Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria     Archiwum
Dzisiaj jest: 15 sierpnia 2022, poniedziałek.  Imieniny: Daniela, Marii, Napoleona, Stefana

R E K L A M Afree counters


SPADEK BEZROBOCIA W POWIECIEBezrobocie w kraju, o czym świadczą analizy i statystyki, opracowywane zarówno przez powiatowe, jak i wojewódzkie urzędy pracy, systematycznie spada. Na koniec czerwca 2017 roku stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 7,1%, a w województwie wielkopolskim, w którym jest najniższy poziom bezrobocia w kraju, 4,2%.

Spadek bezrobocia odnotowano również w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim. Według danych statystycznych, stopa bezrobocia w czerwcu 2017 roku w powiecie, w porównaniu do analogicznego okresu roku, ubiegłego spadła o 1,3 punktu i obecnie wynosi 5,2%. Spośród powiatów należących do podregionu pilskiego, to właśnie powiat czarnkowsko - trzcianecki poszczycić się może najniższą stopą bezrobocia.

Na koniec czerwca roku bieżącego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie zarejestrowanych było 1.691 osób. Ponad połowę bezrobotnych (57%) stanowiły osoby zamieszkałe na wsi (964 osoby).

Jak pokazują dane statystyczne, w okresie styczeń - czerwiec 2017 roku, odpływ bezrobotnych przewyższał napływ o 582 osoby, tj. o 27,9% (napływ 2.711 osób, odpływ 3.332 osoby). Z kolei w czerwcu tego roku w PUP w Czarnkowie zarejestrowało się 287 osób, a wyrejestrowanych zostało 428 osób.

Optymizmem napawa fakt, że główną przyczyną wyłączeń z ewidencji są podjęcia pracy. Aż 44,6% wyrejestrowań w czerwcu (191 osób) nastąpiło z powodu podjęcia pracy.

Przedsiębiorcy szukający potencjalnych pracowników często korzystają z pomocy urzędu pracy. W okresie styczeń - czerwiec urząd dysponował 1.702 ofertami pracy, co stanowi wzrost o 54 oferty w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W czerwcu do Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie wpłynęło 281 ofert pracy, z czego 69 ofert subwencjonowanych.

Mniejsza liczba osób bezrobotnych, a większa ilość składanych ofert pracy, powoduje, że pracodawcy mają problem z pozyskaniem pracowników, w związku z czym decydują się na zatrudnienie cudzoziemców. W roku bieżącym zarejestrowanych zostało już 1.129 oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców (głównie osób pochodzących z Ukrainy), co stanowi wzrost o 532 oświadczenia w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku. Mniejsza liczba bezrobotnych, a większa ilość ofert pracy pokazuje, iż w obecnych czasach to pracownik wybiera sobie pracodawcę i decyduje, gdzie chce pracować oraz za jakie wynagrodzenie.

Chcąc umożliwić osobom bezrobotnym podjęcie pracy, a pracodawcom pomóc w znalezieniu odpowiednich pracowników urząd pracy oferuje zarówno usługi pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, jak i wsparcie finansowe, w postaci między innymi: jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, bonu na zasiedlenie, bonu zatrudnieniowego czy refundacji części kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia. Urząd pracy oferuje osobom bezrobotnym także szkolenia (np. "Gospodarka magazynowo - towarowa, w tym uzyskanie uprawnień do pracy wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym" czy "Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi stali niskotopliwych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych metodą MAG-135"), które mają na celu podniesienie kompetencji czy zdobycie określonych uprawnień.

8.170.800 zł to kwota jaką Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie zamierza przeznaczyć w 2017 roku na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Do tej pory wydatkowano 4.369.807 zł, co stanowi 53,5% wykonania planu finansowego. Z kolei, w wyniku zawarcia dotychczasowych umów, środki zaangażowane są na kwotę 6.800.000 zł.

Wszystkich chcących skorzystać z ofert pracy, urząd zaprasza do współpracy i składania wniosków.
Monika Mierzwa
Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.