Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria     Archiwum
Dzisiaj jest: 14 sierpnia 2022, niedziela.  Imieniny: Alfreda, Anastazji, Euzebiusza, Maksymiliana

R E K L A M Afree counters


PRZERWANE OBRADY
Podczas XLVI sesji Rady Gminy Czarnków, która odbyła się 22 listopada 2017 r., najważniejszym punktem w porządku obrad było sprawozdanie oraz ocena stowarzyszeń działających na terenie gminy Czarnków. Na sesji obecnych było 15 radnych. W obradach uczestniczyli: sekretarz gminy Czarnków Feliks Łaszcz, skarbnik gminy Czarnków Magdalena Mendyk, radca prawny Aleksandra Jaroszewicz, radca prawny Radosław Łotyszonek oraz zaproszeni goście.

W jednym z pierwszych punktów porządku obrad prezes Czarnkowsko - Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania Agnieszka Kulesza przedstawiła sprawozdanie z dotychczasowej i bieżącej działalności. Omówiła główne zasady udzielania wsparcia dla całej społeczności lokalnej z terenu LGD, obszar komunikacji, a także planowane w roku 2018, jak również te zakończone, nabory na projekty grantowe. Mówiła, że podczas "Agro Targów" nagrodzone zostały następujące inicjatywy z gminy Czarnków: Równe Szanse - Z ceramiką na Ty! - promocja osób z niepełnosprawnościami pracujących zawodowo; Aktywne Zosieńki - "Międzypokoleniowa Zośka" - działania na rzecz społeczności lokalnej we wsi Zofiowo, Stowarzyszenie "Przyjazna Wieś Gębice" - Gotujemy się do gotowania. Nadmieniła, że bieżące działania LGD ukierunkowane są na aktywizację społeczności lokalnej w różnych obszarach. Przypomniała, że w Gębiczynie odbyło się wydarzenie promujące turystykę, rekreację i zdrowy styl życia pod nazwą "Pieszo konno, kajakiem, na kole".

O współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi w 2017 r. w dalszej części mówiła pracownik Urzędu Gminy Czarnków Agnieszka Wiśniewska, która poinformowała, że obecnie na terenie gminy działa 35 stowarzyszeń. Świadczy to o tym, że wielu mieszkańców chce się organizować i działać w swoim środowisku i realizować różne cele społeczne, sportowe, kulturalne, itp. W sprawozdaniu, które radni usłyszeli, była informacja o ilości stowarzyszeń, które korzystały z dotacji z Urzędu Gminy. Corocznie, na podstawie uchwały Rady Gminy Czarnków przyjmującej program współpracy z organizacjami pozarządowymi, wójt ogłasza konkurs na realizację zadań ze sfery pożytku publicznego. Jeżeli oferta jest prawidłowa, stowarzyszenie może otrzymać dotację. Z otrzymanej dotacji należy się rozliczyć. W podsumowaniu pracownik urzędu dodała, że organizacje pozarządowe są ważnym partnerem Gminy Czarnków, która zleca im realizację zadań publicznych z przekonaniem, że znając potrzeby społeczności lokalnej mogą je skutecznie i efektywnie realizować dla osiągnięcia ważnych celów społecznych. Tuż przed planowanym blokiem uchwał, przewodniczący Rady Janusz Wielgosz ogłosił przerwę w obradach, a wznowienie przewidziane jest na dzień 30 listopada 2017 r.
Urząd Gminy w Czarnkowie


O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.