Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 21 kwietnia 2021, środa.  Imieniny: Bartosza, Feliksa, Jarosława, Konrada

R E K L A M Afree counters


W SIECI ZDROWIA!Niektórzy z nas wyobrażają sobie sieć jako olbrzymią pajęczynę, pułapkę, z której trudno się wydostać. Dla innych sieć to połączone urządzenia, współpracujące ze sobą, a nawet zależne od siebie. Te dwa, jakże odmienne ujęcia, znalazły swoje odzwierciedlenie w działaniach wszystkich organów Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Leśników Polskich z Zespołu Szkół w Gębicach.

9 listopada 2016 roku w Zespole Szkół w Gębicach odbyła się wizyta studyjna podsumowująca trzyletnie działania szkoły podstawowej i gimnazjum w ramach programu "Szkoła promująca zdrowie". Ten swoisty epilog współpracy kadry pedagogicznej, pracowników obsługi i administracji, uczniów, rodziców oraz partnerów i przyjaciół szkoły był ostatnim z warunków, który należało wypełnić, by szkoła została przyjęta do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Troska o zdrowie zawsze była jednym z priorytetów Zespołu Szkół w Gębicach. Udział w licznych przedsięwzięciach profilaktycznych, takich jak: Bezpiecznie to wiedzieć i znać, Mały Mistrz, Śniadanie daje moc, Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń, Szkoła Przyjazna Rodzinie, Nie pal przy mnie proszę, Szklanka mleka, owoce w szkole, Radosny Uśmiech, radosna przyszłość, Trzymaj formę, Problem z głowy, Żyj smacznie i zdrowo stał się dowodem na to, że cała społeczność szkolna wykazuje aktywność i twórcze zaangażowanie w realizację edukacji prozdrowotnej, jest otwarta na zmiany oraz prowadzi innowacyjne działania na rzecz promocji zdrowia w szkole i środowisku lokalnym.

Uroczystość podsumowującą aktywność Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Leśników Polskich na płaszczyźnie propagowania zdrowego stylu życia rozpoczęła dyrektor szkoły Beata Maszewska, która powitała licznie przybyłych partnerów i przyjaciół szkoły: księdza proboszcza Sławomira Wasielę, przewodniczącego Rady Gminy Czarnków Janusza Wielgosza, w imieniu Rejonowego Koordynatora Sieci Szkół Promujących Zdrowie - starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Pile Małgorzaty Banaczkowskiej - Wiolettę Zarzeczną, dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty Iwonę Zielińską, przedstawiciela Nadleśnictwa Sarbia Mateusza Hundta, zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie Adama Filipa, byłego Komendanta Straży Pożarnej w Czarnkowie Jacka Kwapisa, dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych "Nasz Dom" s. Wiesławę Kowalską, zastępcę kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach Justynę Dreger, dyrektora Publicznego Przedszkola w Gębicach Marię Smal, dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach Alicję Kasperczak, prezesa Stowarzyszenia "Przyjazna Wieś Gębice" Jerzego Szcześniaka oraz Beatę Pasz, leśniczego Grzegorza Wolniewicza, prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Teresę Kinę, bibliotekarza Publicznej Biblioteki w Gębicach Krystynę Dreger, przewodniczącą Rady Rodziców Marię Wróbel, przewodniczącą Rady Rodziców w latach 2014-2016 Bożenę Wolniewicz.

Po przypomnieniu przez panią dyrektor wszystkich działań o tematyce prozdrowotnej, przedstawiona została prezentacja multimedialna opracowana przez członków Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia (Jolanta Jur - koordynator, Magdalena Dudra, Iwona Kalinowska, Aleksandra Gibas, Lucyna Kujat, Dorota Zawadzka, Agnieszka Kuchta, Marek Tykfer), a po niej głos zabrały dzieci ze szkoły podstawowej, które przedstawieniem "Zdrowy Czerwony Kapturek" i energetycznym tańcem wykazywały ważność owoców i warzyw w codziennym jadłospisie każdego człowieka. Następnie młodzież gimnazjalna zaprezentowała się w niezwykle emocjonalnej pantomimie "List Zuzi". Po uczcie duchowej przyszedł czas na zdrowe śniadanie, którego trzon stanowiły kolorowe kanapki, przekąski i sałatki, będące wynikiem współpracy przedstawicieli uczniów i rodziców. Takim zdrowym doładowaniem uczniowie Zespołu Szkół w Gębicach zakończyli ubieganie się o włączenie swojej szkoły do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Dla nauczycieli oraz partnerów i przyjaciół szkoły kulminacyjnym etapem wizyty studyjnej był udział w panelu dyskusyjnym, prowadzonym przez dyrektora, którego tematem była rola, jaką pełni Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum im. Leśników Polskich w Gębicach w promocji zdrowego stylu życia oraz współpraca szkoły w tym zakresie z różnymi podmiotami środowiska lokalnego.

Na zakończenie uroczystości pani dyrektor podziękowała wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom oraz podmiotom wspomagającym za trzyletnią współpracę i pomoc w realizacji tego ważnego przedsięwzięcia. Szczególne słowa podziękowania skierowała do dyrektora ZPO "Nasz Dom", dyrektora Przedszkola w Gębicach oraz prezesa i członków Stowarzyszenia "Przyjazna Wieś Gębice" za smakowite i zdrowe podarunki.

Trzy lata okresu przygotowawczego do przyjęcia naszej szkoły do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie uświadomiło nam, że dla zrealizowania zaplanowanych celów potrafimy być jak urządzenia w sieci - współpracujemy ze sobą, jesteśmy od siebie zależni, a zdrowie stało się naszą pajęczyną, której jednak nie chcemy niszczyć, a pragnęlibyśmy, aby ta sieć oplotła każdego z nas, by stała się naszą pułapką zdrowia!
ZS Gębice


O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.