Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 13 kwietnia 2021, wtorek.  Imieniny: Justyna, Justyny, Małgorzaty, Marcina

R E K L A M Afree counters


RAZEM MOŻEMY WIĘCEJPodczas spotkania członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich z wicemarszałkiem Wojciechem Jankowiakiem samorządowcy wypracowali stanowisko, w którym zaakceptowali najnowsze propozycje Urzędu Marszałkowskiego, dotyczące powstania Obszaru Funkcjonalnego Północnej Wielkopolski.

Obszar funkcjonalny nie jest przypadkowym, dowolnie określonym terenem. Charakterystykę i typologię obszarów funkcjonalnych zawiera Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK), najważniejszy krajowy dokument planowania przestrzennego, przyjęty przez rząd w grudniu 2011 r. - Według KPZK jest to obszar szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych, stanowiący zwarty układ przestrzenny składający się z funkcjonalnie powiązanych terenów, charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi jednolitymi celami rozwoju - mówi starosta czarnkowsko - trzcianecki Tadeusz Teterus.

Koncepcja określenia obszarów funkcjonalnych wiąże się z nowymi regulacjami europejskiej polityki spójności i polskiej polityki rozwoju. Chodzi przede wszystkim o nowe, zintegrowane podejście do planowania rozwoju, uwzględniające różnorodność uwarunkowań społecznych, gospodarczych i terytorialnych poszczególnych obszarów. Przy planowaniu działań bierze się oczywiście pod uwagę wiele czynników. Są to potencjał wewnętrzny terenów wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego, czynniki zewnętrzne, a także zdolność terytoriów do ich wykorzystania. - W skład tego obszaru na północy Wielkopolski miałyby wejść powiaty czarnkowsko - trzcianecki, chodzieski, międzychodzki, pilski i złotowski. Byłby on wyznaczony jako obszar kształtowania potencjału rozwojowego, jako teren wymagający wdrażania nowych funkcji, oczywiście przy użyciu instrumentów właściwych polityce regionalnej. Wykorzystanie walorów turystycznych powiatów, rozwój regionów, usprawnienie produkcji rolniczej, to tylko część aspektów, które mogłyby zmieniać się na lepsze, dzięki wyznaczeniu nowego obszaru funkcjonalnego. Powiat czarnkowsko - trzcianecki z pewnością skorzystałby na tym rozwiązaniu. Do obszaru dołączone byłyby Czarnków, Trzcianka, Krzyż Wlkp., Wieleń, gminy Czarnków i Drawsko - mówi starosta.

Zaznaczyć należy, że Obszar Funkcjonalny Północnej Wielkopolski to termin umowny, bowiem obszarów funkcjonalnych na terenie Wielkopolski będzie kilka. Będą to Poznański Obszar Metropolitalny, Aglomeracja Kalisko - Ostrowska, Miejskie Obszary Funkcjonalne Ośrodków Subregionalnych - czyli Piła, Konin, Leszno i Gniezno - oraz Wiejski Obszar Funkcjonalny. Tu może się wydawać, że sprawa jest skomplikowana, bo np. gmina Trzcianka wejdzie w skład obszaru pilskiego, niemniej jednak powiaty, a właściwie wszystkie gminy położone w tych powiatach (gmina będzie podstawową jednostką obszaru) utworzą Północno - Zachodni Obszar Funkcjonalny. Wydaje się, że bogaty potencjał przyrodniczy i turystyczny gmin leżących we wszystkich powiatach, które miałyby wejść w skład obszaru funkcjonalnego, będą stanowiły podstawę rozwoju w ramach obszaru. - Tak, ale nie tylko, bo mówimy również o kwestiach związanych z gospodarką. Obecność pradoliny Noteci na tych terenach, a także głównych zbiorników wód podziemnych oraz znaczne zalesienie sprawiają, że właśnie te tereny mają istotne znaczenie dla ochrony i kształtowania zasobów wodnych, i to w skali kraju. Pamiętać też należy, że obecny plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego uwzględnia propozycję wpisania pradoliny Noteci na listę dziedzictwa światowego, ze względu na wyjątkowe wartości przyrodnicze i kulturowe - mówi Tadeusz Teterus.

Od lat słyszy się głosy, że północna część Wielkopolski jest traktowana trochę po macoszemu przez samorząd wojewódzki. Leży daleko od wojewódzkiej metropolii, tereny na północy regionu charakteryzują się niskim stopniem rozwoju, tracą dotychczasowe funkcje społeczno - gospodarcze i wymagają rewitalizacji. - Moim zdaniem właśnie to trzeba wykorzystać. Należy pokazać, że razem możemy więcej, bo w jedności siła. Jeśli wspólnie będziemy głośno mówić o dalszym rozwoju i wspólnie walczyć o nasze potrzeby, wierzę, że może być tylko lepiej - mówi starosta.

W maju w Poznaniu odbędzie się konferencja, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, żeby wyrazić swoją opinię w sprawie propozycji określenia obszarów funkcjonalnych i ich granic. Podczas konferencji zostanie zaprezentowany projekt planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania.
Piotr Urbaniak
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie


O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.