Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria     Archiwum
Dzisiaj jest: 15 sierpnia 2022, poniedziałek.  Imieniny: Daniela, Marii, Napoleona, Stefana

R E K L A M A



free counters


GORĄCA SESJA W STAROSTWIE



Ostatnia sesja Rady Powiatu, która odbyła się we wtorek, 13 września, była bardzo gorąca i to nie tylko ze względu na wysoką temperaturę na zewnątrz. Podejmowane tematy były tak ważne i przełomowe, że wzbudziły zainteresowanie wielu uczestniczących w niej gości. Uchwalano bowiem Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego na lata 2016 - 2020, w którym każda z gmin chciała mieć jak największy udział. Ważyły się losy czarnkowskiego szpitala, trzcianeckiego zespołu boisk sportowych i basenu.

Debata nie tylko w przenośni była gorąca. Klimat sali sesyjnej pozbawionej klimatyzacji przypominał bardziej dżunglę amazońską niż salę obrad. Trzeba jednak przyznać, że moskitów nie było, a źródlanej wody dla zagaszenia pragnienia było pod dostatkiem. W tak „klimatycznej” atmosferze wysłuchano sprawozdań finansowych za I półrocze bieżącego roku, które zaprezentowali przedstawiciele szpitali w Czarnkowie i Trzciance. Pierwszy informację przedstawił dyrektor Krzysztof Wywrot z Czarnkowa, który w zwięzły i merytoryczny sposób mówił o trudnej sytuacji finansowej szpitala. Wspomniał o poważnym zadłużeniu szpitala, potrzebie przystosowania go do wymogów unijnych i o działaniach jakie podjął, by sytuacja w kierowanej jednostce powróciła do normalności. Kiedy zakończył swe wystąpienie, radny Waldemar Pawłowski przypomniał przewodniczącemu Rady Powiatu Bogdanowi Tomaszewskiemu, że w czasie jednej z poprzednich sesji zwrócił się z prośbą o zaproszenie dyrektorów powiatowych szpitali w Czarnkowie i Trzciance, by przedstawili swe wizje dotyczące dalszej działalności lecznic w związku z objęciem przez nich kierownictwa. Przewodniczący RP wyjaśnił, iż podczas wtorkowej sesji przewidziano rozpatrywanie innych, bardzo ważnych tematów, a poza tym dyrektor Wywrot nie był uprzedzony i z pewnością nie jest przygotowany do udzielenia odpowiedzi radnemu. Tymczasem dyrektor czarnkowskiego szpitala wyraził gotowość udzielenia wyczerpujących wyjaśnień i w czasie kilku minut precyzyjnie określił, jakie zamierza podjąć działania aby uzdrowić sytuację w czarnkowskiej lecznicy. Część z tych działań już została podjęta, a kolejne będą podejmowane w najbliższych dniach. - Musimy w pełni wykorzystać kontrakt z NFZ w bieżącym roku, bez zbędnych nadwykonań -mówił. Planujemy zmniejszenie wynagrodzenia dla grupy lekarzy anestezjologów od listopada 2016 roku do kwoty około 90 zł/h tj. przywrócenie poprzedniego kontraktu, co da oszczędności 259.200,00 zł w skali roku. Chcemy całkowicie wyeliminować odpis na PEFRON w kwocie 86 tys./rok i zlikwidować stanowisko pracy technika punktu aptecznego szpitala, co da oszczędność w kwocie 40.800,00 zł. Planujemy też likwidację stanowiska pracy dyrektora ds. ekonomiczno - administracyjnych i zastąpienie go stanowiskiem kierownika ds. ekonomiczno - administracyjnych zaoszczędzając w ten sposób 14.400,00 zł. Wprowadzimy też budżetowanie oddziałów i komórek powstawania kosztów, co da w efekcie oszczędność w wysokości 48.000,00 zł. Planujemy też dochód z wynajmu sklepu medycznego oraz automatów do kawy w wysokości 21.600,00 zł. Chcemy zmniejszyć koszty finansowe obsługi zadłużenia, co dałoby oszczędności w wysokości 70.000,00 zł. Zakładamy też zwiększenie przychodu przez odzyskanie kontraktu z NFZ na kwotę 100.000,00 zł. za zgodą lokalnych POZ na transport zewnętrzny realizowany w powiecie. I na koniec mamy deklarację wsparcia przez gminy powiatu i miasto Czarnków w wysokości 200.000,00 zł. W sumie daje to poważną kwotę 840.000,00 zł.. O finansach i planach na przyszłość szpitala w Trzciance poinformował radnych również przedstawiciel jednostki. Ciekawostką w jego wypowiedzi było stwierdzenie, będące odpowiedzią na zadane pytanie przez radnego Janusza Rajka, a dotyczące wysokich kosztów stałych szpitala w porównaniu z jednostką w Czarnkowie. Otóż dyrektor stwierdził, że w trzcianeckim szpitalu niektóre pozycje księguje się w odmienny sposób niż w Czarnkowie. Stąd brak możliwości porównania dwóch jednostek na podstawie danych księgowych. Wydaje się to dziwne, że do tej pory nikt nie zwrócił uwagi, by to ujednolicić. Dziwił również brak członków Rady Społecznej ZZOZ w tak ważnej debacie.

Kolejnym punktem wtorkowej sesji było przedstawienie informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 roku. Informację tę przedstawiła skarbnik powiatu Ewa Dymek, natomiast Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego na lata 2016- 2020 i po 2020 roku przedstawił naczelnik wydziału Funduszy Europejskich Paweł Siemiński. Program składa się z 18 najważniejszych punktów, które obejmują następujące inwestycje:
1. Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego w Czarnkowie: 2017 rok - 3.194.005 zł, 2018 rok - 3.194.005 zł.
2. Wyposażenie Szpitala Powiatowego w Czarnkowie w sprzęt medyczny: 2018 rok - 621. 231 zł.
3. Wyposażenie środowisk informatycznych: 2017 rok - po 250.000 zł na ZZOZ Czarnków i szpital w Trzciance.
4. Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych: 2017 rok - 324.597 zł, 2018 rok - 20.025 zł.
5. Przebudowa i rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie w zakresie sal dydaktycznych oraz sali sportowej z zapleczem: 2017 rok - 500.000 zł, 2018 rok - 500.000 zł.
6. Rozbudowa drogi Stradun - Trzcianka: 2017 rok - 2.167.006 zł.
7. Przebudowa drogi Sokołowo - Kamionka: 2017 rok - 636.275 zł.
8. Budowa chodnika przy drodze Walkowice - Czarnków w Romanowie Dolnym: 2017 rok - 300.000 zł.
9. Budowa chodników (Dzierżązno, Mężyk): 2017 rok - 200.000 zł, 2018 rok - 200.000 zł.
10. Budowa chodników (Boruszyn, Młynkowo, Tarnówko): 2017 rok - 200.000 zł, 2018 rok - 200.000 zł.
11. Budowa chodników (Biernatowao, Stradun, Teresin): 2017 rok - 150.000 zł 2018 rok - 150 000 zł.
12. Wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej boisk wielofunkcyjnych przy ZSP Trzcianka, LO Trzcianka i ZS Krzyż Wlkp.: 2017 rok - 80.000 zł.
13. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZST Trzcianka: 2017 rok - 145.480 zł.
14. Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ZSP Trzcianka, LO Trzcianka, ZS Krzyż Wlkp.: 2017 rok - 266.680 zł, 2018 rok - 600.020 zł.
15. Dofinansowanie budowy pływalni w Trzciance - opracowanie dokumentacji: 2016 rok - 100.000 zł.
16. Dofinansowanie budowy pływalni w Trzciance, 2019 rok – 1.000.000 zł 2020 rok - 1.000.000 zł.
17. Dostosowanie obiektu w związku z planowanym utworzeniem MOS w Czarnkowie: 2017 rok - 950.000 zł.
18. Inwestycje związane ze zmianą źródeł ogrzewania ( LO Czarnków, LO Trzcianka, ZSP Trzcianka, ZZOZ Czarnków, szpital Trzcianka, DPS Trzcianka): 2017 rok - 650.000 zł, 2018 rok - 330.000 zł.

Po przedstawieniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, rozgorzała gorąca dyskusja. Ostatecznie po merytorycznej wypowiedzi radnego Rafała Sroki, który stwierdził, że inwestowanie w modernizację czarnkowskiego szpitala bez równoczesnego wsparcia finansowego na zakup wyposażenia, jest pozbawione logiki. W związku z przedstawioną argumentacją radnego, starosta Tadeusz Teterus podjął decyzję aby przenieść środki przeznaczone na remont dachu Starostwa i przeznaczyć je we wcześniejszym terminie na wyposażenie nowych pomieszczeń szpitalnych. Wprawdzie nie wszyscy radni zaakceptowali takie rozwiązanie, ale uchwała w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego została przyjęta demokratycznie, większością głosów. Dziwić tylko może fakt, że w tak ważnym spotkaniu nie uczestniczyli członkowie Rady Społecznej ZZOZ.
Marek Ambicki




Fot. Marek Ambicki
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.