Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria     Archiwum
Dzisiaj jest: 13 sierpnia 2022, sobota.  Imieniny: Elwiry, Heleny, Małgorzaty, Radosława, Seweryna

R E K L A M Afree counters


OSIEM PUNKTÓW, CZTERY UCHWAŁYW czwartek, 20 kwietnia 2017 roku, odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy Czarnków, podczas której radni podjęli szereg uchwał związanych z bieżącym funkcjonowaniem gminy.

W posiedzeniu uczestniczyło 13 radnych, a porządek obrad przewidywał 8 punktów. Wśród zgromadzonych, poza radnymi, obecni byli również: wójt Bolesław Chwarścianek, sekretarz Feliks Łaszcz, skarbnik Magdalena Mendyk oraz sołtysi gminy Czarnków.

Po stwierdzeniu quorum i przedstawieniu porządku obrad, już tradycyjnie wysłuchano sprawozdania wójta Bolesława Chwarścianka z jego działalności międzysesyjnej. Włodarz gminy na wstępie przekazał informacje o planowanych i realizowanych inwestycjach na odcinkach dróg gminnych, a następnie poinformował o kolejnych etapach prac związanych z budową obiektu sportowego w Gębicach. Poinformował również obecnych, że w okresie między sesjami odbyło się oficjalne przekazanie placu budowy na ul. Słonecznej w miejscowości Śmieszkowo. W dalszej części oznajmił, iż w kwietniu z inicjatywy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich miało miejsce spotkanie konsultacyjne z Wojciechem Jankowiakiem, Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, podczas którego samorządowcy wypracowali stanowisko w sprawie wyznaczenia nowego Obszaru Funkcjonalnego Północnej Wielkopolski.

Wójt Bolesław Chwarścianek mówił również, że w okresie między sesjami odbyła się kolejna edycja wystawy "AgroTargi z rodziną". Drugi kwietniowy weekend spędzony w Czarnkowie, przy sprzyjającej aurze, był według włodarza gminy owocny zarówno dla rolników, hodowców, jak i dla producentów. Wspomniał, że podobnie jak w ubiegłym roku współorganizatorem wydarzenia była Gmina Czarnków, a wystawie towarzyszyły konkursy branżowe, prezentacje i występy artystyczne.

Na sam koniec poinformował obecnych, że odbyły się ostatnie sprawozdawcze zebrania wiejskie podczas których sołtysi dokonali podsumowania działalności za rok 2016 oraz przedstawili plany do realizacji w roku bieżącym.

W drugiej części posiedzenia radni podjęli cztery uchwały. Pierwszy podjęty dokument dotyczył zamiany nieruchomości gruntowych, a następnie radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w obrębach geodezyjnych Brzeźno i Białężyn. Na koniec Rada podjęła uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2017, a także w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzeźnie, ul. Krótka 1 wykonania zadania dotyczącego budowy sieci wodociągowej w Kuźnicy Czarnkowskiej w rejonie ulicy Polnej.

Projekty uchwał wcześniej omówiono na posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Społecznej Rady Gminy Czarnków, wobec tego dyskusji i pytań nie było.

W ostatnim punkcie sesji wójt Bolesław Chwarścianek udzielił bardziej precyzyjnych wyjaśnień w sprawach bieżących, a także informował o swoich działaniach w nawiązaniu do zapytań złożonych w trakcie poprzedniej sesji.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad przewodniczący Janusz Wielgosz zamknął obrady sesji Rady Gminy Czarnków.
Agnieszka Wiśniewska
Urząd Gminy Czarnków

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.