Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria     Archiwum
Dzisiaj jest: 16 sierpnia 2022, wtorek.  Imieniny: Ambrożego, Eleonory, Joachima, Rocha, Stefana

R E K L A M Afree counters


SESJA WYJĄTKOWO MERYTORYCZNAPod kierunkiem przewodniczącego Janusza Wielgosza w dniu 22 listopada 2016 r. odbyła się XXXI sesja Rady Gminy Czarnków. O godz. 14.00 w sali sesyjnej zebrali się radni, by wprowadzić w życie konieczne dla działalności gminy uchwały.

Jednym z pierwszych punktów obrad było sprawozdanie z działalności pomiędzy sesjami wójta gminy Czarnków Bolesława Chwarścianka, który mówił o trwającej procedurze przetargowej na rozbudowę szkoły w Gębicach o salę gimnastyczną wraz z zapleczem. Poinformował też o prowadzonych i zakończonych zadaniach inwestycyjnych, o organizowanych wydarzeniach kulturalnych oraz uroczystościach okolicznościowych, które miały miejsce w okresie między sesjami. Na koniec poinformował, że na Nadzwyczajnym Posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników została podjęta uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i wyrażenia zgody na plan podziału oraz zmiany umowy spółki ZUK w Brzeźnie. - Ma to związek z utworzeniem przez gminę Ryczywół odrębnej spółki i przejęcie zadań z zakresu obsługi wodno - kanalizacyjnej przez tę nowo powstałą spółkę na terenie gminy Czarnków - wyjaśnił wójt.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad radni wysłuchali sprawozdania z działalności stowarzyszeń działających na terenie gminy Czarnków. Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Mariusz Grzegorek poinformował, że podstawą współpracy gminy Czarnków z instytucjami pozarządowymi jest program, którego głównym celem jest wspieranie działań na rzecz mieszkańców. Przedstawił zasady współpracy, a także podmioty, którym udzielono w tym roku dotacji.

W drugiej części posiedzenia radni podjęli szereg istotnych uchwał. Pierwszy podjęty dokument dotyczył dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne. Rada podjęła także uchwałę w sprawie powołania Komisji Doraźnej do spraw nowelizacji Statutu Gminy Czarnków. Statut uchwalony był w marcu 2003 roku i od tego momentu w systemie prawnym zaszło wiele istotnych zmian, które wymagają uwzględnienia w treści. Na ostatniej sesji Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko - Trzcianeckiemu na realizację zadania pn. "Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego w roku 2017". Chwilę potem przyjęła też uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców gminy Czarnków w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2016 rok w wysokości 9.684,96 zł.

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy Czarnków uchwaliła Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017. Na koniec podjęte zostały uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków, a także zmiany budżetu na rok 2016.

Projekty uchwał wcześniej omówiono na posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Społecznej Rady Gminy Czarnków wobec czego dyskusji i pytań nie było.
Agnieszka Wiśniewska
Urząd Gminy w Czarnkowie

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.