Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria     Archiwum
Dzisiaj jest: 10 sierpnia 2022, środa.  Imieniny: Bogdana, Bohdana, Bogny, Laury, Wawrzyńca

R E K L A M Afree counters


MOPS POZYSKUJE FUNDUSZEWychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miasta Czarnkowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej aktywnie pozyskuje fundusze europejskie. W 2018 roku realizowane są trzy projekty w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Głównym celem inicjatyw projektowych jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców poprzez różnorodne wsparcie aktywizacji i integracji społeczno - zawodowej, poprawę dostępu do usług społecznych i zdrowotnych oraz wzmocnienie zaplecza specjalistów w różnych dziedzinach. Łączna wartość pozyskanego dofinansowania unijnego dla budżetu miasta Czarnków (MOPS) to ponad 1,5 mln złotych. Dzięki tym środkom mieszkańcy mają możliwość skorzystania z bezpłatnych usług: opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszania, specjalistycznych (rehabilitacji, pielęgniarki, psychologów) oraz asystenckich dla osób z niepełnosprawnością. Właśnie został otwarty Klub Seniora, który funkcjonuje przy Centrum Senioralnym Miasta Czarnków. Planuje się również uruchomienie mieszania wspomaganego.

Obecnie mieszkańcy mają bezpłatny dostęp do specjalistów: prawnik, terapeuta uzależnień, psycholodzy, doradca zawodowy, animator społeczności lokalnej, poradnictwa obywatelskiego, szerokiego zakresu usług szkoleniowych, dzięki którym mogą zdobywać nowe umiejętności i kwalifikacje, dostosowując się do potrzeb rynku pracy. Mieszkańcy mogą również podnosić swoje doświadczenie zawodowe biorąc udział w stażach zawodowych od 3-5 miesięcy.

W minionym tygodniu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie zainicjował dwa ważne wydarzenia integracyjne w ramach realizowanych projektów.

Pierwsze z nich odbyło się 28 czerwca br. na terenie przystani rzecznej w Czarnkowie w ramach projektu "Aktywny Czarnków - działania aktywnej integracji w Mieście Czarnków". Celem spotkania było podnoszenie poziomu aktywności mieszkańców oraz instytucji lokalnych na rzecz samodzielnego rozwiązywania ważnych problemów społecznych poprzez promowanie działań aktywizujących, edukacyjnych, kulturalnych i integrujących społeczność lokalną. Dzieci miały do dyspozycji wiele atrakcji dla ciała i ducha, np. dmuchane zamki, malowanie farbami na folii, gry i zabawy z animatorem, a także watę cukrową i kiełbaskę z grilla.

Drugie wydarzenie miało miejsce w miniony piątek, a było nim otwarcie Klubu Seniora w ramach projektu "Niesamodzielni i niepełnosprawni mają wsparcie w Czarnkowie". Projekt realizowany będzie do 31 października 2019 roku przy Centrum Senioralnym w Czarnkowie. Celem inicjatywy jest przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów, a także stworzenie możliwości rozwijania zainteresowań, umiejętności oraz uczestniczenie w życiu kulturalnym. Zadania te zostaną zrealizowane w formie warsztatów zajęciowych, wspólnych wyjazdów do teatru czy kina. Ponad to seniorzy mogą skorzystać z gimnastyki rekreacyjnej m. in. aerobik, nordic walking, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup. Zainteresowani seniorzy będą mogli skorzystać z pomocy przy obsłudze komputera i Internetu oraz czerpać przyjemności dla duszy dzięki biblioteczce senioralnej. Uroczystego otwarcia Klubu Seniora dokonała Ewa Kozłowicz - kierownik MOPS, która nie kryła radości z tej inicjatywy. Po części oficjalnej kierownik pokroiła okazjonalny tort, a po kawie i herbatce pierwsi seniorzy rozpoczęli zajęcia warsztatowe rozwijające umiejętności i zainteresowania, prowadzone przez specjalistów ze Stowarzyszenia Bliżej Siebie i Natury.

Za wsparcie realizowanych projektów dziękujemy burmistrzowi miasta Czarnków oraz Radzie Miasta Czarnków.
MOPS w Czarnkowie

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.