Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 20 kwietnia 2021, wtorek.  Imieniny: Agnieszki, Czesława, Lecha, Szymona

R E K L A M Afree counters


BEZPIECZNIEJ W GMINIE CZARNKÓWRok 2016 był owocny pod względem modernizacji dróg gminnych. Zadania polegały na budowie oraz przebudowie dróg o charakterze dróg gruntowych, na drogi wykonane z tłucznia kamiennego bądź pospółki, a także na renowacji odcinków dróg asfaltowych, wykonywanych metodą podwójnego bądź potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysami.

Renowacji wymienionymi metodami podlegały także odcinki dróg tłuczniowych, mocno zdegradowane, a wymagające natychmiastowej naprawy. Ważnym elementem poprawiającym bezpieczeństwo mieszkańców była budowa chodników i ścieżek pieszo - rowerowych przy drogach gminnych lub wojewódzkich. Gmina realizowała również na zasadzie dotacji zadania przy drogach wojewódzkich, współfinansując projektowanie bądź fizycznie wykonując zadania.

W miejscowości Gębiczyn, na odcinku o długości 1200 m, droga gminna o nawierzchni gruntowej została przebudowana na drogę o nawierzchni z gruzu. Te same prace wykonano na odcinku 450 m na ulicy Lipowej w Gębicach. Zakończyła się też przebudowa odcinka drogi w Romanowie Dolnym, na której wykonano odwodnienie wgłębne oraz nawierzchnię gruntowo - żwirową. W Kuźnicy Czarnkowskiej na nawierzchni asfaltowej ulicy Szkolnej i ulicy Myśliwskiej przeprowadzono gruntowny remont cząstkowy nawierzchni, na której ułożono warstwę podwójnego powierzchniowego utrwalenia. W Gębicach natomiast na ulicy Polnej nawierzchnia drogi z kruszywa naturalnego została wyprofilowana i uzupełniona kruszywem łamanym granitowym oraz zamknięta warstwą potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami.

Na finiszu gminnych inwestycji drogowych znalazło się też 808 metrów drogi gminnej w Brzeźnie (Kociołki). Droga ta została zrealizowana z udziałem środków finansowych pochodzących z dotacji Województwa Wielkopolskiego. Zakończony został też drugi etap budowy parkingu przy drodze gminnej w Jędrzejewie. Mieszkańcy wsi w 2015 roku zapoczątkowali budowę parkingu z kostki brukowej betonowej na 31 stanowisk wraz z chodnikiem przy drodze gminnej w centrum Jędrzejewa. W 2016 roku w ramach środków finansowych pochodzących z funduszu sołeckiego wykonano miejsce postojowe dla niepełnosprawnych i utwardzono zjazd do kościoła. W tym samym czasie zakończono też zadanie dotyczące budowy chodnika przy przedszkolu w Jędrzejewie. Sześćdziesięciometrowy nowo wybudowany chodnik z kostki brukowej betonowej połączył budynek przedszkola z przedszkolnym placem zabaw.

Wczesną jesienią Gmina Czarnków zrealizowała też inwestycję polegającą na budowie ścieżki pieszo - rowerowej w Gajewie. Ścieżka na odcinku długości 836 m przebiega równolegle do drogi wojewódzkiej nr 174 w kierunku Wielenia.

Do końca roku kalendarzowego pozostały niecałe 2 miesiące. W tym czasie zostaną zakończone ostatnie trwające inwestycje. Na końcowym etapie jest zadanie dotyczące budowy chodnika na odcinku 540 m na ulicy Radomskiej w Hucie. W trakcie realizacji pozostaje ostatnie zadanie dotyczące przebudowy drogi gminnej w Marunowie. Warstwa tłucznia została zamknięta warstwą potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami. Przebudowa drogi o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni z tłucznia kamiennego została przeprowadzona na odcinku 278 m. Wykonanie tego zadania realizowane jest z udziałem środków finansowych pochodzących z dotacji Województwa Wielkopolskiego.

Przeprowadzone inwestycje w znacznym stopniu wpłyną na poprawę bezpieczeństwa korzystających z dróg oraz pieszych poruszających się przedmiotowymi chodnikami. W sumie zmodernizowano ponad 5,7 km dróg, wybudowano 600 m chodników oraz 840 metrów ścieżki pieszo - rowerowej na ogólną kwotę inwestycji ponad 1 mln złotych.
Agnieszka Wiśniewska
Urząd Gminy w Czarnkowie

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.