Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 23 kwietnia 2021, piątek.  Imieniny: Alberta, Heleny, Ilony, Jerzego, Wojciecha

R E K L A M Afree counters


JUBILEUSZ W MIESIĄCU TRZEŹWOŚCI
Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem!Grupy AA z całego regionu dziękowały za dar trzeźwości podczas "Dni Trzeźwości" w 20. rocznicę Gminnego Ośrodka Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Wieleniu. Uroczystość odbyła się z udziałem współpracujących z grupą AA z Wielenia grup z Drawska, Drezdenka, Czarnkowa, Trzcianki, Lubasza, Połajewa, Barlinka, Obornik, Szamotuł, Sierakowa, Wronek, a także śląskiej grupy z Bytomia.

Wszystkich bardzo serdecznie podjęli gospodarze, zarazem organizatorzy uroczystości na czele z burmistrz Wielenia Elżbietą Rybarczyk oraz członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przewodniczącym Grzegorzem Dębskim. Burmistrz sprawowała patronat nad realizacją tego wyjątkowego przedsięwzięcia, przygotowywanego od kilku miesięcy z myślą o obchodzonym w tym roku jubileuszu. 9 lutego 1997 roku powstał Gminny Ośrodek Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Wieleniu, ale obchody zaplanowane zostały w "sierpniu - miesiącu trzeźwości" w gronie osób oddanych krzewieniu trzeźwości, promocji zdrowia oraz przeciwdziałaniu uzależnień.

Modlitwa o trzeźwość i zdrowie...
W dniu 12 sierpnia 2017 roku o godz.18.30 w kościele pw. Wniebowzięcia Matki Bożej i św. Michała w Wieleniu osoby związane z ideą ruchu trzeźwościowego, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Wielenia i okolic wzięli udział w koncelebrowanej mszy św. odprawionej w intencji ruchu trzeźwości rozwijanego na Ziemi Wieleńskiej. Homilię wygłosił o. Grzegorz Górnik z Górki Klasztornej. Modlono się o miłość, pokój, trzeźwość i zdrowie rodzin oraz za organizacje i wspólnoty trzeźwościowe, aby niosły nadzieję cierpiącym i wspomagały ich w zdrowieniu. Ojciec Grzegorz mówił o chorobie alkoholowej jako o problemie ogólnospołecznym oraz o ludziach wybranych przez Boga, którym została dana trzeźwość, i że pomoc w trwaniu w niej daje Grupa AA. W rozważaniach poruszony został także problem innych uzależnień, które stanowią coraz większe zagrożenia współczesne dla zdrowia i życia człowieka. Okolicznościową mszę św. zakończył proboszcz parafii ks. Marek Sobkowiak, dziękując włodarzom gminy Wieleń za zaangażowanie w kształtowanie właściwych postaw trzeźwego modelu życia w środowisku wieleńskim.

Podziękowania i gratulacje jubileuszowe...
Obchody z okazji 20-lecia działalności Gminnego Ośrodka Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Wieleniu oraz "Dni Trzeźwości" odbyły się w Sali Herbowej Ośrodka Kultury "Strzelnica" w Wieleniu. Przybyłych gości powitała burmistrz Elżbieta Rybarczyk, zaczynając słowami wprowadzenia: "Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem" (Dante Alighieri). Wystąpienie okolicznościowe przepełnione było słowami otuchy dla wszystkich, którzy podejmują codzienną, trudną walkę o godność własną i godność rodzin osób uzależnionych i współuzależnionych. Było także pochwałą wyboru życia w trzeźwości. Nie zabrakło gratulacji, podziękowań i podsumowań minionych 20 lat nieprzerwanej działalności Gminnego Ośrodka Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Wieleniu.

W pierwszej kolejności podziękowania za zaangażowanie w umacnianie ruchu trzeźwościowego na Ziemi Wieleńskiej skierowane zostały przez przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Grzegorza Dębskiego pod adresem burmistrz Wielenia, która mimo licznych obowiązków zawsze znajduje czas na rozwiązywanie problemów uzależnień i wspiera działalność Ośrodka. Podziękowania odebrały również sekretarz gminy Wieleń Krystyna Heppner oraz skarbnik gminy Wieleń Agnieszka Gapska. Przedstawicielom Samorządu Gminy Wieleń wręczone zostały bukiety słoneczników i przepełnione wdzięcznością podziękowania okolicznościowe. Podziękowania przekazane zostały również Janowi Graczykowi - zastępcy burmistrza Wielenia za dotychczasowe zaangażowanie w działalność Ośrodka. Podziękowania przekazane zostały staroście powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego Tadeuszowi Teterusowi, reprezentowanemu podczas jubileuszu przez Annę Bielejewską - Bugajewską - naczelnik Wydziału Promocji, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

Wspaniałą niespodzianką przygotowaną przez burmistrz Wielenia było uhonorowanie osób, które od początku angażują się w rozwijanie ruchu trzeźwościowego na Ziemi Wieleńskiej. Imienne podziękowania otrzymał pionier ruchu, lider trzeźwości Grzegorz Dębski, przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieleniu, gospodarz Ośrodka. Specjalne podziękowania otrzymała Maria Lange - członek GKRPA w Wieleniu, pionier ruchu trzeźwościowego na Ziemi Wieleńskiej, oddana sprawie pomocy rodzinom uzależnionym, która przyczyniła się do powstania OPiPZ w Wieleniu. Słowa specjalnych podziękowań popłynęły także pod adresem Ireny Piotrowskiej - członka GKRPA w Wieleniu, zastępcy przewodniczącego Komisji, organizatora wielu działań profilaktycznych w oświacie w zakresie uzależnień. Podobne podziękowania otrzymała także Jolanta Grześ - członek GKRPA w Wieleniu, oddana sprawie krzewienia trzeźwości w środowisku lokalnym, zaangażowany pracownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu. W podziękowaniach za wspieranie od początku działalności GOPiPZ i wspieranie ruchu trzeźwościowego pojawiły się także nazwiska osób nieobecnych ks. kan. Romana Poplewskiego oraz ks. Pawła Pawlickiego z Chojna. Dla Grup AA "Dla Siebie i Innych" w Wieleniu podziękowania burmistrz Elżbieta Rybarczyk przekazała na ręce rzecznika wieleńskiej grupy AA Tadeusza Borczyka. Ponadto podziękowania otrzymali pozostali, aktualni członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieleniu: Ewa Studniewska, Alina Nowak, Krzysztof Schab, Lucyna Nawrot, Beata Lewandowska, Hanna Forbrich.

Organizatorzy jubileuszu pamiętali także o członkach Komisji, którzy nie byli obecni w dniu jubileuszu: Jakub Rzeźnik i Anna Szwajcer oraz o tych osobach, które w minionych latach wspierały działania trzeźwościowe, będąc członkami GKRPA w Wieleniu: Renata Kurkiewicz i Magdalena Waśko. Część oficjalną uroczystości zakończyło wykonanie pamiątkowego zdjęcia wyróżnionych podczas jubileuszu. Był urodzinowy tort i wspaniała zabawa taneczna z krzyskim zespołem. Nie zabrakło wzruszającego świadectwa trzeźwości przedstawionego przez członków grupy AA z Bytomia.

Z kart historii GOPiPZ w Wieleniu...
Historię Ośrodka przypomniał przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieleniu Grzegorz Dębski. Podczas jubileuszu prezentowana była kronika, w której udokumentowano najważniejsze wydarzenia.

Ośrodek Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Wieleniu powstał 9 lutego 1997r. Pierwsza siedziba mieściła się przy ul. Sienkiewicza 1. Było to jedno pomieszczenie o pow. 16 m2. Spotykać zaczęła się dwuosobowa grupa Anonimowych Alkoholików z Wielenia. Po czterech latach okazało się, że pomieszczenie jest zbyt małe, mittingi rocznicowe, terapia prowadzona przez psychologa w jednym, niedużym pokoju, były utrudnione. Pod koniec 2000 r. Zarząd Miejski w Wieleniu przydzielił nowe pomieszczenie o pow. 44 m2, przy ul. Lipowej 3. Składało się ono z dwóch niedużych sal mittingowych, gabinetu psychologa i terapeuty oraz zaplecza socjalnego. W tym Ośrodku osoby potrzebujące pomocy spotykały przez okres pięciu lat.

W 2005 r. przydzielony został lokal o pow. 207 m2. znajdujący się przy ul. Międzyleskiej 4 w Wieleniu. Spełniły się marzenia wielu osób uzależnionych i współuzależnionych. Przeprowadzono szereg prac remontowo - malarskich, a także w 2016 roku zamontowano klimatyzację. W obecnym Ośrodku mieszczą się dwie sale mittingowe, w tym jedna o pow. 107 m2, ponadto dwa gabinety psychologa i terapeuty oraz zaplecze socjalno - gospodarcze i duży hol. Gabinety i sale wyposażone są w sprzęt komputerowy, kserokopiarkę, telewizor, kino domowe, telefon i sprzęt audiowizualny. Ośrodek posiada bogato wyposażoną tematycznie biblioteczkę. Można korzystać też z czasopism - Remedium, Świat problemów, Niebieska linia, Trzeźwymi bądźmy, Uzależnienia i Współuzależnienia.

Pomieszczenia służą do prowadzenia przez psychologa i terapeutów terapii indywidualnej i grupowej, a także odbywają się mittingi Anonimowych Alkoholików, spotkania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przeprowadza się rozmowy mające na celu zmotywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia. Regularnie odbywają się zajęcia świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, która czynna jest dwa razy w tygodniu.

W salach organizowane są uroczyste mittingi, spotkania rocznicowe, opłatkowe, zabawy a także różnego rodzaju szkolenia z zakresu profilaktyki i uzależnień. Dla dzieci urządza się Mikołajki, Gwiazdkę, Dzień Dziecka i inne rodzinne spotkania. W Ośrodku swoją siedzibę miało Wieleńskie Stowarzyszenie Wspierania Trzeźwości "Ku słońcu". W Ośrodku działa Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dotyczący uzależnień i współuzależnienia. W ww. Punkcie dyżur pełni Gospodarz Ośrodka - terapeuta uzależnień. Ponadto w Ośrodku dyżury pełnią psycholog, terapeuta - Anna Blichowska, terapeuta uzależnień - Wiktor Blichowski oraz psycholog Przemysław Król.

W Ośrodku działa Komisja Interdyscyplinarna oraz Grupy Robocze dotyczące przemocy w rodzinie przy współpracy z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policji, kuratorów, pedagogów szkolnych oraz Prokuratury. Ośrodek służy również celom profilaktycznym - nie związanym z ruchem AA. Odbywają się w nim grupowe badania mające na celu wczesne wykrywanie niektórych chorób nękających naszą cywilizację (m.in. badania mammograficzne i inne). Ośrodek czynny jest każdego dnia i nie brakuje w nim osób, bez których nie sposób dziś w Wieleniu mówić o obecnym rozkwicie ruchu skupionego wokół grup samopomocowych oraz o promocji i profilaktyce uzależnień.
Hanna Forbrich, Beata LewandowskaFot. Magdalena Wachowiak
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.