Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 3 marca 2021, środa.  Imieniny: Danieli, Fryderyka, Hieronima, Kingi

R E K L A M Afree counters


BEZPIECZEŃSTWO NA SESJIW czwartek, 23 lutego, w czarnkowskim Ratuszu odbyła się XXXV sesja Rady Miasta. Jej głównym tematem było bezpieczeństwo w mieście, a sprawozdania z działalności jednostek przekazali przedstawiciele służb mundurowych. Podjęto siedem uchwał, w tym tę bardzo ważną dla uczniów i rodziców dzieci, które od nowego roku szkolnego będą uczęszczały do ośmioklasowej szkoły podstawowej.

Komendant Powiatowej Policji w Czarnkowie Piotr Ryżek jako pierwszy przekazał informacje dotyczące bezpieczeństwa w mieście i powiecie. Ze statystyk jakie przedstawił wynika, że wskaźniki z ubiegłych lat niemal pokrywają się z tymi najnowszymi. Przestępczość systematycznie spada, co może cieszyć zarówno funkcjonariuszy jak i mieszkańców. W ruchu drogowym wskaźnik zatrzymanych praw jazdy za kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwym nadal jest niepokojący, a największą ilość mandatów płacimy za przekroczenie dozwolonej prędkości. Komendant mówił również o działaniach prewencyjnych, które przeprowadzane są wśród młodzieży szkolnej. Poinformował również o funkcjonowaniu posterunków policji w Lubaszu i Drawsku. Podziękował samorządowcom Czarnkowa za wsparcie finansowe, dzięki któremu możliwe było pozyskanie nowego samochodu. Natomiast naczelnik wydziału operacyjno - szkoleniowego w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej Marek Wylegała przedstawił funkcjonowanie straży na terenie Czarnkowa i rozległego powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego. Mówił o zagrożeniach i szerokim zakresie działań straży. Podziękował za uruchomienie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Ogrodowej i Pocztowej, która znacznie ułatwiła włączanie się do ruchu wozom bojowym i w znaczny sposób poprawiła bezpieczeństwo. Z kolei komendant Straży Miejskiej Henryk Zborowski przedstawił wyniki funkcjonowania podległej mu jednostki. Zakres działania Straży Miejskiej jest bardzo szeroki, od pilnowania porządku w ruchu drogowym na terenie miasta, po sprawdzanie paliwa, jakim ogrzewane są gospodarstwa domowe. Komendant podziękował za nowy samochód, który umożliwia szybsze dotarcie funkcjonariuszy na miejsce zdarzenia. Po wysłuchaniu wszystkich sprawozdań radni zadawali pytania funkcjonariuszom. Stanisław Michalski pytał dlaczego jest tak mało mandatów nakładanych na właścicieli psów zanieczyszczających chodniki i place w mieście. Komendant Straży Miejskiej wyjaśnił, że częściej stosowane są pouczenia niż mandaty karne. Poza tym, aby ukarać właściciela psa, trzeba go złapać na gorącym uczynku. Funkcjonariusze SM nie są w stanie wyłapać wszystkich takich zdarzeń, więc zwrócił się z prośbą do mieszkańców, aby zgłaszali takie przypadki. Tadeusz Mendyk pytał o ilość zatruć tlenkiem węgla. Marek Wylegała wyjaśnił, że było kilka takich przypadków, ale na szczęście nie zakończyły się tragicznie. Burmistrz Franciszek Strugała kontynuując odpowiedź komendanta SM w sprawie karania właścicieli psów wyjaśnił, że walka SM z właścicielami psów to walka z wiatrakami. Najbardziej skuteczna byłaby reakcja mieszkańców na takie zdarzenia, ale niestety w dalszym ciągu zgłoszenie takie uznawane jest za donos. Nie ma jednak skuteczniejszego działania, jak inicjatywa społeczna. Nie usuwanie psich odchodów przez właścicieli musi się spotkać ze zdecydowanym brakiem akceptacji przez mieszkańców. W przeciwnym razie ciągle będziemy narzekali na ten problem.

Po wysłuchaniu sprawozdań służb mundurowych burmistrz przedstawił informację z pracy między sesjami. Mówił między innymi o podpisaniu umowy na utrzymanie sygnalizacji świetlnej (dawne drogi powiatowe) oraz umowy na wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w centrum miasta (eliminacja ciężkiego ruchu kołowego), podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji na drogę do powstających budynków mieszkalnych w rejonie ul. Rolnej, wycince starych topoli nad brzegiem Noteci będącej przygotowaniem do budowy wzdłuż rzeki promenady i ścieżki rowerowej, o przetargu na wykonanie dokumentacji ul. Nojego oraz o remontach w budynkach komunalnych. W części uchwałodawczej radni podjęli siedem uchwał. Przekazujemy naszym Czytelnikom fragment uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego: "Szkołę Podstawową nr1 im. Henryka Sienkiewicza w Czarnkowie o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI przekształca się w ośmioklasową szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VIII. Dzień rozpoczęcia działalności szkoły to 1 września 2017 rok. Uczniom klas III Szkoły Podstawowej nr1 im. Henryka Sienkiewicza w Czarnkowie zamieszkałym w obwodzie Szkoły Podstawowej nr2 wskazuje się w latach szkolnych 2017/2016 – 2019/2020 miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV do VIII w Szkole Podstawowej nr2 powstałej z przekształcenia Gimnazjum Publicznego W Czarnkowie. Uczniom klas VI Szkoły Podstawowej nr1 im. Henryka Sienkiewicza w Czarnkowie zamieszkałym w obwodzie Szkoły Podstawowej nr2 wskazuje się w latach szkolnych 2017/2018 – 2019/2020 miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w Szkole Podstawowej nr2 powstałej z przekształcenia Gimnazjum Publicznego w Czarnkowie". Uchwałę w całości można przeczytać na stronie internetowej miasta.

Po przegłosowaniu projektów uchwał przewodniczący Rady Miasta Andrzej Tadla poinformował radnych o frekwencji na komisjach i sesjach Rady Miasta. Z przedstawionej informacji wynika, że obecność radnych kształtowała się na poziomie 91,67% co należy uznać za satysfakcjonujące.
Marek Ambicki

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.