Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria     Archiwum
Dzisiaj jest: 11 sierpnia 2022, czwartek.  Imieniny: Bernarda, Klary, Luizy, Włodzimierza, Zuzanny

R E K L A M Afree counters


UWAGA - W ŚMIECIACH PO NOWEMUMinisterstwo Środowiska pod koniec sierpnia przedstawiło projekt zmian do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Propozycje zmian niewątpliwie wpłyną na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami. Zmian istotnych jest kilka, m.in. objęcie gminnym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich właścicieli nieruchomości (dotychczas właściciele nieruchomości niezamieszkałych samodzielnie podpisywali umowy z firmami uprawnionymi do ich odbierania, po zmianie one również będą objęte gminnym systemem odbierania odpadów), organizowanie przez gminy oddzielnych przetargów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów, uporządkowanie przepisów związanych z odpadami zielonymi i bioodpadami, nowe zasady liczenia poziomów odzysku i recyklingu oraz wiele innych. Są to zmiany istotne w głównej mierze dla firm odbierających odpady i gmin, jednak w tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na tę najbardziej istotną zmianę z punktu widzenia mieszkańca.

Jaka jest najważniejsza zmiana dotycząca mieszkańców (także firm wytwarzających odpady komunalne)?

Przede wszystkim to, że selektywna zbiórka odpadów będzie obowiązkowa dla wszystkich. Właściciele nieruchomości z dniem wejścia w życie ustawy zostaną zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i nie będzie możliwości wyboru sposobu zbierania odpadów w sposób nieselektywny. Proponowana zmiana, w uzasadnieniu projektu ustawy, ma na celu zobowiązanie właścicieli nieruchomości do selektywnego zbierania odpadów "u źródła", co pozwoli na pozyskanie większej ilości surowców nadających się do recyklingu. Tylko selektywna zbiórka będzie postępowaniem zgodnym z ustawą i stąd płynie wniosek, że właściciele nieruchomości nie będą mogli zadeklarować braku selektywnej zbiórki za wyższą opłatą za gospodarowanie odpadami. Wszystkie nieruchomości będą musiały zostać wyposażone w pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązku selektywnego zbierania odpadów ustawa przewiduje, aby stawka opłaty była 4-krotnie wyższa od stawki opłaty za odpady komunalne zbierane selektywnie. Podwyższona opłata będzie ustalana w drodze decyzji (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z regulaminem.

Dlaczego zwracam na to uwagę?

Bo czasu jest niewiele, abyśmy nauczyli się segregować prawidłowo i wykazali rzeczywistą wolę robienia tego dobrze (zmiany mają zacząć obowiązywać od 01.01. 2020 r.). Tutaj też chodzi o nasze pieniądze. Chcąc uniknąć dalszych podwyżek stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów, jedynym wyjściem jest wysegregowanie jak największej ilości surowców wtórnych. Przykładowo cena za zagospodarowanie w Regionalnych Instalacjach odpadów zmieszanych wzrośnie w przyszłym roku o 32,5 % (320 zł / 1 Mg w 2018 r. do 424 zł / 1 Mg w 2019 r.), cena za zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych aż o 57 % (z 350 zł na 550 zł za 1 Mg), a plastiku o 20 % (ze 150 zł na 180 zł za 1 Mg). Te podwyżki, z uwagi na rosnące koszty, mogą być również nie mniejsze w latach następnych. Wniosek jest prosty. Im więcej wysegregujemy tym mniej zapłacimy za zagospodarowanie odpadów zmieszanych, bo po prostu oddamy ich mniej. W naszym mieście wytwarzamy rocznie ok. 1800 ton odpadów zmieszanych (w nieruchomościach zamieszkałych, w firmach niewiele mniej). Zwróćmy uwagę, że 1 tona odpadów zmieszanych to 424 zł, a plastiku 180 zł, czyli każda wysegregowana tona plastiku to 244 zł mniej. Bioodpady "kosztują" nas 44 zł, więc każda wysegregowana tona to aż 380 zł mniej. Jeszcze więcej można oszczędzić na papierze i szkle, na których dodatkowo możemy zarobić.

Jest jednak małe "ale" (i duży problem) - musimy to robić dobrze, bo każde zanieczyszczone surowce innymi odpadami są traktowane przez odbiorców jak odpady zmieszane, za które trzeba wysoko zapłacić. Dlatego moja prośba - przeczytajmy uważnie jeszcze raz ulotki jak prawidłowo segregować odpady (kto nie ma - dostarczymy lub niech odbierze w naszej firmie czy Urzędzie Miasta) i zacznie naprawdę robić to dobrze, bo czasu zostało niewiele i szkoda razem ze śmieciami wyrzucać pieniądze.
Waldemar Fertykowski
MZK w Czarnkowie

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.