Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria     Archiwum
Dzisiaj jest: 15 sierpnia 2022, poniedziałek.  Imieniny: Daniela, Marii, Napoleona, Stefana

R E K L A M Afree counters


PRACOWITA SESJAW czwartek, 20 grudnia, w czarnkowskim Ratuszu odbyła się III sesja Rady Miasta Czarnków. Radni podjęli 21 uchwał, a burmistrz zaprezentował sprawozdanie z pracy między sesjami.

Prezentując sprawozdanie burmistrz mówił między innymi o: zakończeniu i oddaniu do użytkowania ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Poznańskiej na odcinku od ul. Rolnej do granic miasta, o zakończeniu prac związanych z remontem drewnianej stolarki okiennej (45 okien) w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, o wykonaniu nowej bramy, furtki oraz schodów ażurowych z pochwytem w przedszkolu przy ul. Rolnej, zakończeniu prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych przewidzianych na 2018 rok, w tym wycinki i przycinki drzew. Przypomniał również o wykonaniu rocznego przeglądu technicznego dróg miejskich, o przeprowadzeniu remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej dróg miejskich, wykonaniu barierki ochronnej na ulicy Myśliwskiej, oznakowania poziomego wraz z "kocimi oczkami" na ul. Poznańskiej wzdłuż ścieżki rowerowej, naprawie murku klombu na placu Karskiego, wykonaniu pomnika na chwałę powstańców wielkopolskich i księży katolickich w Czarnkowie na placu Wolności. Burmistrz mówił też o trwającej rozbudowie budynku publicznego Szkoły Podstawowej nr 2, w którym obecnie na ukończeniu są prace związane z wykonaniem elewacji. Przywrócono tam też stan pierwotny po wykopach i prowadzone są prace wykończeniowe wewnątrz budynku łącznika tj. montaż sufitów podwieszanych oraz urządzeń c.o. Trwają też prace związane z wykonaniem zabezpieczeń klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 1. Planowane zakończenie prac określono na 28 grudnia 2018 r. Zlecono wykonanie remontu nawierzchni drogi gruntowej ul. ppłk. Orłowskiego i ulicy Staromiejskiej. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na całoroczne utrzymanie dróg w Czarnkowie. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu została złożona 1 oferta, którą złożył Miejski Zakład Komunalny sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Browarnej 6 w Czarnkowie. Otrzymano, zatwierdzony projekt zmiany oznakowania dla całego miasta. Termin wprowadzenia zmian w życie to 2019 rok.

Rozpoczęto też wymianę oznakowania tablic na terenie miasta i prostowanie znaków wraz z czyszczeniem. Nowe tablice znaków będą montowane w oparciu o opracowany projekt oznakowania. Otrzymano informację o przyznaniu dofinansowania na wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych. Burmistrz poinformował też, że w dniu 11.12.2018 roku zawarto trójstronne porozumienie w sprawie przygotowania i udostępnienia terenów w celu realizacji inwestycji wielomieszkaniowej przy ulicy Lawendowej w Czarnkowie na mocy ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, zwaną w dalszej treści porozumienia specustawą mieszkaniową pomiędzy Gminą Miasta Czarnków, firmą COMVEST Sp. z o.o. Spółką komandytową w Ryczywole i firmą ALMAR Sp. z o.o. Spółką komandytową w Krzyżu Wlkp. Wiele miejsca w swym wystąpieniu burmistrz poświęcił jeszcze zagospodarowaniu przestrzennemu, podatkom, zarządzaniu gminnym zasobem mieszkaniowym, porządkowi publicznemu, ochronie środowiska i promocji.

Po wystąpieniu burmistrza radni przystąpili do części uchwałodawczej. Podjęto 21 uchwał, a w wolnych głosach zwrócono uwagę na bieżące problemy występujące na terenie miasta.
Marek Ambicki

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.