Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria     Archiwum
Dzisiaj jest: 10 sierpnia 2022, środa.  Imieniny: Bogdana, Bohdana, Bogny, Laury, Wawrzyńca

R E K L A M Afree counters


WIELEŃSCY RADNI PRZECIWNI PODZIAŁOWI POWIATU!Jedność miasta i gminy Wieleń w granicach aktualnego powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego jest gwarantem harmonijnego i wszechstronnego rozwoju całej gminy.

Podczas XXVII sesji Rady Miejskiej w Wieleniu strategicznym punktem było przyjęcie przez radnych stanowiska odpowiadającego na informacje pojawiające się w lokalnych mediach na temat podejmowanych działań przez Komitet Miejski Prawa i Sprawiedliwości w Trzciance oraz burmistrza Trzcianki, zmierzających do "przywrócenia funkcjonowania Powiatu Trzcianeckiego". Rok 2018 ustanowiono rokiem Gminnych Jubileuszy "Wieleń 2018 - 910 lat grodu i 670 lat nadania praw miejskich", co jednoznacznie ukazuje jedność i dorobek Ziemi Wieleńskiej - miasta i gminy Wieleń.

Jednogłośnie przeciw podziałowi
Upowszechniane informacje dotyczące powiatu trzcianeckiego, obejmujące między innymi włączenie w jego skład obszaru gminy Wieleń, nie miały i nie mają akceptacji Rady Miejskiej w Wieleniu oraz mieszkańców gminy. Wieleńscy radni jednogłośnie przyjęli stanowisko, które przeciwstawia się pomysłowi powstania dwóch odrębnych powiatów. Podejmowane działania dotyczące włączenia gminy Wieleń w skład powiatu trzcianeckiego odbywają się poza gminą Wieleń i jej organami, co może skutkować naruszeniem integralności i granic administracyjnych gminy. Inicjatywa ta podejmowana jest przez środowiska zewnętrzne i nie uwzględnia potrzeb mieszkańców. Podział zahamuje rozwój całej gminy, w tym samego miasta, które zostałoby podzielone na dwie miejscowości. - Takie rozwiązanie jest absolutnie niemożliwe ze względu na szereg powiązań gospodarczych, organizacyjnych, kulturowych, inwestycyjnych i społecznych. Jedność terytorialna miasta i gminy Wieleń jest niepodważalna i zgodna z wolą mieszkańców - uważa burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk, która zobowiązała się do działania w duchu przyjętego stanowiska i jego upowszechniania.

Lepsza jakość wody
Rada Miejska w Wieleniu zdecydowała o zaciągnięciu pożyczki preferencyjnej (częściowo umarzalnej) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadnie inwestycyjne w wysokości do 1.090.000,00 złotych z przeznaczeniem na inwestycję gminną pn. "Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Janka z Czarnkowa w Wieleniu". Dzięki podjętej uchwale lewobrzeżna część Wielenia, Miały i Wrzeszczyna mają szansę na lepszą jakość wody, którą od lat do użytku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie dopuszcza warunkowo.

Hamrzysko - Krucz
Gmina Wieleń oraz Gmina Lubasz podejmują wspólną inicjatywę polegającą na przebudowie drogi Hamrzysko - Krucz. Liderem projektu będzie Gmina Wieleń, która będzie ubiegała się o dofinansowanie inwestycji w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019". W przypadku uzyskania dofinansowania realizacja projektu zakończy się w roku 2018.

910 i 670 lat
Gmina Wieleń jest świadoma posiadanych zasobów przyrodniczych, kulturowych, w tym historycznych, które eksponuje w podejmowanej działalności promocyjnej oraz społecznej, turystycznej, jak również w zachowanej, planowanej i tworzonej infrastrukturze. Rok 2018 daje kolejne możliwości do promocji gminy Wieleń w kontekście obchodów dwóch rocznic, a mianowicie 910 lat grodu Wieleń oraz 670 lat nadania praw miejskich. W związku z powyższym Rada Miejska uchwaliła, że 2018 będzie rokiem jubileuszowym i obejmie pełne rocznice dwóch najważniejszych wydarzeń historycznych związanych z Wieleniem, które należy uwzględnić w prowadzonej działalności promocyjnej Miasta i Gminy Wieleń oraz patriotycznej opartej na poczuciu tożsamości z naszą Małą Ojczyzną.
Bartosz Niezborała
UM Wieleń


Stanowisko Rady Miejskiej w Wieleniu


Stanowisko Rady Miejskiej w Wieleniu - do pobrania
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.