Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria     Archiwum
Dzisiaj jest: 17 sierpnia 2022, środa.  Imieniny: Anity, Elizy, Jacka, Joanny, Juliana, Mirona

R E K L A M Afree counters


BRZECHWA W JĘDRZEJEWIE23 listopada w Jędrzejewie odbyła się niecodzienna uroczystość nadania Publicznej Szkole Podstawowej imienia Jana Brzechwy. Powodem pożegnania dotychczasowego patrona szkoły płk. Franciszka Bartoszka są zmiany prawne oraz zmiana struktury organizacyjnej placówki. Wspominać go będziemy przede wszystkim jako artystę malarza. W wyborze nowego imienia szkoły brano pod uwagę opinię lokalnego środowiska, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz samych dzieci, według wieku i możliwości percepcyjnych. Szkoła, w której uczą się dzieci w młodszym wieku szkolnym, musi mieć patrona, którego twórczość jest im bliska i zrozumiała.

W tej historycznej uroczystości brało udział grono dostojnych gości: wójt gminy Lubasz Marcin Filoda, Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie insp. Piotr Ryżek, przewodnicząca Rady Gminy Żaneta Andrzejewska, radni: Paweł Borowiak, Kazimierz Wicher, Lucyna Urbaniak - Pielka, Andrzej Nowak, Sławomir Dams, sołtysi: Katarzyna Dykow, Benedykt Koriakowski, dyrektor GZOSiP Ryszard Bilski, dyrektor GOK Szymon Szwed, prezes OSP w Lubaszu Stanisław Herman, dyrektorzy gminnych szkół podstawowych Wioleta Zarzeczna, Jolanta Zmyślona, Jolanta Młynarska, dyrektor przedszkola Bajka Elżbieta Sobkowiak, kierownik biblioteki publicznej w Lubaszu Ewa Stachowiak, przedstawicielka Zespołu Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski w Goraju Katarzyna Fąferek, Sławomir Magdziarz, Małgorzata Gawrych, byli nauczyciele i pracownicy szkoły: Bożena Łączkowska, Jolanta Sikora, Barbara Kaniewska, Bożena Kaźmierczak, Ewa Zagrodzka, Czesława Nowacka, panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Jędrzejewa, Prusinowa, Sławna i Kamionki, Paweł Rzysko, Bogusława Sochalska, Andrzej Otworowski, rodzice oraz mieszkańcy ze środowiska szkolnego.

Ten szczególny dzień rozpoczęła uroczysta msza św. odprawiona przez księdza proboszcza Macieja Grzesia. Mszę uświetnił swą obecnością organista, zespół sygnalistów pod kierunkiem Pawła Strawy oraz poczet sztandarowy Zespołu Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski w Goraju. Ksiądz proboszcz w swoim kazaniu podkreślił znaczenie rodziny i szkoły w mądrym wychowaniu młodego pokolenia oraz wyjątkową rolę małej wiejskiej szkoły dla jej wychowanków i lokalnego środowiska.

W drugiej części uroczystości dyrektor szkoły Maria Grębka przedstawiła historię placówki, której istnienie rozpoczęło się w roku 1863, a obecnej siedziby w roku 1964. Szkoła w Jędrzejewie pomimo wielu reform i zmian organizacyjnych przetrwała do dnia dzisiejszego. Od 2017 r. pracuje w niej tylko 2 nauczycieli pełnozatrudnionych, 2 dojeżdżających na 4 godziny w tygodniu, pracownicy obsługi i dyrektor. Pomimo tego funkcjonuje samodzielnie, jest widoczna w lokalnym środowisku, uczniowie osiągają sukcesy w nauce, biorą udział w konkursach na szczeblu gminnym oraz powiatowym. Nauczyciele nie szczędzą sił w przygotowywaniu imprez środowiskowych i uroczystości szkolnych, a uczniowie mają możliwość rozwijania swoich talentów i zainteresowań. Szkoła kontynuuje wypracowane wcześniej tradycje, unowocześnia bazę dydaktyczną - jest nie tylko miejscem pracy, wychowawcy pozostawiają w niej cząstkę siebie. Pomimo ciągłych zmian, momentów trudnych i niepewnych, dzięki determinacji, zaangażowaniu, a co najważniejsze, przychylności lokalnych władz, wciąż trwa, realizuje nowe wyzwania i ciągle ma plany na przyszłość. Nowym rozwiązaniem jest współpraca z GOK w Lubaszu w celu poszerzenia oferty zajęć pozalekcyjnych o warsztaty muzyczne i plastyczne. Szkoła jest również znana z cyklicznej akcji pomocy bezdomnym zwierzętom.

Dyrektor szkoły przedstawiła również postać Jana Brzechwy. Pomimo, że zmarł 50 lat temu, pamięć o nim nadal trwa. Do dziś śmieszą nas przygody pchły Szachrajki czy kaczki Dziwaczki, a powieści o panu Kleksie doczekały się adaptacji filmowych. Utwory Brzechwy są nie tylko dowcipne, zawierają także życiowe mądrości, w sposób żartobliwy krytykują popularne wady ludzkie, pokazują do czego prowadzi chciwość, oszustwo, pokazują triumfy dobra i uczciwości. Wiersze Brzechwy trafiają do psychiki dziecka, jego zainteresowań i sposobu myślenia. Zmuszają czytelnika do przyjrzenia się swoim złym nawykom i skłonnościom. Uczą obserwacji i krytycznego myślenia, co współgra z założeniami szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego, są również przykładem pięknej polszczyzny.

Najważniejszym momentem ceremonii było odczytanie tekstu uchwały przez wójta Marcina Filodę oraz wręczenie aktu nadania imienia dyrektor Marii Grębka. Finałem uroczystości był występ uczniów przygotowany pod kierunkiem wychowawczyń Arlety Bieleckiej i Moniki Pertek - Koprowskiej. Dzieci w swojej pełnej humoru inscenizacji zaprosiły zebranych do zaczarowanego świata poezji Jana Brzechwy. Gromkie brawa i śmiech publiczności był najlepszym potwierdzeniem kunsztu małych artystów.

Po części oficjalnej wszyscy w uroczystym pochodzie, w asyście policji i OSP, udali się do szkoły, gdzie czekał wyśmienity poczęstunek przygotowany przez rodziców i panie z KGW. Panie z Jędrzejewa ufundowały wspaniały tort, panie ze Sławna pyszne przekąski, panie z Kamionki wyśmienity żurek i smakowite kanapki, panie z Prusinowa owoce i słodycze dla dzieci, rodzice - pyszne ciasta. Pracownice szkoły Magda i Lucyna z pomocą rodziców i pań z KGW dbały, aby niczego nie zabrakło. Był czas na miłe rozmowy i zwiedzanie placówki.

Uroczystość miała wyjątkowy charakter i zapewne pozostanie na długo w pamięci wszystkich uczestników. Stało się tak dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu osób. Dyrektor szkoły składa serdeczne podziękowanie za pomoc, współpracę i zrozumienie księdzu proboszczowi Maciejowi Grzesiowi, organiście, Pawłowi Rzysko, Komendantowi Powiatowemu Policji w Czarnkowie insp. Piotrowi Ryżkowi, sołtysowi Benedyktowi Koriakowskiemu i OSP w Jędrzejewie, dyrektorowi Zespołu Szkół Leśnych w Goraju Albertowi Tabace, Pawłowi Strawie i sygnalistom, dyrektorowi GOK i Marcinowi Mrówce za nagłośnienie i obsługę techniczną, Radzie Rodziców, rodzicom i paniom z kół gospodyń wiejskich za ufundowanie i przygotowanie wspaniałego poczęstunku, Wiesławowi Piotrowi za pomoc w przygotowaniu sali wiejskiej, pracownikom szkoły za szczególne zaangażowanie w przygotowanie uroczystości, opiekunom sali w Jędrzejewie pani Bogusi i panu Andrzejowi oraz firmie Grafmann z Sarbki za portret Jana Brzechwy.
PSP w Jędrzejewie


O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.