z całą pewności?s?to tzw. pochówki atypowe, inne od tych przyjętych zwyczajowo na naszych terenach. Najczęściej przy zwłokach z tego okresu znaleźć można przedmioty świadczące o katolickim pochówku: resztki różańców, medalików, a także drobne pieniądze przeznaczone dla św. Piotra.

Dotychczas odkrytych zostało 15 pochówków nietypowych, niemal wszystkie miały sierpy ułożone w poprzek szyi, a w jednym przypadku sierp zosta?umieszczony w poprzek bioder. Przeprowadzono ju?analizy antropologiczne, które wskazały, że wszystkie pochowane tam osoby zmarły prawdopodobnie śmierci?naturaln? W tych nietypowych pochówkach s?szczątki nastolatków, mężczyzn w sile wieku, dojrzałych kobiet oraz staruszki - ona właśnie miała sierp ułożony na biodrach. Od chwili odnalezienia tych dziwnych grobów postawione zostało pytanie - co takiego wyróżniało za życia te osoby, że ich zwłoki wyposażono w ostre narzędzia? Szukając odpowiedzi na to pytanie, najpierw kwerenda, czy w Europie s?znane pochówki z podobnymi znaleziskami. Tego typu pochówki sporadycznie znajdowano ju?w różnych miejscach naszego kontynentu od późnej epoki brązu. Na przykład na Słowacji, gdzie odkryto a?72 groby zawierające sierpy. Były one jednak datowane na VII - X wiek, czyli liczyły tysiąc lat więcej ni?groby z Drawska. Groby z sierpami znajdowano te?w Niemczech oraz na terenach Rumunii. Ułożenie sierpów w okolicach szyi i bioder zmarłych w Drawsku wyklucza wersj? że chodziło o bogatych gospodarzy. Nie mogli to by?także wojownicy, bo odnaleziono szczątki kobiet, a jedna z nich była niemal dzieckiem. Sierp w tym przypadku by?prawdopodobnie rodzajem magicznego zabezpieczenia. Wszyscy Słowianie przez wieki wierzyli, że ostre przedmioty maj?moc zatrzymywania si?zła.

Podobnie interpretuj?takie znaleziska naukowcy i dzisiaj. Z jednej strony sierpy maj?chroni?zmarłych przed ciemnymi mocami, ale z drugiej strony, zatrzymywa?ich w grobach, gdyby oni sami zamienili si?w demony. Za t?interpretacj?przemawia równie?fakt, że wiara w demony to jedne z najstarszych pogańskich wierze?ziem słowiańskich. Ludzie wierzyli, że jeśli kto?doświadczy tak zwanej "złej śmierci": w nieodpowiednim momencie życia, bez chrztu, przez samobójstwo, może pozosta?w stanie zawieszenia pomiędzy życiem a śmierci? zamieniając si?w ducha straszącego i zniewalającego żywych. Te wierzenia utrzymywały si?na terenach polskich przez wiele stuleci po wprowadzeniu chrześcijaństwa, podobnie zreszt?jak wiara w wampiry. Domniemane wampiry rzadko chowano na cmentarzach, pośród zwykłych grobów. Często grzebano takich ludzi na rozstajnych drogach, za wod? która, jak sądzono, stanowiła dla wampira siln?barier? Do grobu wrzucano mak, którego ziarna pono?wampir musia?policzy?przed wyjściem z grobu lub gałązki roślin kolczastych. Bardzo ważne było, aby utrudni?upiorowi wygrzebanie si?spod ziemi.

Co przyniesie sezon 2016 w Drawsku poinformujemy po zakończeniu prac.
Elżbieta Gajda

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.