Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 19 kwietnia 2021, poniedziałek.  Imieniny: Ady, Konrada, Leona, Włodzimierza

R E K L A M Afree counters


POWIĘKSZENIE OBSZARU SZANSĄ NA ROZWÓJWykorzystywanie walorów turystycznych powiatów, rozwój regionów oraz usprawnienie produkcji rolniczej, to tylko część aspektów, które mogłyby polepszyć się dzięki wyznaczeniu nowego Obszaru Funkcjonalnego Północnej Wielkopolski. Podczas spotkanie z wicemarszałkiem Wojciechem Jankowiakiem, włodarze miast, gmin i powiatów nadnoteckich zdecydowali, że dołożą wszelkich starań, aby został utworzony nowy rejon.

Obszar Funkcjonalny Północnej Wielkopolski miałby obejmować powiaty czarnkowsko - trzcianecki, pilski, złotowski, chodzieski, międzychodzki oraz częściowo wągrowiecki. Byłby on wyznaczony jako obszar kształtowania potencjału rozwojowego i terenu wymagającego wdrażania nowych funkcji przy użyciu instrumentów właściwych polityce regionalnej. - Granica rejonu byłaby szersza od wyznaczonego dotychczas obszaru. Dołączonych zostałoby kilkanaście miejscowości. Skorzystałby na tym na pewno powiat czarnkowsko - trzcianecki. Do obszaru dołączone zostałyby takie miejscowości, jak m.in. Czarnków, Trzcianka, Wieleń, Krzyż Wielkopolski oraz gmina Drawsko, czy gmina Czarnków - mówił starosta czarnkowsko - trzcianecki Tadeusz Teterus. Te jednostki terytorialne cechuje bogaty potencjał przyrodniczy. Gospodarowanie na tym obszarze stanowi duże wyzwanie. Obecność pradoliny Noteci, głównych zbiorników wód podziemnych oraz znaczne zalesienie sprawiają, że tereny te mają istotne znaczenie dla ochrony i kształtowania zasobów wodnych w skali kraju. Na podkreślenie zasługuje fakt uwzględnienia w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego propozycji wpisania pradoliny Noteci na "listę dziedzictwa światowego", ze względu na wyjątkowe wartości przyrodnicze i kulturowe. Wszystkie gminy, które proponuje się wpisać do Obszaru Funkcjonalnego Północnej Wielkopolski, położone są dość daleko od metropolii wojewódzkiej charakteryzują się niskim stopniem rozwoju. Ponadto, miejsca te stopniowo tracą dotychczasowe funkcje społeczno - gospodarcze, a w dodatku wymagają rewitalizacji. Podczas spotkania z wicemarszałkiem Wojciechem Jankowiakiem zdecydowano o kolejnych krokach zmierzających do utworzenia Obszaru Funkcjonalnego Północnej Wielkopolski.

Kilka dni wcześniej, podczas Konwentu Starostów Północnej Wielkopolski, na którym obecny był wicestarosta Jacek Klimaszewski, wypracowane zostało stanowisko ponownego przeanalizowania problemów rozwojowych podregionu pilskiego oraz wyznaczenia nowego Obszaru Funkcjonalnego Północnej Wielkopolski. Stanowisko to zostało przedstawione podczas wizyty samorządowców w pilskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.
Aleksandra Lipiec
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.