Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 19 kwietnia 2021, poniedziałek.  Imieniny: Ady, Konrada, Leona, Włodzimierza

R E K L A M Afree counters


SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW - JAK TO ROBIĆ I PO COO prawidłowej segregacji odpadów, a tym samym o nie dopuszczeniu do podwyżki opłat za ich odbiór, z prezesem Miejskiego Zakładu Komunalnego w Czarnkowie Waldemarem Fertykowskim, rozmawia Marek Ambicki.

Segregacja odpadów to konieczność czy potrzeba?

- Surowce wtórne pozwalają zastąpić surowce naturalne, a ich przetwarzanie jest mniej energochłonne. Przetwarzając tworzywa sztuczne oszczędzamy ropę naftową i węgiel zaś przetwarzając papier, chronimy drzewa. Główną korzyścią z segregacji odpadów jest ograniczenie ich ilości, która trafia na składowiska i w niektórych przypadkach mogą rozkładać się przez setki lat. A przecież to miejsca, w których obracamy się i żyjemy. Tak więc istnieje potrzeba zawrócenia do obiegu, wszystkiego co jest możliwe do odzyskania.

Od kiedy prowadzona jest segregacja w mieście?

- Segregację odpadów w Czarnkowie prowadzimy od 2001 r. Zaczynaliśmy od makulatury i szkła, potem doszły butelki PET. W 2002 r. zebraliśmy 4 tony makulatury, 14 ton plastiku i 60 ton szkła. A obecnie? To 140 ton makulatury, 79 ton plastiku i 150 ton szkła (dane za 2016 r.). W 2013 r. wprowadzono nowy system zbierania odpadów, który uściślił zasady ich odbierania, zwiększając nacisk na odzysk surowców wtórnych. Ponieważ jak wspomniałem wcześniej segregacja na terenie naszego miasta już istniała myślę, że zmiany te nie były zbytnio odczuwalne dla mieszkańców miasta, którzy częściowo wyrobili w sobie nawyk segregowania odpadów. Jedynymi istotnymi zmianami w nowym systemie było wprowadzenie harmonogramów odbioru odpadów w budynkach jednorodzinnych, poszerzenie katalogu odpadów odbieranych selektywnie (o odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, odpady RTV i AGD, leki) oraz odbiór odpadów zbieranych selektywnie "u źródła" (czyli likwidacja gniazd na terenie miasta). Określono też poziomy odzysku, które zwiększają się systematycznie w kolejnych latach. I tak np. do 2018 r. musimy odzyskać 30% surowców wtórnych, a do 2020 aż 50%. Jest to naprawdę bardzo dużo i bez dodatkowego zmobilizowania się w celu lepszej segregacji będzie bardzo trudne do osiągnięcia, a należy pamiętać, że nie osiągnięcie minimalnych poziomów odzysku wiąże się z bardzo wysokimi karami nakładanymi na gminy czyli też na każdego z nas.

Gdzie trafiają nasze odpady?

- Po zmianach wprowadzonych w 2013 r. odpady zmieszane muszą trafić do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów (tzw. RIPOK, popularnie nazywamy sortownią) lub instalacji zastępczych, ale tylko w przypadku gdy RIPOK nie może ich przyjąć (np. w przypadku awarii). Natomiast odpady ulegające biodegradacji trafiają na kompostownię o statusie RIPOK. Ponieważ nasza kompostownia jest jedynie instalacją zastępczą, więc bioodpady z naszego miasta musimy wozić na kompostownię do Piły. W naszym regionie mamy dwie sortownie o statusie RIPOK tj. w Toniszewie k. Wągrowca oraz w Stawnicy k. Złotowa. Nasze odpady zmieszane, odpady wielkogabarytowe i plastik są przetwarzane w sortowni w Stawnicy. Inne odpady tj. papier, szkło, odpady RTV i AGD są przekazywane do odzysku firmom, które posiadają zezwolenia na ich przetwarzanie. Przeterminowane leki są natomiast oddawane do utylizacji.

Czy napotykacie na jakieś problemy związane z nowym systemem?

- Przede wszystkim wysoki koszt odbioru odpadów, na który wpływa cena, którą płacimy za oddane odpady. To również konieczność dowozu odpadów na sortownię w Stawnicy k. Złotowa oraz bioodpadów na kompostownię w Pile, wyznaczone jako RIPOK dla naszego regionu. Sposób odbioru odpadów przyczynił się do zwiększenia liczby pojazdów do wykonania zadania oraz częstotliwości odbioru odpadów. Na wysoki koszt wpływa również niezadowalająca czystość odpadów zbieranych selektywnie, przez co zwiększa się znacznie nakład pracy potrzebnej na przygotowanie surowców do dalszego przerobu. Zanieczyszczenie bowiem powoduje, że uzyskiwane przez nas ceny za niektóre surowce są znacznie niższe. Szczególnie ważna jest czystość bioodpadów, gdzie odbiorca nie dopuszcza absolutnie żadnych zanieczyszczeń (mieliśmy kilkukrotnie przypadki zagrożenia odmową przyjęcia tych odpadów bez ich dodatkowego doczyszczenia). Z drugiej strony zwiększająca się ilość odpadów zbieranych selektywnie w skali kraju, a także spadek cen ropy spowodowała niespodziewanie duży spadek cen sprzedaży tych surowców, co mocno oddziałuje na dochody z tego tytułu. Szczególnie dotyczy to plastiku gdzie w chwili obecnej to my musimy zapłacić i to niemało za odbiór tego surowca. Podobnie jest z odpadami RTV i AGD, gdzie w przypadku gdy ten sprzęt jest niekompletny musimy sporo za jego oddanie płacić, gdyż jest traktowany jak zwykły odpad.

Na co więc należy zwrócić szczególną uwagę segregując odpady?

- Nowy system zbierania odpadów obowiązuje już od 4 lat. Nadal jednak popełniamy pewne błędy w sposobie przygotowania odpadów. Wynika to z naszej niewiedzy lub po prostu lenistwa. Zła segregacja prowadzi często do dodatkowej pracy nad ich przygotowaniem do dalszego odbioru co wiąże się z wzrostem kosztów, a to w przyszłości może odbić się na zwiększeniu opłaty za odbiór odpadów. Oto kilka uwag dotyczących prawidłowej segregacji odpadów w domu na podstawie dotychczasowych obserwacji:
Plastik:
Obowiązkowo wrzucamy bez resztek jedzenia, folia i reklamówki muszą być całkowicie czyste. Zużyte reklamówki wkładamy jedna w drugą. Bardzo ważne - butelki muszą być zgniecione (nakrętka może zostać), należy zerwać etykietę. Poprzez zgniatanie butelek kosze i worki nie zapełnią się tak szybko, a my nie będziemy wozili "powietrza".
Szkło:
Wrzucamy tylko butelki i słoiki, obowiązkowo bez nakrętek, a przede wszystkim bez zawartości. Nie wrzucamy szyb, porcelany, naczyń żaroodpornych, kryształów (to można wrzucić do odpadów zmieszanych).
Makulatura:
Nie wrzucamy zabrudzonego papieru, tapet, artykułów higienicznych (szczególnie jednorazowych pieluch). Ważne by kartony zgnieść lub poskładać.
Bioodpady:
Wrzucamy wyłącznie "suche" (nie wylewamy np. resztek zup, przetworzonych warzyw, owoców z kompotów, dżemów itp.). Odpady wyrzucamy luzem (bez worków) Bardzo ważne by absolutnie nie wrzucać mięsa i kości.
Pamiętajmy, że każdy z mieszkańców (również ci którzy zadeklarowali segregację) posiada pojemnik na pozostałe odpady (zmieszane) więc jeśli masz wątpliwość lepiej jest wrzucić odpad do "zmieszanych" niż zanieczyścić odpady segregowane. Czasami zdarza się, że żarówki energooszczędne i świetlówki wrzucamy do worków ze szkłem - to błąd. Tego rodzaju odpady należą do elektrośmieci i najlepiej oddać je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK), który prowadzimy na terenie naszej bazy przy ul. Browarnej 6. Punkt czynny jest we wszystkie dni tygodnia, również po południu. Można tutaj również przywieźć inne odpady np. wielkogabarytowe, gruz, opony samochodowe itp., pochodzące wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych. Odpady z tych nieruchomości przyjmowane są nieodpłatnie.

Miejmy nadzieję, że po tej lekcji selektywnej zbiórki odpadów będziecie mieli mniej pracy z przygotowaniem ich do wysyłki, a koszty nie spowodują podwyżki za odbiór odpadów.
Dziękuję za rozmowę.


O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.