Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria     Archiwum
Dzisiaj jest: 17 sierpnia 2022, środa.  Imieniny: Anity, Elizy, Jacka, Joanny, Juliana, Mirona

R E K L A M Afree counters


SUPER DYREKTOR W EDUKACJI LUBASZTo był maj - I wcale nie pachniała Saska Kępa, ale któż wiedział, że już kilka miesięcy później dyrektor Szkół prowadzonych przez Edukację Lubasz Renata Małecka "wyląduje" niedaleko wspomnianej Saskiej Kępy. A rzecz miała się następująco...

Właśnie w maju na Facebooku pojawił się wpis, że ogłoszono ogólnopolski konkurs o tytuł Super Dyrektora Szkoły. Wtedy to pracownicy Szkół im. I. J. Paderewskiego prowadzonych przez Edukację Lubasz, a dokładnie wicedyrektor Iwona Libera i pedagog szkolny Agnieszka Gołębiewska wpadły na pomysł zgłoszenia kandydatury Renaty Małeckiej do konkursu. Nie mogło być inaczej. Konkurs skierowany był do szeroko rozumianych społeczności szkolnych, które mogły zgłaszać swoich dyrektorów. Dyrektorów tworzących atmosferę sprzyjającą edukacji i wzmacniających samodzielność swoich podopiecznych, mających wizję rozwoju placówki oraz współpracujących z rodzicami i społecznością lokalną. Wreszcie dyrektorów, którzy z pasją dbają o rozwój podległych im placówek oraz wprowadzają nowe rozwiązania pedagogiczne i organizacyjne. Warunek był jeszcze jeden - zgłoszona osoba powinna być czynnym zawodowo dyrektorem i posiadać minimum trzyletni staż pracy na tym stanowisku w danej placówce. Dyrektor Renata Małecka spełniała wszystkie te warunki.

Nauczycielki przystąpiły ze skrupulatną dokładnością do dzieła i opisały sylwetkę oraz działania pani dyrektor, biorąc pod uwagę ostatnie lata jej pracy i współpracy z "Edukacyjnym Teamem". Szczególnie zwrócono uwagę na kilka zasadniczych punktów w inicjatywach i przedsięwzięciach podejmowanych przez dyrektor Renatę Małecką: dbałość o rozwój uczniów, podpisywanie umów partnerskich dających młodzieży możliwość poszerzania wiedzy i kompetencji, inicjowanie różnorodnych szkolnych przedsięwzięć o charakterze patriotycznym, obywatelskim, społecznym, sportowym, obronnym, dbałość o kadrę pedagogiczną i niepedagogiczną, skuteczne rozwijanie kompetencji zawodowych pracowników (innowacyjne szkolenia, kursy, warsztaty), aktywną współpracę z Radą Rodziców, motywując ich tym samym do działania na rzecz młodzieży szkolnej oraz podejmowania inicjatyw o charakterze lokalnym. Ponadto opisano, że pani dyrektor ma wizję szkoły, która spaja działalność placówki z internatem, dostrzeżono, że jest partnerem w rozmowie - stawia na relacje międzyludzkie i dialog, wspiera uczniów w procesie kształcenia i wychowania (przede wszystkim w sytuacjach trudnych), jest promotorem szkolnych tradycji i ceremoniału, a jej praktyka stawiana jest za wzór do naśladowania. Podsumowując sylwetkę dyrektor Renaty Małeckiej, nauczycielki stwierdziły, że bywa szalona i spontaniczna w szkolnym działaniu, a kreatywność i zmiana to jej drugie imię. Samo zgłoszenie miało być niespodzianką, jednak przepisy związane z ochroną danych osobowych wymusiły zmianę sytuacji.

Zgłoszenie wysłano w lipcu, poparte prezentacją multimedialną. Wpłynęły wnioski z całej Polski w dwóch kategoriach: dyrektora szkoły i dyrektora przedszkola. I nagle, we wrześniu, dotarło zaproszenie z Warszawy na V Kongres Edukacja i Rozwój, który odbywał się w dniach 18-19 października oraz na galę wręczenia nominacji i statuetek o tytuł Super Dyrektora. Tegoroczny kongres minął pod hasłem "Wspólnie zmieniamy edukację", a w jego ramach odbyła się XX Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, IV Konferencja "Edukacja w Samorządach", Konferencja Nauczycieli, Psychologów i Pedagogów, bloki warsztatowe, zaprezentowano dobre praktyki w edukacji, były stoliki eksperckie oraz strefa EXPO. Każdy uczestnik kongresu mógł skorzystać ze wszystkiego, co odpowiadało jego aktualnym potrzebom i zainteresowaniom. Atmosfera była świetna. Już pierwszego dnia wyłoniono laureatów konkursu i ogłoszono zwycięzcę. Dla Edukacji Lubasz ten dzień był najważniejszy i wpisał się do historii szkoły. Dyrektor Renata Małecka została wybrana do dziesiątki najlepszych dyrektorów szkoły z całej Polski! To ogromny sukces nie tylko samej nominowanej, ale całej szkoły: począwszy od ucznia, przez kadrę, skończywszy na organie prowadzącym, który wspiera panią dyrektor w jej działaniach i godzi się na niektóre "wybryki" finansowe.

Ponoć wybór dokonany przez Kapitułę Konkursu był trudny, co podkreślano wielokrotnie podczas samej gali, wskazując, że polska szkoła rozwija się, a nauczyciele i dyrektorzy są coraz bardziej kreatywni. W skład Kapituły weszły osobowości ze świata nauki i kultury: przewodnicząca: dr hab. Małgorzata Żytko, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli UW, członkowie: Zofia Adamaszek z Biura Rzecznika Praw Dziecka, Elżbieta Piotrowska - Albin, pełnomocnik zarządu ds. rozwoju edukacji Wolters Kluwer Polska, Elżbieta Piotrowska - Gromniak, prezes zarządu Fundacji "Edukacja na NOWO", Mirosław Sielatycki, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, obecnie zastępca dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Wzruszeniom i radości nie było końca, a dalsze świętowanie przeniosło się na poniedziałek - 22 października w mury Edukacji Lubasz, kiedy to Samorząd Uczniowski wraz z gronem pracowników przygotowali niespodziankę - kwiaty, życzenia i gratulacje podczas krótkiego uroczystego apelu. Pięknie się złożyło, bo 22 dzień października jest także Dniem Dyrektora. Wspomnienia z Warszawy pozostały wspaniałe, pogoda dopisała, Wisła srebrzyła się niedaleko, a Saska Kępa pachniała w oddali...
Edukacja Lubasz

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.