Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria     Archiwum
Dzisiaj jest: 11 sierpnia 2022, czwartek.  Imieniny: Bernarda, Klary, Luizy, Włodzimierza, Zuzanny

R E K L A M Afree counters


OSTATNIA SESJA W KADENCJIWe wtorek, 6 listopada, w czarnkowskim Ratuszu odbyła się ostatnia w tej kadencji sesja Rady Miasta. Jej głównym tematem była działalność Czarnkowsko - Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania. Podjęto również pięć uchwał, a na koniec przewodniczący Rady Miasta Andrzej Tadla podziękował wszystkim radnym za pracę w trakcie kończącej się kadencji.

Uczestnicząca w sesji prezes Agnieszka Kulesza przedstawiła zakres działania LGD na terenie miasta i powiatu. Przypomniała, że rolą LGD jest promowanie turystyki i lokalnej marki. Pracownicy LGD zajmują się zagospodarowaniem czasu wolnego mieszkańcom oraz zachęcają do wspólnego działania. Kończąc swe wystąpienie Agnieszka Kulesza mówiła: "Jesteśmy aktywni, zarażamy pasją i chęcią działania. Wspieramy osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, instytucje i grupy nieformalne".

W części uchwałodawczej sesji radni podjęli pięć uchwał. Dotyczyły one zmian w budżecie miasta, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028, określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości oraz rozpatrzenia skargi na pracownika Urzędu Miasta. Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Tadla przedstawił również informację dotyczącą złożonych oświadczeń majątkowych. Z informacji tej wynika, że w trzech przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. W punkcie "wolne głosy" radny Piotr Pawłowski pytał o lunetę, którą wymontowano z punktu widokowego. Okazuje się, że luneta uległa uszkodzeniu i w chwili obecnej trwają poszukiwania firmy, która podjęłaby się naprawy za rozsądne pieniądze. Kolejne pytanie radnego dotyczyło bałaganu, jaki spółka "Geotermia" pozostawiła po położeniu kolejnego odcinka cieplika. Wiceburmistrz wyjaśnił, że prezes spółki zobowiązał się do końca tygodnia uporządkować teren. Trzecie pytanie radnego Pawłowskiego dotyczyło znaków drogowych, które miały być umieszczone w rejonie ulicy Harcerskiej. Wyjaśnień znowu udzielił wiceburmistrz Grzegorz Kaźmierczak, informując że znaki zostaną zainstalowane natychmiast po dostarczeniu ich przez producenta. Z kolei radny Stanisław Michalski pytał o zagospodarowanie terenu po nieczynnej już kotłowni na os. Słonecznym. Burmistrz Franciszek Strugała zapewnił, że miejsce to zostanie uporządkowane i zostanie przywrócona jego dawna funkcja. Z kolei kończąca pracę w Radzie Miasta Małgorzata Zajda zwróciła się do obecnych z następującymi słowami: Kultura serca zaczyna się od słowa DZIĘKUJĘ. Najpierw chciałam podziękować sprawcy mojej 12-letniej przygody z Samorządem Markowi Ambickiemu, który odkrył we mnie potencjał do pracy na rzecz społeczności lokalnej. Następnie burmistrzowi Franciszkowi Strugale, że nie czynił rzeczy dobrych..., ale najlepsze. Z kolei przewodniczącemu Andrzejowi Tadli, który wyznawał zasadę, że aby rządzić ludźmi nie należy ich gonić przed sobą, lecz sprawić, by podążali za nim. Koledze Tadziowi Mendykowi dziękuję za dobre kierowanie klubem, bo bez dobrego pasterza, owce nigdy nie byłyby stadem. Wszystkim radnym przypomnę, że dla pilnego człowieka tydzień ma 7 "dzisiaj", a dla leniwego 7 "jutro". Bądźcie więc zawsze "dzisiaj" dla Czarnkowa! Natomiast pracownikom Urzędu Miasta przypomnę, że "Nie jest bogaty ten kto dużo ma, lecz ten kto dużo daje". Dlatego dawajcie dużo od siebie nowo wybranej Radzie Miasta Czarnków. Dziękuję za dobrą współpracę. Podziękowania w kierunku radnych, burmistrza i pracowników Urzędu Miasta, skierował również przewodniczący Rady Miasta Andrzej Tadla. Wyraził nadzieję na dalszą, dobrą współpracę zarówno z Radą Miasta jak i pracownikami urzędu.
Marek Ambicki


Fot. Marek Ambicki
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.