Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria     Archiwum
Dzisiaj jest: 15 sierpnia 2022, poniedziałek.  Imieniny: Daniela, Marii, Napoleona, Stefana

R E K L A M Afree counters


DZIAŁAJĄ DLA DOBRA MIESZKAŃCÓWJest organem opiniodawczo - doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy. Jej kadencja trwa cztery lata. Wspiera działania mające na celu zwiększenie zatrudnienia, rozwój zasobów ludzkich oraz kształcenia. Mowa o Powiatowej Radzie Rynku Pracy. Jej przewodniczącym na kolejną kadencję został Bogdan Tomaszewski.

Powiatowa Rada Rynku Pracy ma poprawić jakość i wydajność pracy, integrację społeczną oraz zrównoważyć rozwój społeczno - gospodarczy naszego regionu. Jej największym zadaniem jest jednak zmniejszanie stopy bezrobocia w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim. W listopadzie na kolejną kadencję został powołany organ, który opiniuje i doradza staroście w zakresie polityki rynku pracy. On już od wielu lat funkcjonuje na naszym terenie, jednakże teraz zmienił się z Powiatowej Rady Zatrudnienia w Powiatową Radę Rynku Pracy. Warto zaznaczyć, że rada pracy w ostatniej kadencji doprowadziła do najniższej w historii powiatu stopy bezrobocia, która wyniosła 6,3%. Na jej czele od 15 lat stoi Bogdan przewodniczący Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego Tomaszewski, który zamierza kontynuować swoją rozpoczętą pracę. - Mam doświadczenie i będę starał się je wykorzystać, aby mieszkańcy naszego powiatu mogli czerpać z Powiatowej Rady Rynku Pracy jak najwięcej. Od wielu lat działamy dla dobra społeczności lokalnej. Teraz też tak będzie - mówi Bogdan Tomaszewski.

Do zakresu działania organu opiniodawczo - doradczego należy między innymi inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie. Ponadto Powiatowa Rada Rynku Pracy opiniuje projekty regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji. Organ opiniodawczo - doradczy, ma za zadanie, współpracę z powiatowymi komisjami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy.
Aleksandra Lipiec
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie


O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.