Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 5 marca 2021, piątek.  Imieniny: Adriana, Jana, Oliwii, Teofila, Wacława

R E K L A M Afree counters


PODJĘTO SIEDEM UCHWAŁW czwartek, 6 grudnia br., w Ratuszu odbyła się II sesja Rady Miasta Czarnków nowej kadencji. W sesji uczestniczyli radni, kierownictwo i pracownicy Urzędu Miasta oraz mieszkańcy.

Zgodnie z porządkiem obrad podjęto 7 uchwał. Wśród nich m. in.:

- uchwałę zmieniającą budżet na 2018 rok, zapewniającą prawidłowe wydatkowanie środków publicznych,

- uchwałę wprowadzającą, w celu usprawnienia komunikacji miejskiej, dwa nowe przystanki, tj. wiatę przystankową: pl. Powstańców Wlkp. - TAXI oraz słupek przystankowy: ul. Kościuszki - GS,

- uchwały dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zmieniono formularz deklaracji, a także ustalono nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zbierane i odbierane są w sposób selektywny w wysokości 14,00 zł miesięcznie oraz 25,00 zł miesięcznie, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - w obu przypadkach stawka ta pobierana będzie, jak dotychczas, od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Wzrost opłaty wynika z tego, że systematycznie wzrastają koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować. Dlatego wysokość opłat ponoszonych przez mieszkańców musi zostać ustalona na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu.

Także uchwałą powołano Społeczną Komisję Mieszkaniową w składzie: Tadeusz Mendyk - przewodniczący, Magdalena Bonk, Joanna Dymek - Hellak i Stanisław Michalski.

Podczas sesji Przewodnicząca Rady Miasta Barbara Lipska odczytała treść interpelacji złożonych przez radnych tworzących klub "Jeden Czarnków". Pierwsza z nich dotyczyła zabezpieczenia środków na wyposażenie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnkowie, natomiast druga, opracowania przez Gminę Miasta Czarnków, programu "Bezpieczne przejście dla pieszych". Treść interpelacji oraz odpowiedzi udzielonych przez burmistrza miasta Czarnków (w terminie 14 dni), będzie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej. Również tam można zapoznać się z wynikami głosowań radnych, przeczytać treść protokołu z sesji oraz obejrzeć nagranie z obrad.

Termin kolejnej sesji ustalono na 20 grudnia 2018 r., na 15.00.
Lucyna Żwawiak
Biuro Rady Miasta

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.