Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 15 lipca 2024, poniedziałek.  Imieniny: Daniela, Dawida, Henryka, Igi, Włodzimierza



free counters


WIELE ISTOTNYCH PUNKTÓW



W czwartek, 27 kwietnia, w czarnkowskim Ratuszu odbyła się XXXVII sesja Rady Miasta. Spora grupa gości uczestniczących w obradach świadczyła o tym, że podjęte tematy były naprawdę bardzo ważne. Radni zapoznali się z realizacją ochrony środowiska w zakładach pracy, z sytuacją w czarnkowskim szpitalu, ze stanem przygotowań do obchodów 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego oraz realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wśród gości uczestniczących w czwartkowej sesji byli: starosta Tadeusz Teterus, wicestarosta Jacek Klimaszewski, kierownik delegatury WIOŚ w Pile Marek Duraj, dyrektor MCK Jan Pertek, dyrektor czarnkowskiego szpitala Krzysztof Wywrot, radni powiatowi Ewa Kozłowicz i Waldemar Pawłowski, główny specjalista ds. promocji powiatu i zdrowia Agata Michalska, przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Historii Miasta Czarnkowa oraz pracownicy Muzeum Ziemi Czarnkowskiej. Jako pierwszy wystąpił kierownik delegatury WIOŚ w Pile Marek Duraj, który przedstawił wyniki badań dotyczące czystości powietrza w Czarnkowie. Wynika z nich, że w mieście odnotowano niewielkie odchylenia od norm jeśli chodzi o zapylenie. Trzeba jednak podkreślić, że przedstawione wyniki pochodzą ze stacji znacznie oddalonej od Czarnkowa, a badania na miejscu prowadzone są tylko w przypadku interwencji. Marek Duraj wskazał na duże zanieczyszczenie powietrza spowodowane spalaniem węgla złej jakości. Odpowiadając na pytanie radnej Małgorzaty Zajda dotyczące częstotliwości przeprowadzanych kontroli i powiadamiania jednostek kontrolowanych o przeprowadzeniu kontroli odpowiedział, że kontrole WIOŚ przeprowadzane są na żądanie i po uprzednim powiadomieniu jednostki kontrowanej.

Z kolei starosta Tadeusz Teterus przedstawił ogólną sytuację w czarnkowskim szpitalu oraz zarys przygotowań do obchodów 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Natomiast szczegóły tych tematów przedstawił dyrektor czarnkowskiego szpitala Krzysztof Wywrot i główny specjalista ds. promocji powiatu i zdrowia Agata Michalska. Dyrektor Wywrot mówił o znacznej pomocy finansowej powiatu, która pozwoliła na zakup niezbędnego sprzętu oraz o planowanym na 10 maja odbiorze dokumentacji technicznej na modernizację i ukończenie prac budowlanych w jednostce. Przypomniał też, że zakończenie prac inwestycyjnych w szpitalu planowane jest na rok 2018, i że w tej chwili przygotowywany jest przetarg na wykonanie inwestycji. Po wystąpieniu dyrektora szpitala radni skierowali do niego kilka pytań. Między innymi Piotr Pawłowski pytał: dlaczego USG funkcjonuje w szpitalu tylko w wybranych dniach, jakie konsekwencje poniósł personel po zgonie noworodka na oddziale położniczym opisanym w "Nadnoteckich Echach", jaki jest finał sprawy dokonywania płatnych zabiegów ortopedycznych na oddziale chirurgicznym i jak wygląda sytuacja finansowa personelu pomocniczego, który zrezygnował z części swojego wynagrodzenia tytułem oszczędności przeprowadzonych w szpitalu. Dyrektor Wywrot udzielił następujących odpowiedzi: Problem funkcjonowania USG w szpitalu nie został jeszcze rozwiązany z uwagi na brak specjalistów w tej dziedzinie. W nagłych wypadkach szpital odsyła chorych na takie badanie do Piły. Jeśli chodzi o zgon noworodka, zarzuty pod adresem personelu nie potwierdziły się, a przedstawienie tego tematu w "Nadnoteckich Echach" to zwykła pogoń za pozyskaniem czytelników i szukanie sensacji. Zabiegi ortopedyczne na oddziale chirurgicznym były możliwe z uwagi na poszerzenie działalności oddziału chirurgicznego o zabiegi ortopedyczne. Jeśli chodzi o rekompensatę finansową dla personelu szpitalnego, w tej chwili nie ma na to środków. Po wystąpieniu dyrektora szpitala ripostował autor tekstu dotyczącego śmierci noworodka Marek Ambicki oraz redaktor naczelny "Nadnoteckich Ech" Jan Pertek, który stwierdził, że tygodnik nigdy nie szukał taniej reklamy i nigdy "nie ociekał krwią" aby pozyskać czytelników. We wspomnianym artykule stwierdzono jedynie fakty, z których należy wyciągnąć wnioski.

Z kolei Agata Michalska przedstawiła działania związane z obchodami 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego Część z tych działań jest już zrealizowana, a pozostałe są w trakcie realizacji. I tak został zawiązany zespół redakcyjny ds. przygotowania albumu o powstaniu wielkopolskim. W skład zespołu redakcyjnego wchodzą pracownicy Starostwa: Anna Bielejewska Bugajewska - naczelnik wydziału promocji ochrony zdrowia i spraw społecznych, Agata Michalska oraz pracownicy muzeum Elżbieta Gajda - kierownik muzeum oraz Karolina Rążewska - Golik. Materiały do albumu pozyskiwane są od mieszkańców powiatu w tym od potomków powstańców. Do współpracy zaproszono przedstawicieli z każdej z gmin powiatu. Dużego wsparcia w tej dziedzinie udzielają członkowie Miłośników Ziemi Czarnkowskiej oraz Muzeum Ziemi Czarnkowskiej. W lutym 2017 roku, przy współudziale finansowym powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, miasta Czarnków, gminy Czarnków, gminy Lubasz, Banku Spółdzielczego oraz OSM w Czarnkowie został nakręcony film o przebiegu powstania w powiecie. Producentem filmu jest Telewizja Asta. Premiera filmu dla publiczności planowana jest na jesień 2017 r. w czarnkowskim kinie "Światowid". Również w związku z udanym tegorocznym przedsięwzięciem "Nocy w Starostwie", zaplanowano zorganizowanie drugiej, podobnej edycję z udziałem grupy rekonstrukcyjnej na styczeń 2018 r. Rozważana jest możliwość wykonania murala. O tym czy będzie to mural czy tablica zależy od miejsca umieszczenia grafiki. Nie ma jeszcze ostatecznie podjętej decyzji w tym temacie. Najprawdopodobniej będzie to tablica umieszczona na budynku Starostwa. Planowana jest też rekonstrukcja i odsłonięcie pomnika. Jego projekt przygotowany został przez Józefa Nowickiego. Na 7 stycznia 2019 r. planowana jest konferencja na temat Powstania Wielkopolskiego w powiecie, podczas której odbędzie się promocja albumu oraz wystawa tematyczna w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej. 8 stycznia 2019 r. nastąpi uroczystość odsłonięcia pomnika połączona z inscenizacją walk powstańczych. Całość odbędzie się na placu Wolności w Czarnkowie. Natomiast w kolejnych dniach 9-11 stycznia 2019 r. odbędą się rekonstrukcje walk powstańczych w wytypowanych miejscowościach. O przygotowaniach do uroczystych obchodów 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego mówił również dyrektor MCK Jan Pertek oraz kierownik Muzeum Ziemi Czarnkowskiej Elżbieta Gajda. Z przedstawionych informacji wynika, że w Czarnkowie zostanie godnie uczczona 100. rocznica jedynego zwycięskiego powstania w Polsce.

W czasie sesji radni wysłuchali również sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, które zaprezentowała Kamila Szpotek. Natomiast burmistrz Franciszek Strugała przedstawił relację z pracy między sesjami. Mówił między innymi o rozstrzygnięciu przetargu na budowę ulicy Nojego, który wygrała firma Colas Polska Sp. z o.o. W dniu 11 kwietnia 2017 r. podpisano umowę. Łączny koszt budowy to 1 242 316,74 zł, natomiast termin wykonania to 30 września 2017 r. Rozstrzygnięto też przetarg na remont pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Browarnej 6. W ramach postępowania wpłynęły 4 oferty. Wykonawcą została firma Usługi Budowlano - Wykończeniowe Romana Prywerek z Wielenia. Umowa jest w trakcie podpisywania, a łączny koszt remontu to 133 352,22 zł. Termin wykonania to 30 czerwca 2017 r. Zakończono też przyjmowanie ofert w ramach przetargu na wybór wykonawcy budowy ścieżek rowerowych. W ramach przetargu wpłynęły trzy oferty. Obecnie trwają prace związane z wyborem wykonawcy. Planowany termin zakończenia budowy to30 września 2017 r. 10 kwietnia 2017 r. zakończono też nabór ofert na projekt remontu ul. Rybaki, ul. Putza i pl. Bartoszka. Wpłynęły dwie oferty, a wybrano ofertę firmy Viabud. Koszt projektu to 17 000 zł. W dniu 10 kwietnia 2017 r. zakończono wycinkę drzew oraz zwożenie drzew przy rzece Noteć pod budowę ścieżki rowerowej - 203 topole. Zgodnie z draftem umowy wykonawca ścieżki rowerowej zostanie zobowiązany do nasadzenia zastępczego 203 drzew. Dokonano też odbioru dokumentacji przebudowy dróg dojazdowych i placów na terenie szkoły podstawowej nr 1 w Czarnkowie. Trwają prace związane z opracowaniem projektu na przebudowę łącznika w gimnazjum oraz nad projektem dotyczącym budowy boisk do piłki nożnej plażowej, siatkowej plażowej oraz badmintona na terenie Łazienek Czarnkowskich. W dniu 26 kwietnia 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące ww. inwestycji. Burmistrz mówił również o remontach zasobów mieszkaniowych, promocji miasta i wielu innych działaniach. W czasie sesji podjęto również pięć uchwał, ważnych dla miasta i jego mieszkańców.
Marek Ambicki


Fot. Marek Ambicki
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.