Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria     Archiwum
Dzisiaj jest: 14 sierpnia 2022, niedziela.  Imieniny: Alfreda, Anastazji, Euzebiusza, Maksymiliana

R E K L A M Afree counters


UWAGA! AKCJA "PRĘDKOŚĆ"!W dniach 14 - 16 lipca br. na drogach województwa wielkopolskiego policjanci przeprowadzą kolejne działania ukierunkowane na egzekwowanie przepisów dotyczących obowiązujących ograniczeń prędkości. W związku z tym apelujemy już dziś, aby bezwzględnie dostosować prędkość pojazdu do obowiązujących ograniczeń prędkości i warunków panujących na drodze.

To kolejna tego typu akcja przeprowadzana na drogach Wielkopolski, nadal bowiem kierujący lekceważą ograniczenia i łamią przepisy ruchu drogowego. Przypomnijmy, że przekroczenia prędkości stanowią jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych na terenie naszego kraju. Głównym założeniem działań będzie represjonowanie niezgodnego z przepisami zachowania na drodze, a także przypomnienie kierowcom o obowiązujących przepisach.

Pojedziesz za szybko - stracisz prawo jazdy
Od maja 2015 r. obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące zatrzymania prawa jazdy. Ustawa o kierujących pojazdami zawiera przesłanki do administracyjnego zatrzymania prawa jazdy w przypadku rażącego przekroczenia prędkości dopuszczalnej w obszarze zabudowanym (powyżej 50 km/h) oraz przewożenia nadmiernej liczby osób. W praktyce, ujawnienie takiego czynu skutkuje zatrzymaniem dokumentu prawa jazdy w trakcie prowadzonej kontroli drogowej i przesłaniem go do właściwego starosty, który - wydając decyzję administracyjną - formalnie zatrzyma ten dokument - za pierwszym razem na 3 miesiące. Starosta wyda powyższą decyzję niezależnie od tego, czy prawo jazdy zostało fizycznie zatrzymane przez policjanta. Zgodnie z zapisami Ustawy, podmioty uprawnione do kontroli ruchu drogowego informują właściwego starostę o każdym ujawnionym przypadku dopuszczenia się jednego z powyższych czynów. Na podstawie tej informacji starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierowcę do zwrotu prawa jazdy, o ile dokument ten nie został wcześniej zatrzymany.

Istotne jest, iż 3-miesięczny okres, na jaki zatrzymywane będzie prawo jazdy, zacznie biec od daty jego faktycznego zatrzymania przez policjanta, a jeżeli czynność ta nie miała miejsca, dopiero od momentu jego zwrotu do właściwego organu - starosty.

Ujawnienie faktu ponownego kierowania pojazdem w tym 3 - miesięcznym okresie, będzie skutkowało jego wydłużenie do 6 miesięcy. Kierowanie pojazdem w tych okresach (decyzja starosty o zatrzymaniu prawa jady) jest wykroczeniem określonym w art. 94 kw.

Kolejna "wpadka" bez prawa jazdy, wiązać się będzie z cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami. Jego przywrócenie zostało obwarowane koniecznością spełnienia wszystkich wymagań stawianych osobie, która po raz pierwszy ubiega się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami (kurs i egzamin). Kierowanie pojazdem w tym okresie (decyzja starosty o cofnięciu uprawnień) jest przestępstwem określonym w art. 180a kk., który stanowi: "Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2."

Przypomnijmy też, że za określonego rodzaju zachowania na drodze policjant może nam zatrzymać prawo jazdy fakultatywnie. Jeśli stworzymy zagrożenie w ruchu drogowym, będziemy sprawcą kolizji czy wypadku , gdzie w rażący sposób naruszyliśmy przepisy ruchu drogowego, bądź nie dostosowaliśmy się do przepisów ruchu drogowego również możemy liczyć się z zatrzymaniem uprawnień do kierowania pojazdem.
KPP w Czarnkowie


Ładuję plik...
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.